Dré Teeuwen
Dré Teeuwen

Kwaliteit maakt het verschil

  •   keer gelezen   Column

Onlangs had ik een bespreking over het volgende. Een man, vrijgezel, geen kinderen, wilde een testament maken. Zijn bedoeling was dat zijn ouders en broers de enige erfgenamen zouden worden. Het vermogen van de man bestond uit een woning met een waarde van € 200.000,-. Bovendien was er nog spaargeld, groot € 50.000,-. De man wilde dat er na zijn overlijden zo weinig mogelijk erfbelasting betaald hoefde te worden.

Hoe kan dat in dit geval bereikt worden?
Als ouders van een kind erven, dan hebben zij een vrijstelling van erfbelasting van € 47.715,-. Als de ouders meer krijgen dan laatst gemeld bedrag, dan moeten zij over het meerdere 30% erfbelasting betalen.

De broers hebben ieder een vrijstelling van erfbelasting van € 2.122,-. Boven dit bedrag moeten de broers 30% erfbelasting betalen. In dit geval was het bovendien zo dat de ouders het geld van hun zoon eigenlijk niet nodig hadden. Uiteindelijk hebben wij een testament gemaakt, waarin de ouders van de zoon een bedrag kregen gelegateerd gelijk aan de voor hen geldende vrijstelling voor de erfbelasting, zijnde € 47.715,-.

Voor het resterende deel zijn de beide broers tot enige erfgenamen benoemd. De broers betalen over hun deel 30% erfbelasting. Wat is het voordeel van het voorgaande? Als de ouders in dit geval voor een gelijk deel erfgenamen zouden zijn geweest en zij derhalve meer zouden ontvangen dan de voor hen geldende vrijstelling van erfbelasting, zouden zij over het meerdere ook 30% erfbelasting moeten betalen. Als vervolgens de ouders komen te overlijden en het bedrag komt via de ouders weer toe aan de kinderen (de broers van de erflater), dan moet over dit bedrag nog eens extra 10% erfbelasting betaald worden. Kortom een besparing van 10% erfbelasting.

Ik merk in de praktijk vaker dat mensen niet altijd het voordeel zien van sommige bepalingen die in het testament worden opgenomen. Voor ons schept het nu eenmaal voldoening om maatwerk te leveren bij het maken van akten. Maatwerk is ook het meedenken met de cliënt en kijken welke fiscale en andere voordelen behaald kunnen worden.

Wij denken met u mee. Heeft u hierover nog vragen, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen voor een afspraak op onderstaand telefoonnummer of via onze website: www.notaristeeuwen.nl.

Mr. Dré Teeuwen
Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer
www.notaristeeuwen.nl
Telefoon: 0485-573472

Meer berichten