Ingezonden brief: 'Boxmeerse Kegelbond ter ziele'
Ingezonden brief: 'Boxmeerse Kegelbond ter ziele'

'Boxmeerse Kegelbond ter ziele'

  •   keer gelezen   Column

Op 1 januari jongstleden heeft de Boxmeerse Kegelbond opgehouden te bestaan. In de ledenvergadering van de BKB op 15 december 2015 hebben de aanwezige leden daartoe unaniem besloten. Hiermee is een einde gekomen aan het bestaan van een zeer actieve Boxmeerse sportvereniging die in 2012 nog haar vijftigjarig bestaan mocht beleven.

Vanaf 1962 heeft de BKB de kegelactiviteiten van de Boxmeerse kegelclubs onder haar hoede genomen, en dat met veel succes. Op het hoogtepunt omvatte de bond 17 kegelclubs met in totaal meer dan 250 leden. Ook in gewestelijk en landelijk verband was de bond zeer succesvol met als hoogtepunt een nationaal kampioen bij de mannen. Welke club in Boxmeer kan bogen op een dergelijk succes? Omdat de jeugd niet veel belangstelling toonde begon in de jaren tachtig het aantal leden geleidelijk af te nemen. Bij het jubileum in 2012 bestond de BKB nog uit ruim 100 leden. Omdat dit zeer trouwe en actieve leden waren leek de BKB nog een mooie toekomst tegemoet te gaan.
Helaas keerde in 2012 het tij. De gemeente kwam met plannen voor een renovatie en uitbreiding van het Hoogkoor. In deze plannen was voor kegelbanen in het Hoogkoor geen plaats meer en aan alternatieve locaties voor de kegelbanen was in de plannen geen aandacht besteed. Ondanks overleg van de BKB met de verantwoordelijke wethouder, mevrouw Hendriks, en inspraak in de gemeenteraad werden de plannen niet aangepast. Mevrouw Hendriks beloofde al het mogelijke te doen om de BKB te helpen en de woordvoerster van het CDA, mevrouw Stevens, noemde het plan zelfs een gouden greep en stond, evenals de andere partijen in de Raad, pal achter de BKB in zijn streven het kegelen voor Boxmeer te behouden. Helaas hebben wij de wethouder noch de politieke partijen sindsdien kunnen betrappen op acties die deze woorden waarmaakten.
Intussen zijn, zoals bekend, de plannen van de gemeente en die van AH in de la verdwenen en weet niemand wat er met het Hoogkoor gaat gebeuren. Naast de BKB is ook de turnvereniging het slachtoffer omdat die nu zelf maar moet zien hoe zij aan goede faciliteiten kan komen.

Door alle onzekerheid over de plannen met het Hoogkoor en de vraag hoe lang de kegelbanen nog zouden blijven bestaan hebben in 2013 en 2014 veel leden van de BKB besloten te stoppen met actief kegelen. Vanaf toen was de BKB eigenlijk een comapatiënt die met kunst en vliegwerk in leven werd gehouden. Het bestuur heeft daarom voorgesteld de BKB op te heffen en de leden hebben op 15 december besloten per 1 januari 2016 de slangetjes los te koppelen en de stekker eruit te trekken. Drie herenclubs met in totaal zo'n 25 leden blijven kegelen zolang er banen zijn of totdat ze zelf omvallen. Dan komt er een einde aan een sport die al rond 1880 in Boxmeer werd beoefend.

Dit artikel heb ik op persoonlijke titel geschreven. Ik ben er echter zeker van dat veel kegelaars het gevoel hebben dat zij nog geruime tijd hadden kunnen doorgaan met kegelen, als de gemeente en de politiek meer betrokkenheid en daadkracht hadden getoond. Misschien moet er wat meer gedacht worden aan het belang van de burgers en wat minder aan prestige en vermelding in de geschiedenisboeken. Er verdwijnen nu te gemakkelijk waardevolle elementen uit onze lokale samenleving, zonder dat daar iets anders voor in de plaats komt.

Kees Kapteijns
Boxmeer

Meer berichten