Op de rotonde Weverstraat/Brabantweg gebeuren vaker (bijna)ongelukken. (foto: SK-Media)
Op de rotonde Weverstraat/Brabantweg gebeuren vaker (bijna)ongelukken. (foto: SK-Media)

'Verkeersveiligheid mag geld kosten!'

  •   keer gelezen   Column

Iedereen wist het al en toch moest er weer een onderzoek komen op wens van de coalitiepartijen: de rotonde Weverstraat/Brabantweg is onveilig! De VVD wil nu niet stilstaan bij wat al had moeten en kunnen gebeuren terwijl we op dit rapport zaten te wachten. Er moeten nu zo snel mogelijk verbeteringen komen en besluiten worden genomen over een korte en lange termijn oplossing.

De verkeersveiligheid ter plaatse is al sinds de aanleg van de rotonde een groot probleem. Door de vele auto's, fietsers en overige weggebruikers gebeuren er regelmatig (bijna) ongevallen. In de meeste situaties door fietsers vanaf de Maasbrug die geen voorrang krijgen van automobilisten van en naar de Weverstraat. Dagelijks maken honderden mensen, voornamelijk scholieren gebruik van deze route tussen Gennep en Oeffelt. In combinatie met het onveilige fietspad op de Maasbrug kan het fietsen op deze locaties levensgevaarlijk worden.

De VVD Gennep roept het College van burgemeester en wethouders opnieuw op de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. Het mag niet langer worden uitgesteld om politieke redenen. Er moeten nu stappen worden gezet! Wij verwachten van het College derhalve op korte termijn aanpassingen zodat automobilisten beter geattendeerd worden op het kruisende fietsverkeer. Hierbij zien wij weinig in obstakels op het fietspad, deze belemmeren de fysieke veiligheid en zullen nauwelijks de situatie verbeteren. Er moet betere bebording komen: plaats stopborden en verlichte waarschuwingsborden die gaan knipperen als fietsers naderen! Er moet een verbetering komen van de wachtplek voor scholieren waardoor deze niet meer op het fietspad en in het directe zichtveld van automobilisten staan! Er moet een verhoging komen van het fietspad op het kruispunt, daardoor is het fietspad voor automobilisten beter zichtbaar!

Helaas zijn dit slechts tijdelijke verbeteringen. De gemeente moet geld investeren in een permanente oplossing. De VVD Gennep verwacht van het College een raadsvoorstel voor een definitieve aanpassing van de weg door middel van een fietstunnel. Alleen door aanleg van een tunnel kan de situatie voor goed worden verbeterd. Doorgaand fietsverkeer langs de Brabantweg van en richting Spoorstraat hoeft daardoor niet meer het verkeer vanaf de Weverstraat te kruisen maar kan gewoon doorfietsen. Achter de tunnel en de Weverflat moet een ontsluiting voor fietsers van en naar de Weverstraat komen. Op deze locatie is dan ook ruimte voor een grotere wachtplek voor scholieren. Een oplossing die wordt toegejuicht in het recente onderzoek en die tevens aansluit op de nieuwe fietstunnel die zal ontstaan onder de rondweg N271 door. Dit heeft de gemeenteraad immers al eerder besloten om de fietsveiligheid te verbeteren. Nu is het alleen nog belangrijk om de gedachte
van fietsveiligheid door te trekken naar de rotonde Weverstraat.

Als VVD zien wij natuurlijk ook dat met name de lange termijn oplossing veel geld zal gaan kosten. Wij zijn echter van mening dat de verkeersveiligheid te belangrijk is om hier op te bezuinigen.

Namens de VVD Gennep
Janine van Hulsteijn

Meer berichten