Breedbandnetwerk Land van Cuijk rendabel

  •   keer gelezen
LAND VAN CUIJK - Is het haalbaar om het Land van Cuijk een breedbandnetwerk te bieden en op welke manier kunnen we dat dan het beste doen? Deze vragen hebben de gemeenten in het Land van Cuijk de afgelopen periode onderzocht. Beide scenario's die zijn doorgerekend, zijn volgens de vijf gemeenten rendabel.

[image=76077]

Om per gemeente een besluit te kunnen nemen over de haalbaarheid is een tweetal
scenario’s doorgerekend bij een lokaal initiatief voor de aanleg van breedband: Ontsluiting van de gehele gemeente, dus kernen buitengebieden en bedrijventerreinen (scenario 1) en ontsluiting (scenario 2) van het buitengebied en de bedrijventerreinen.
Beide scenario’s lijken onder voorwaarden rendabel te maken. Naast de berekening van scenario’s van een eigen initiatief zijn en worden ook gesprekken gevoerd met marktpartijen om te verkennen op welke wijze zij een rol kunnen spelen bij het bereiken van de ambitie.
Ook is gekeken naar verschillende technieken draadloos. Op dit moment lijkt glasvezel de meest geschikte techniek om zowel de kernen als buitengebieden te ontsluiten. Draadloze technieken zijn relatief goedkoop maar nog niet geschikt om voor een groot aantal aansluitingen een hoge verbindingssnelheid te leveren.

Haalbaarheid
De komende maanden vindt in Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Boxmeer afronding van de haalbaarheidsonderzoeken en aansluitend besluitvorming binnen de colleges en gemeenteraden plaats. Alleen in Sint Anthonis moet nog begonnen worden aan een haalbaarheidsonderzoek. In dit onderzoek worden de verschillende scenario’s en verschillende technieken, voorzien van de voors en tegens, inzichtelijk gemaakt. Ook de besluitvorming inzake de opstart van het traject in Sint Anthonis is in de komende maanden voorzien.
Bestuurlijke trekker van dit project binnen het Land van Cuijk is Cuijk. Wethouder Maarten Jilisen vertelt: "Het is goed om te constateren dat we binnen elke afzonderlijke gemeente van het Land van Cuijk actief bezig zijn met dit onderwerp. Het zijn weliswaar gescheiden trajecten, maar ze kennen allemaal hetzelfde doel: het versterken van de ICT-breedbandinfrastructuur. Tijdens de haalbaarheidsonderzoeken vindt samenwerking plaats en wordt gezocht naar synergievoordelen en uiteindelijk willen we allemaal tegelijk de eindstreep halen."
Meer berichten