Schade aan talud Maasdijk

  •   keer gelezen
OEFFELT - Eind december heeft waterschap Aa en Maas aangifte gedaan van vernieling van het grastalud van de Maasdijk bij Oeffelt. Over een lengte van ruim 400 meter trof een collega bij inspectie diepe rijsporen aan tussen de Kleinestraat en De Rijtjes.

Een goede grasmat op de dijk is essentieel voor de veiligheid en voorkomt wegspoelen van klei bij hoge waterstanden. In het voorjaar kan de schade definitief pas worden hersteld). Het waterschap moet bij hoog water (niet nu) tijdelijke noodmaatregelen nemen. De totale kosten bedragen minimaal 10.000 euro.

[image=201762]

“Bij het inspecteren van dijken en kades moet het waterschap helaas steeds vaker constateren dat door crossactiviteiten met auto’s, quads en motoren ernstige schade ontstaat. Alleen met een goede grasmat is een dijk bestendig tegen erosie en wordt uitspoeling en instabiliteit voorkomen. Een veilige dijk is van levensbelang”, aldus Ernest de Groot, Dagelijks Bestuurslid van Aa en Maas.

Sporen
Uit de sporen blijkt dat er waarschijnlijk sprake is van één of meerdere zogenaamde ‘Unimog’ vrachtwagentjes. Het herstellen van de diepe rijsporen kost minimaal 10.000 euro die uiteindelijk door de belastingbetaler moet worden betaald. In het voorjaar kan het gras pas opnieuw worden ingezaaid. Bij hoog water moet het waterschap nu tijdelijke maatregelen nemen zoals kunststof matten en zandzakken aanbrengen voor taludbescherming. De huidig verwachte waterstanden zijn niet dusdanig dat dit nu nodig is.
Met dit bericht wil het waterschap de veroorzaker bewust maken van de consequenties van dit crossen. Daarnaast wil het waterschap omwonenden en/of getuigen oproepen om dergelijke activiteiten te melden. Doel: het waarborgen van een veilige dijk.

Meer berichten