Koelman (SP): 'Sociale partij is hard nodig'

  •   keer gelezen
BOXMEER - Johan Koelman is de nieuwe lijsttrekker van de SP in Boxmeer. De in Bakelgeert Noord woonachtige Koelman (45) is lijstvoerder van ‘een jonge, frisse lijst’. Koelman: “We willen ons sociale gezicht nóg meer laten zien.”

[image=264586]

Koelman mag dan een nieuw gezicht zijn, de politiek is hem allesbehalve vreemd. “Als voorzitter van de wijkraad Boxmeer Noord heb ik altijd veel contact gehad met wethouders en lokale politici. Daar heb ik ook zelf ervaren dat vooral de communicatie van de gemeente richting de burger een stuk beter kan”, vertelt hij. “Mensen moet je in simpele Jip- en Janneketaal uit kunnen leggen waarom iets wel of niet kan. Niet zomaar, of aan de hand van slechts een telefoongesprek, bepaalde zaken voor anderen invullen. Daar moeten we echt van af.”
Vier jaar geleden werd Koelman al benaderd voor een functie bij de SP. “Maar toen zaten we met de wijkraad midden in het proces van de verbouwing van De Driewiek en het protest tegen de komst van een crematorium. Die processen zijn afgerond en ik heb nu dus mijn handen vrij, want ik vind dat een voorzitter van een wijkraad onafhankelijk moet zijn. Toen Bert (Moeskops, red.) me na de zomer weer vroeg, heb ik direct ‘ja’ gezegd.”

Principes
De SP zet volgend jaar in op ‘minimaal vier maar liefst zes zetels’. Het feit dat de partij in 2012 uit de coalitie stapte, heeft volgens Koelman geen negatieve gevolgen. “Mensen die we hebben uitgelegd waarom we uit de coalitie stapten, kunnen hier begrip voor opbrengen. Mensen aan het werk zetten tegen een salaris dat lager ligt dat het minimumloon, vinden wij niet kunnen. Dan komt de menselijke waardigheid in het geding. Wij wijken dan niet af van onze principes. Het rijk gaat ook stevig beknibbelen op thuiszorg, dagbesteding en sociale voorzieningen. Je hebt een sociale partij als de SP dus meer en harder nodig dan ooit om deze belangrijke zaken in stand te houden.”

Speerpunten
WMO vormt voor de SP één van de belangrijkste speerpunten. “De menselijke kant moeten we centraal stellen”, vindt Koelman. “De kwaliteit van zorg moet gewaarborgd worden. Als het nodig is, moet er meer geld naar de WMO en desnoods op andere vlakken bezuinigen. Ook moet kritisch gekeken worden met welke organisaties wij in zee gaan. De SP komt in haar verkiezingsprogramma met alternatieve voorstellen.” Andere belangrijke zaken zijn: armoedebestrijding, vooral bij kinderen en de leefbaarheid van de kernen.
De SP gaat zich tevens nadrukkelijk inzetten voor woningen voor jongeren. “Hier kunnen gebieden voor aangewezen worden, zoals bij het BP-tankstation of aan de Bakelgeertstraat. En waar een woningstichting achterblijft, moeten we andere corporaties en stichtingen toelaten. Behalve sociale huur- moeten er ook sociale koopwoningen komen. En om jongeren te behouden, moet er actief worden ingezet op goed openbaar vervoer en werkgelegenheid”, aldus Koelman.

Partijpolitiek
Koelman wil nog niet ingaan op een eventueel wethouderschap. Wel legt hij uit waarom de SP inzet op zes zetels. “De kans is groot dat je dan de onderhandelingen mag starten, waardoor je nog meer je stempel van een sociaal gezicht kunt drukken op het coalitieprogramma. Maar voor het zover is, moeten eerst de verkiezingen geweest zijn. Maar de ambitie hebben we zeker.”
De lijst van de SP bevat daarnaast enkele nieuwelingen. “We komen met een jonge, frisse ploeg. Een goede afspiegeling ook van jong en oud en man en vrouw. Ook Dick Schaap (oud-wethouder, red.) staat op een verkiesbare plek en verder nog een paar verrassende, nieuwe gezichten. Gerard (Everink), Theo (Weenink) en Hilly (van Neerven) komen niet terug. Gerard had eerder al aangegeven tot aan de verkiezingen te zullen blijven en de andere twee hebben zelf aangegeven te willen stoppen.”
Meer berichten