Barbara en Richard Komen willen in Katwijk een parenclub realiseren. (archieffoto: Diana Derks)
Barbara en Richard Komen willen in Katwijk een parenclub realiseren. (archieffoto: Diana Derks)

Parenclub in Katwijk lijkt van de baan na negatief Bibob-advies

  •   keer gelezen

KATWIJK | De komst van een parenclub in Katwijk lijkt van de baan. De Cuijkse burgemeester Wim Hillenaar is van plan een negatief Bibob-advies over te nemen en geen vergunning te verstrekken voor de realisering van Club Area 51. Ondernemersechtpaar Barbara en Richard Komen overweegt een beroep tegen die beslissing. "Het negatief advies berust op een geseponeerde aangifte en een luchtdrukpistool dat ik vrijwillig heb ingeleverd, juist om de vergunningprocedure niet in gevaar te laten komen", aldus Richard.

Door Martijn Schwillens

Met een negatief Bibob-advies wordt bedoeld dat 'een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning zal worden misbruikt voor criminele activiteiten'. Onzin, onderstreept het echtpaar. Richard: "Uit het Bibob-onderzoek zou een geweldsdelict naar voren zijn gekomen, maar dat is klinkklare onzin. Ik heb nooit een veroordeling gehad en ook geen strafblad. Verder heb ik (Richard is lid van schietclub, red.) op eigen initiatief een luchtdrukpistool ingeleverd. Dat heeft strafrechtelijk geen gevolgen, maar als ik had geweten dat het bestuurlijke gevolgen zou hebben, dan had ik het nooit gedaan! Dan had ik het beter in de Maas kunnen gooien."
Het duo - dat al 210.000 euro heeft geïnvesteerd in de verbouwing waarvan 80 mille in de vergunningen - is ervan overtuigd dat zij slachtoffer zijn geworden van politieke onwil. "Die hebben dit nooit gewild en hebben hiermee een stok gevonden waarmee ze ons kunnen slaan", zegt Barbara. Richard vult aan: "Het CDA was fel gekant tegen een parenclub. De burgemeester is ook van CDA-kleur en had na het Bibob-onderzoek een grond om de vergunning te weigeren. Maar ik heb nooit iets crimineels gedaan. Er ligt alleen een aangifte die is geseponeerd. Wij hebben wel een zienswijze ingediend, maar tevergeefs."

Reactie gemeente
"Op basis van de geheimhoudingsplicht kunnen we geen uitspraak doen over de aard van de strafbare feiten waar dit Bibob-advies op gebaseerd is", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Wat betreft de omgevingsvergunning: de formele stand van zaken is dat er nog geen besluit is genomen, omdat er nog stukken moeten worden aangeleverd door de aanvrager. Dat hoeft pas nadat de weigeringsbesluiten onherroepelijk zijn geworden."
De gemeente kan overigens het Bibob-advies negeren en alsnog de vergunning verlenen.

Meer berichten