Molenstraat Cuijk: raad nu aan zet

  •   keer gelezen   Centrum
CUIJK - Het college van B en W in Cuijk laat het aan de Cuijkse gemeenteraad wat er moet gebeuren met de vier resterende actiepunten binnen het centrumplan ProCent, waarin staat vermeld hoe het Cuijkse centrum weer levendig, dynamisch en toekomstproof moet worden. De discussie lijkt zich toe te spitsen op de Molenstraat. “Het ligt er aan of de raad hiervoor iets over heeft, en zo ja wat”, aldus wethouder Arthur Baudet (D66).

[image=208765]

De Molenstraat-Noord en de -Zuid vormen samen met de tuin van het klooster van de Paters Oblaten en het Zwaanplein vier projecten die binnen het actieplan voor het Cuijkse centrum nog geen status hebben gekregen. Baudet: “Dat komt omdat andere projecten in eerste instantie meer prioriteit hebben gekregen. Tijdens de onlangs gehouden informatiebijeenkomst is helaas geen inhoudelijke discussie gevoerd, maar wellicht dat de commissie Ruimte of de raad tijdens de volgende vergadering (26 maart, red.) alsnog prioriteit wenst te geven aan deze projecten.”
Baudet benadrukt dat de gemeente vooral een faciliterende rol speelt bij de revitalisering van de Molenstraat. “Het voormalige pand van Taxi van Dijk in de Molenstraat is eigendom van de gemeente, maar daarnaast zijn er diverse eigenaren, waaronder Mooiland Maasland. De voormalige kringloopwinkel is nu gesloopt en er komen doeken om de hekken. Uiteraard hebben wij als college ideeën over de invulling van het braakliggende terrein (‘bijvoorbeeld stukje groen plus parkeergelegenheid’), maar we willen hier graag een open discussie met de raad over. Als zij willen dat hier extra actie op ondernomen moet worden, dan is de vraag of zij hiervoor iets over hebben. En”, zo weet Baudet, “misschien moet dan ergens anders op worden bezuinigd.”

Stedenbouwkundig
Baudet geeft aan dat voor het centrumplan met een stedenbouwkundige blik is gekeken naar de projecten in het Cuijkse centrum. “Dat wil dus zeggen: ‘Opknappen wanneer het echt nodig is en wat fatsoenlijk is, gewoon laten staan.’ Zo kijken we ook tegen het Zwaanplein en de tuin van de Paters Oblaten aan. Aanpak is wenselijk, maar op welke manier bekijkt dit college graag samen met de gemeenteraad.”

Actieplan
Het Actieplan Projecten Centrum Cuijk geeft een duidelijk overzicht van de verschillende projecten in het Cuijkse centrum, inclusief de huidige situatie, de wens dan wel toegedachte functie en de rol die de gemeente Cuijk speelt in deze projecten. “Doel van het actieplan was om de echte rotte appels eruit te halen”, aldus Baudet. “Wij dagen de markt graag uit om met iets onderscheidends te komen wat we in Cuijk nog niet hebben. Daarnaast zijn we constant in gesprek met partijen die mogelijk iets in Cuijk willen realiseren. Die wijzen wij ook op de mogelijkheden die het centrum te bieden heeft.”

Zwaanplein
Bij het Zwaanplein (plein achter arbeidsbureau, red.) stelt Baudet zich de vraag of het huidige plein zo nog twintig jaar meekan. “Het antwoord op die vraag lijkt me duidelijk. Dat vergt dus een herinrichting om het sociaal veilig te maken. Verder moet je er goed kunnen parkeren en het moet er het liefst ook nog fatsoenlijk uitzien. Ons budget is echter minimaal. Vandaar dat we dus samen met de raad willen kijken of zij er ook zo over denken en er dus een breed draagvlak voor dergelijke projecten is.”
Meer berichten