Sint Hubert krijgt zijn eigen zorgorganisatie

  •   keer gelezen   Gezondheid
SINT HUBERT - “Ja, wij waren best verrast door de grote belangstelling voor onze informatiebijeenkomsten. En gezien de positieve reacties en vele aanmeldingen tijdens deze bijeenkomsten weten we dat er in ons dorp veel draagvlak is voor een eigen zorgorganisatie”. Dat stelt Wim Verbruggen, lid van de werkgroep die zich hard maakt om in Sint Hubert een eigen zorgcoöperatie van de grond te krijgen.

Door Henny Lemmens

De zorgcoöperatie waar nu de aanzet voor is gegeven, moet het plaatselijk antwoord zijn op de hervormingen in de zorg die per 1 januari van dit jaar zijn doorgevoerd. Omdat de beschikbaarheid van bepaalde zorg en voorzieningen niet meer vanzelfsprekend is, nemen de inwoners van Sint Hubert het heft in eigen handen. Waken over voorzieningen, realiseren van aanvullende voorzieningen, mensen met hulpvragen ondersteunen en vroegtijdige gedwongen verhuizing voorkomen, daar draait het in grote lijnen om.

[image=297396]

De twee informatiebijeenkomsten die de werkgroep op 12 januari in gemeenschapshuis De Jachthoorn belegde, lokte in totaal 160 inwoners (‘s middags 100 en ’s avonds 60). Ed Derks, de initiatiefnemer en voorzitter van de achtkoppige werkgroep, presenteerde deze groep en zette uiteen waarom hij was gekomen tot deze aanzet. “De hamvraag is: wat wil Sint Hubert zelf?” De uitkomsten van een enquête moet hierover mee duidelijkheid scheppen.
In groepjes van tien mensen werd daar vervolgens een uurtje lang met elkaar hebben gepraat. De discussie leverde drie speerpunten op: het in gebruik nemen van een loketfunctie, een eigen ontmoetingsruimte en het afstemmen van het aanbod op de vraag. Verbruggen: “Die loketfunctie, dat moet je als iets fysieks zien met een contactpersoon. Wat we hiermee willen voorkomen is dat mensen met een vraag van het kastje naar de muur gestuurd worden.” Het zou eventueel kunnen worden ondersteund via een website.
De ontmoetingsruimte, ook wel huiskamer genoemd, kan een belangrijke rol spelen in de sociale contacten. Het loket en de huiskamer zouden best in één gebouw kunnen worden gecombineerd. “Er is nog geen concrete locatie, maar de Jachthoorn zou een goede mogelijkheid kunnen zijn.” Wat Verbruggen betreft is het nog te vroeg om nu al te praten over een eventuele verbouwing of uitbreiding van het dorpshuis. De afstemming van vraag en aanbod op het gebied van zorg, is een belangrijk speerpunt. Het loket zal hier een sleutelrol vervullen. “Daar wordt een oplossing gezocht als er een zorgvraag is. Vaak kan dat met eigen mensen worden opgelost, maar soms moet je verder kijken. Wij hebben bijvoorbeeld vastgesteld dat niet iedereen weet dat SWOM een vervoersmogelijkheid biedt.” De organisatie moet draaien op vrijwilligers. “Daarom is het mooi dat al zestig mensen zich hebben aangemeld om zich op een af andere wijze in te zetten.”
Een van de eerste stappen is om de bestuursvorm van de organisatie te kiezen: wordt het een coöperatie, een vereniging of misschien nog een andere vorm? Overigens is het volgens Verbruggen niet zeker dat alle leden van de werkgroep straks ook deel uitmaken van het bestuur. “Er hebben zich tijdens de bijeenkomsten ook mensen aangemeld. Ja, er zijn genoeg kandidaten.”

Financiering
Voor de financiering van het toekomstplan kan de werkgroep putten uit een fonds van 15.000 euro, die Ed Derks in mei vorig jaar bij de gemeente Mill en Sint Hubert wist vrij te krijgen voor de ‘zorgcoöperatie in oprichting’ in het kader van het Leefbaarheidbudget. “Het geld wordt beheerd door de gemeente. Als wij iets organiseren of er iets mee willen doen, kunnen we bij de gemeente aankloppen”, legt Verbruggen uit.
Medio februari maakt de werkgroep de uitkomsten van de enquête bekend. Deze vormen de basis voor de keuze van de bestuursvorm en voor het opstellen van een plan van aanpak. “Zoals we er nu tegenaan kijken, is het de bedoeling om dit plan voor de zomervakantie te presenteren.”
Meer berichten