Onderzoekende houding bij kinderen.
Onderzoekende houding bij kinderen.

'Geen krimp maar groei op Jenaplanschool Lindekring in St. Agatha' (ingezonden)

  •   keer gelezen   Column

In De Maas Driehoek van vorige week doet VVD-wethouder Jilisen uitspraken over krimp op scholen. Volgens de prognoses in 2025 (over acht jaar) zou de Lindekring nog maar 20 kinderen hebben. Dhr. Jilisen baseert zich op geboortecijfers. Deze worden jaarlijks gepubliceerd en zijn voor beleidsmakers richtinggevend. Onze school heeft een regiofunctie. Jenaplanonderwijs is er voor kinderen uit de omgeving. Op dit moment is de verhouding 1/3e deel Sint Agatha, 2/3e deel uit omliggende dorpen.

Niet op basis van de grote getallen maar op basis van de kwaliteit van ons onderwijs hebben wij bestaansrecht. Wij zijn namelijk door ons bestuur gevraagd te opteren voor het predicaat 'excellente school' voor het pedagogisch klimaat. Naast het excelleren in de opbrengsten zijn wij in staat zorg te bieden aan ieder kind. Juist datgene waar passend onderwijs voor staat, bieden wij. Het bestuur heeft dit gezien en wil graag dat wij dit oogsten. Wij beschouwen deze mening van het bestuur over onze vorm van onderwijs als een compliment en gaan dit zeker uitvoeren.

Wij willen een school zijn waar ieder kind gezien wordt en waar het kind leert leven in een fijne omgeving om daarna uit te vliegen in een wereld als sterk mens. Zolang wij deze droom voor uw kind waar kunnen maken gaan wij met volle ondersteuning van ons bestuur door. Het Jenaplanconcept biedt alles wat nodig is om dit te bereiken.

Mede namens de collega's en ons college van bestuur.

Ton Hovens
Directeur Jenaplanschool Lindekring.

Meer berichten