Overhandiging van het boek 'Herziening van het stelsel van ouderenzorg' door Henk Geene aan het college van B en W van Sint Anthonis. (foto: Tunnis.nl)
Overhandiging van het boek 'Herziening van het stelsel van ouderenzorg' door Henk Geene aan het college van B en W van Sint Anthonis. (foto: Tunnis.nl)

'Ouderenzorg op dorps- en wijkniveau organiseren'

  •   keer gelezen   Gezondheid

SINT ANTHONIS | Henk Geene heeft dinsdagochtend het eerste exemplaar van zijn boek 'Herziening van het stelsel van ouderenzorg' symbolisch overhandigd aan burgemeester Marleen Sijbers van Sint Anthonis. De 73-jarige Wanroijnaar pleit in zijn boek voor één financiering van de ouderenzorg: "Volledige doordecentralisatie via de gemeente, zodat het geld wordt verdeeld over de hele lijn van de ouderenzorg."

Door Martijn Schwillens

De 'Sint Tunnisse' wethouder Nicole Lemlijn (WMO) valt er even stil van. "Zeven tot negen maanden", herhaalt ze verbaasd het antwoord op de vraag: wat is de gemiddelde verblijfsduur van een bewoner in een verpleeghuis? "Hospices en verpleegtehuizen groeien naar elkaar toe", benadrukt Geene, die nauw betrokken is bij het Zorg Collectief Wanroij (ZCW). "De laatste fase van de ouderenzorg heeft veel weg van een sterfhuisconstructie."

'Nieuwe toekomst'
In Herziening van het stelsel van ouderzorg benoemt Geene 'structurele problemen en oplossingen voor knelpunten'. "We hebben vier vormen van ouderenzorg: huishoudelijke hulp, dagbesteding, thuiszorg en uiteindelijk verpleeghuis. De financiering loopt echter via drie systemen. Het zou veel beter zijn als dat allemaal op het bordje van de gemeente kwam. Drie financieringssystemen zijn lastig voor de steeds ouder wordende zorgbehoevende, terwijl de gemeente het dichtste bij de mensen staat. Het is een stuk efficiënter en effectiever wanneer de financiering van de ouderenzorg vanuit één pot wordt aangewend."
In het boek beschrijft Geene verder hoe ZCW en de Dorpsraad Wanroij, samen met Pantein, werken aan een optimaal 'lokaal' hulpaanbod. "Alle vrijwilligers -van de ZCW, KBO, Pantein en zorgcentrum De Lookant- vormen gezamenlijk één vrijwilligerspool. Hierdoor heb je meer mensen beschikbaar die het leven van de zorgbehoevenden kunnen verfraaien." Kortweg: meer handjes aan het bed. "Op dorps- en wijkniveau kun je elkaar veel beter helpen." Hij onderstreept: "Zorgcoöperaties vormen de nieuwe toekomst. Op basis van nabuurschap omzien naar elkaar. Juist Noordoost-Brabant en Noord-Limburg behoren tot de meest vergrijzende gebieden. Dit leidt zonder gerichte aanpak tot problemen."

Onder indruk
Het college van B en W is onder de indruk van Geene's 'betrokken verhaal'. "Dit verhaal raakt ons en de ZCW dragen wij ook een warm hart toe. Wellicht kan Wanroij een pilot vormen, omdat ze daar op microniveau doen wat we landelijk nodig hebben", aldus Sijbers.

Meer berichten