<p>Louk Hombergen alias Van Veldeke, columnist van de Seniorenpagina SWOC.</p>

Louk Hombergen alias Van Veldeke, columnist van de Seniorenpagina SWOC.

(Foto: )
COLUMN

‘Leermeesters’

  •   keer gelezen   Column

Er is een tijd geweest dat men de uitdrukking gebruikte dat onderwijs werd genoten. De laatste tijd is van dat genieten van onderwijs weinig meer vernomen. Opmerkelijk!

Bij mij begon het genieten al op de Fröbelschool en werd vervolgd op de “grote” school waar onder leiding van meester L. schrijven werd geleerd met de kroontjespen. Nu trof het slecht dat ik linkshandig was, want over links schrijven was niet de bedoeling. Via de liniaal vond doeltreffende correctie plaats. In de tweede klas troffen wij het bijzonder met de heer v.G. die gewoon was tenminste wekelijks bozig een aanwijsstok op de voorste bank kapot te slaan. Na enkele maanden bleek hij geruisloos verdwenen. De vijfde klas had ook zo zijn bijzonderheden. Tijdens de zaterdagochtendles bracht heer Kr. een immer ruime voorraad moppen over “gekken” en “gekkenhuizen” te berde. Uiteindelijk zijn we ook aan hem ontsnapt. Het zesde leerjaar kende een zweem van corruptie: de heer D. stelde het op prijs om geregeld gefêteerd te worden met pakjes sigaretten van het merk Dr. Dushkind, zelf vast geen medicus. In de eerste klas van de middelbare school teisterde wiskundeleraar A. (bijnaam: A-kwadraat) onze tere kinderziel. Na het schuchter opsteken van het vingertje: “Mijnheer, ik snap het niet.”, reageerde hij steevast mechanisch met slissende stem: “Ssso, sssnap jij dat niet. Nou, ga dan maar in de hoek ssstaan!” Met het onderwijskundig stijgen dienden zich ook gepromoveerden aan zoals aardrijkskundeleraar v.L. die met vileine pokerface ons regelmatig inprentte: “Wie wil kunnen frauderen moet goed kunnen vibreren!” Of de leraar geschiedenis die steeds voorhield: “Jongelui, bedenk: sinds de oude Grieken is er niets veranderd.” Tsja, “Dit (en meer) heb ik bij mijzelven overdacht,/Verregend, op een miezerigen morgen,/Domweg gelukkig, in de ……straat.” (J.C.Bloem) Onze leraar Nederlands strooide kwistig met de mooiste literaire teksten en besprak ze uitgebreid.

Zo werd onderwijs genoten!

Van Veldeke

Meer berichten