Burgemeester Van Soest proost op 2018 met nieuw Boxmeers biertje
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek

Burgemeester Van Soest proost op 2018 met nieuw Boxmeers biertje

  •   960 keer gelezen

BOXMEER | Burgemeester Karel van Soest hield dinsdagmiddag 2 januari zijn nieuwjaarstoespraak. Hij had een mooi primeurtje; hij mocht namelijk proosten met het nieuwe Boxmeerse jubileumbiertje, gebrouwen volgens de traditie van de oude Boxmeerse brouwerij Cambrinus.

Lees hier de volledige toespraak van de burgemeester van Boxmeer:  

"Dames en heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsontmoeting. Een mooie gelegenheid om elkaar aan het begin van het nieuwe jaar te ontmoeten en de ervaringen van 2017 en de verwachtingen voor 2018 uit te wisselen.

Terugkijkend hoop ik dat voor u allen 2017 overwegend een goed jaar is geweest. Dat wensten wij elkaar in ieder geval vorig jaar toe. Toch waren er ook gebeurtenissen in het leven die niet gelukkig of voorspoedig waren. Ook in onze lokale samenleving hebben die zich voorgedaan. Tegenslagen en verdriet hebben velen ondervonden en de mooie kanten van het leven overschaduwd. Hopelijk vindt eenieder de veerkracht om met hernieuwd vertrouwen 2018 tegemoet te treden.

Ook in de wereld om ons heen is het nog lang niet rustig. Oorlog en dreiging bepalen het beeld in de media meer dan vrede en toenadering. Dan hebben wij het in Nederland toch nog altijd goed. We slaan ons door de crisis heen en hebben zorg voor elkaar. We vangen mensen op uit oorlogsgebieden en zamelen miljoenen in voor slachtoffers van natuurrampen. Zo gezegd zijn we eigenlijk een menslievend volk. Maar toch kunnen ook wij elkaar naar het leven staan al is het via de sociale media die soms meer weg hebben van a-sociale media. Als we aan het begin van het  met goede voornemens vooruit willen kijken, dan hoop ik in elk geval dat we samen nog meer in beweging komen tegen de verharding in onze maatschappij.

In de discussies en berichten op social media wordt vaker met scheldwoorden  gereageerd dan met argumenten. Het overgrote deel van de mensen vindt het verschrikkelijk. Het zou zomaar kunnen helpen als we met dat overgrote deel van de mensen, de zogenaamde internettrollen in alle redelijkheid aanspreken op hun gedrag.

Gelukkig zien we al veel behoefte en daadkracht om tegenwicht te bieden aan de verharding. Zeker ook in onze mooie gemeente zie je juist ook voorbeelden van saamhorigheid. Dat er voor elkaar gezorgd en naar elkaar geluisterd wordt, in plaats van dat er meteen een mening wordt gegeven.

Ik zie groepen inwoners die de handen ineen slaan om de leefbaarheid van hun geliefde dorp op peil te houden. Zoals bijvoorbeeld in Vortum-Mullem de door inwoners gedragen multifunctionele accommodatie in de voormalige Sint Corneliuskerk. Hier merken ze dagelijks dat vele handen licht werk maken en is er veel aandacht voor ouderen en kwetsbare mensen.

Zo zie ik in alle dorpen en wijken mensen die iets willen betekenen voor de ander en samen voor een betere leefomgeving willen zorgen. Dat is dan ook mijn grootste wens voor 2018. Dat we het samen doen en niet tegenover elkaar staan.

Dat betekent niet dat er iets mis is met een gezonde competitie. Ik hoop dat zo'n gezonde competitie ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de norm is. Zoals Eberhardt van der Laan voor zijn dood zei in het gedenkwaardige interview bij Zomergasten: "mensen vinden het verschrikkelijk dat politici vooral bezig zijn elkaar vliegen af te vangen".

Ik denk ook dat  niks gemakkelijker is dan roepen dat het niet goed is wat er gebeurt en dat de ànder het niet goed doet. Mijn advies aan de politieke partijen: ga voor je eigen sterke punten staan, laat zien waar je voor staat. Wat wil je bijdragen aan een gezonde leefbare samenleving?

Dit jaar vieren we twintig jaar Boxmeer met dit mooie elftal aan dorpen. Als je kijkt waar we nu staan, zie ik elf unieke dorpen met een eigen karakter, maar je ziet ook dat we al 20 jaar een gezamenlijke geschiedenis hebben. Er worden veel evenementen georganiseerd, we hebben bloeiende verenigingen en het barst hier van het talent. Ik ben er trots op dat we vandaag een aantal van deze talenten mogen ontvangen om ze dadelijk tot Bijzondere Burger te huldigen.

Bovenal zie ik een sterke gemeente, met een ondernemend klimaat, waar veel initiatieven worden ontplooid, op zakelijk, cultureel en sociaal niveau. We zien diverse bouwkranen verschijnen als teken dat er weer gebouwd en geïnvesteerd wordt.

Voor ons als gemeente is het een belangrijke taak deze initiatieven van inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Een geslaagd voorbeeld daarvan is de pumptrack in Vierlingsbeek. Een initiatief vanuit de dorpsraad, waarvoor een werkgroep heel veel werk heeft verzet en zelf de benodigde financiële middelen bij elkaar heeft vergaard. Als gemeente hebben we dit gesteund en gefaciliteerd.

