'De zwaksten worden nu gepakt'

  •   keer gelezen
BOXMEER - Uit onafhankelijk onderzoek van PwC is gebleken dat IBN zowel sociaal als financieel een positief rendement behaalt. Toch wordt IBN bij de bezuinigingen op de sociale werkvoorzieningen (SW) niet gespaard. Iets wat wethouder sociale zaken Dick Schaap uit Boxmeer aan het hart gaat. "Een goed SW-bedrijf levert meer op dan wanneer je deze mensen met een uitkering achter de geraniums zet."

Uit het PwC-onderzoek blijkt dat de harde jaaropbrengsten van IBN voor de maatschappij (beraamd op 63,3 tot 70,3 miljoen euro, bestaande uit besparingen op uitkeringen, extra belastinginkomsten, koopkracht, productiviteit et cetera) nagenoeg gelijk zijn aan de kosten van IBN à 67,6 miljoen euro. "De regering heeft niet gedacht: ‘Laten we kijken hoe IBN het doet, zodat die constructie ook in andere gemeenten kan worden toegepast.’ Helaas niet", vertelt Schaap. "De zwaksten worden nu gepakt, maar dit kabinet lijkt daar weinig oog voor te hebben. Wat dat betreft ligt dit rapport er eigenlijk een jaar te laat."

[image=194162]

Scenario's
IBN helpt in Noordoost-Brabant meer dan drieduizend mensen aan gesubsidieerd werk (waaronder bijna 240 mensen uit de gemeente Boxmeer, red.). "Zodra in 2013 de Wet Werken Naar Vermogen in werking treedt, is ‘IBN-oude stijl’ niet meer haalbaar. Ze gaan per werkplaats terug van 27.000 naar 22.000 euro subsidie. Op de oude manier zal IBN dan vanzelf in de rode cijfers komen. De gemeenten in de regio zijn nu bezig om samen met IBN de verschillende scenario's uit te werken. Het werkdocument over hoe we hiermee omgaan, wordt binnenkort voorgelegd aan de verschillende gemeenteraden. Helaas kan ik daar nu nog niet al teveel inhoudelijk op ingaan. Wel leeft binnen de gemeenten in het Land van Cuijk hetzelfde gevoel: mensen die dat nodig hebben ook heel graag te willen (blijven) helpen."

Illusie
"Binnen de verschillende scenario's wordt uiteraard bekeken wat de rol van IBN wordt en wat de gemeentes zelf kunnen doen", vervolgt Schaap. "Wie doet wat?! We moeten keuzes gaan maken welke partij (gemeente of IBN) welk gedeelte van de werkverschaffing voor haar rekening neemt. Op lokaal niveau kunnen we aardig wat bereiken. Maar het is een illusie om te denken dat we alle mensen met een handicap aan een reguliere baan kunnen helpen. Daarom betreur ik de bezuinigingen van het kabinet ook zo. De regering bepaalt de budgetten, maar de gemeenten krijgen wel de ruimte om de verschillende budgetten naar eigen inzicht te herverdelen, waardoor mogelijk een oplossing gevonden kan worden voor de meest schrijnende gevallen."

Werkvoorziening
Tot slot vertelt Schaap dat IBN 'een gigantische verandering' wacht. "IBN heeft gelukkig veel mensen in dienst die productieve arbeid verrichten. De winst die uit deze arbeid wordt bereikt, kan dan worden gebruikt voor de sociale arbeid waarop toegelegd moet worden. Maar het staat vast dat de goede voorzieningen die IBN bood een hele andere zal worden. Er is straks minder geld, dus de faciliteiten zullen soberder ingevuld moet worden of IBN zal meer rendement moeten halen uit elke persoon die geplaatst wordt. Op z'n zachtst gezegd zal de nieuwe dienstverlening een grote uitdaging worden!"
Meer berichten