<p>Louk Hombergen alias Van Veldeke, columnist van de Seniorenpagina SWOC.</p>

Louk Hombergen alias Van Veldeke, columnist van de Seniorenpagina SWOC.

(Foto: )
COLUMN

50Min

  •   keer gelezen   Column

Na wat geoefen onder een andere naam werd in 2010 de politieke partij 50Plus opgericht. Voorzitter werd de bekende Jan Nagel, dus dat ging heel wat beloven. Kernpunten van het partijprogramma o.a.: de AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar; de rekenrente voor pensioenen vaststellen op 4% of op basis van gerealiseerd rendement; structurele belastingverlaging voor gepensioneerden en vroeg-gepensioneerden; afschaffing van de successiebelasting; hervorming van het zorgstelsel, zonder marktwerking en andere zaken, kortom: een seniorensmulhap. Weg met de verwerpelijke ideeën over dor hout, ouderen als lastpakken en blokken aan het been.

Maar het pakte allemaal heel anders uit, zo leerde de geschiedenis. De ene na de andere coryfee vertrok, vaak met het meenemen van op titel van de club behaalde zetel. Zo hield in 2020 de heer Krol het voor gezien en begon hij zijn eigen staatsrechtelijke toko. Dat was in 2021 ook afgelopen waarna hij zich als bed-and-breakfastdirecteur naar verluidt bezig ging houden met het bereiden van gerechten met ei. Joechei, ’t is mei! En nu heeft ook de voorzitter uit 2010, sterk in het immer terugkeren als politiek Heintje Davids, met zijn gerenommeerde vuurwerk de pijp aan maarten gegeven.

Zijn het eigenlijk niet allemaal gewoon vervelende chagrijnige oude mannetjes met een veel te groot ego die hun restant testosteron aan het opstoken zijn? De slotacte bleek ook weer indrukwekkend: de opstandelingen liepen te hoop op de barricaden: “sabotage, intimidatie en pesterijen”, allemaal ellende waarvan de nieuwe fractievoorzitter - een Haan - zei dat zij dat voluit over zich heen had gekregen. En zo werden al die ruzies zogezegd uiteindelijk toch een Nagel aan de doodskist van de partij.

En zie hoe het virus verder om zich heen grijpt. Dus landgenoten: hoppa, op naar de 150 Kamerfracties!
Wat een negatieve energie. Wat een treurigheid.

Van Veldeke

Meer berichten