Je ziet dat initiatieven vanuit de samenleving zelf, een veel grotere kans van slagen hebben, omdat deze op een daadwerkelijke behoefte zijn gebaseerd. Het is niet meer van deze tijd dat de overheid bedenkt wat goed is voor de burgers.

In deze denkwijze past ook dat we onze inwoners steeds meer al in de ideeënfase bij projecten betrekken. Logisch omdat het dan het beste aansluit op de wensen en behoeften van de mensen die er daadwerkelijk gebruik van maken. Zo zie je op heel veel gebieden dat inwoners meer en meer een bijdrage leveren omdat u uw eigen omgeving het beste kent en uw informatie helpt om tot de beste resultaten te komen.

Ik spreek dan ook mijn grote waardering uit voor de grote inzet van onze wijk- en dorpsraden. Mensen maken de samenleving. Daarom ook heb ik grote verwachtingen van de ontwikkelingen om te komen tot een kernendemocratie in het hele Land van Cuijk. Meer zelfsturing voor de dorpskernen, meer zeggenschap over de eigen leefbaarheid.

In toenemende mate krijgen gemeenten taken overgedragen door de rijksoverheid. Een grote slagvaardige gemeente is nodig om deze taken optimaal te kunnen uitvoeren en om de belangen van onze burgers en ondernemers op een goed niveau te kunnen blijven behartigen. Op allerlei niveaus, om sterk te staan richting provincie. Om bedrijvigheid naar onze regio te halen, samen hebben we een groot aantal aansprekende bedrijven en wereldspelers, waarmee we andere bedrijven kunnen trekken.

 Als één grote gemeente in het Land van Cuijk kunnen we bijvoorbeeld ook beter strategisch de voorspelde krimp te lijf. Door een bloeiende grote gemeente te realiseren waar bedrijven en inwoners zich graag vestigen. Ik ben blij met het unanieme standpunt van onze gemeenteraad om aan die sterke gemeente te werken. Samenwerking in het Land van Cuijk is essentieel voor alle gemeenten.

Er zijn al mooie initiatieven waarbij regionaal wordt opgetrokken. Kijk bijvoorbeeld naar Stichting Leergeld. "Alle kinderen mogen meedoen", voeren zij als motto. Een grote club vrijwilligers die kinderen van minder draagkrachtige gezinnen uit het hele Land van Cuijk de kans geven mee te doen aan bijvoorbeeld sport of cultuur.

Of zoals een Goei Leven. Een initiatief van ondernemers en ambassadeurs om op een aanstekelijke manier de trots op onze regio te bevorderen. En daarbij onder andere ook saamhorigheid en gezond eten in het Land van Cuijk stimuleren. Uit deze samenwerking zie je weer allerlei nieuwe initiatieven ontstaan die de onderlinge banden in het Land van Cuijk versterken.

Ik wil nu reeds mijn grote waardering uitspreken voor de inzet van de gemeenteraad gedurende de nu aflopende raadsperiode. Er wordt steeds meer tijd en kennis gevraagd om de vele taken, die op de gemeente afkomen, uit te voeren.

Die waardering geldt uiteraard ook voor de wethouders en onze medewerkers die zich vol overgave gekweten hebben van hun dienstbare taak.

Nieuwe uitdagingen liggen er dus voor de nieuwe gemeenteraden en de colleges van B&W. Een mooie inspiratiebron om samen aan te werken kunnen we vinden in het door de Verenigde Naties twee jaar geleden uitgebrachte manifest van de Global Goals. Dit manifest bevat 17 mondiale doelen waar alle overheden over de hele wereld aan kunnen werken. Ook wij op onze gemeentelijke schaal, Boxmeer of Land van Cuijk, kunnen onze duurzame bijdrage leveren aan een betere wereld op het gebied van gezondheid, zorg, vrede, veiligheid, onderwijs, armoedebestrijding, natuur en milieu. De beweging van bewustwording is zichtbaar, zeker ook bij jonge generaties. Wellicht heeft een periode van crisis bijgedragen aan die bewustwording dat het ook anders kan en met minder moet. Dat overdaad schaadt en verspilling moet worden tegengegaan.

Op onze manier proberen we als gemeente ook een bijdrage te leveren aan die global goals voor een betere wereld. Bijvoorbeeld door ons in te zetten voor fair trade of ons te beijveren voor het verkrijgen van de Unesco status Man and Biosphere voor ons Maasheggengebied.

Het is een mooie uitdaging voor de nieuwe gemeenteraad én de vijf gemeenteraden van het Land van Cuijk deze Global Goals te vertalen naar lokale doelen. De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart én op weg naar één gemeente voor het Land van Cuijk vormen een mooi vertrekpunt om met die doelen aan de slag te gaan.

Een extra reden om dit twintigjarig jubileum te vieren, is dus ook omdat het zomaar het laatste kan zijn in deze setting. En als we iets kunnen vieren, moeten we het zeker niet laten. Mientje Wever heeft speciaal voor dit jubileum een gedicht over onze elf dorpen geschreven, dat zij dadelijk zal voorlezen.

En we hebben een echt Boxmeers jubilieumbiertje, gebrouwen volgens de traditie van de oude Boxmeerse brouwerij Cambrinus waarmee we zo samen op het nieuwe jaar gaan proosten."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5092957&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661552&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087098&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099673&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>