Sil Bruijsten verzorgt onder meer de publiciteit van de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente.
Sil Bruijsten verzorgt onder meer de publiciteit van de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente.

'Hoever dementie gevorderd is bij een van de partners, wordt meestal pas opgemerkt als de ander iets overkomt'

  •   keer gelezen   Gezondheid

CUIJK | Het is een gegeven dat er in de nabije toekomst een toename is van ouderen. Het beleid is er op gericht dat die ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen en kunnen functioneren in de maatschappij. Een ander gegeven is echter dat er op het ogenblik in de gemeente Cuijk zo'n 500 thuiswonende ouderen zijn met dementie. In de nabije toekomst zal dat aantal flink toenemen vanwege de gestegen levensverwachting.

Door Josje Goos en Lidwien Buné

Op initiatief van de gemeente, de provincie Noord Brabant en de Adviesraad Sociaal Domein is een werkgroep opgericht, de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG), die zich inzet om mensen met dementie zo lang en zo goed mogelijk maatschappelijk te laten meedoen. Bijna alle inwoners van de gemeente Cuijk zullen te zijner tijd direct te maken krijgen met iemand met dementie: een partner, vader, moeder of een andere naaste. Dit vraagt om een omgeving die mensen met dementie aanvaardt om te voorkomen dat zij of hun partner in isolement raken.

Sil: "Dementie is een ziektebeeld waarbij de geestelijke vermogens geleidelijk afnemen. Hierdoor kan men de dagelijkse handelingen die altijd moeiteloos gedaan werden (aan- en uitkleden, koken, medicijnen innemen, betalen van rekeningen, etc.), minder goed en uiteindelijk helemaal niet meer doen."

De meest voorkomende vorm van dementie is Alzheimer gevolgd door vasculaire dementie. Mensen met dementie leven na de diagnose nog gemiddeld acht jaar. Na kanker en hart- en vaatziekten is het de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Risicofactoren zijn: weinig uitdaging in het werk, hobby, sociale activiteit, roken, weinig bewegen, depressie, hoge bloeddruk, diabetes en sterk overgewicht.
"Hoever dementie gevorderd is bij een van de partners, wordt meestal pas opgemerkt als de andere partner iets overkomt waardoor hij/ zij tijdelijk of helemaal wegvalt. Daarvóór ving de partner de ongemakken op, samen fungeerde men nog goed."

In Nederland woont meer dan 70% van de mensen met dementie nog thuis en wordt verzorgd door familie en buren. Er zijn ongeveer 350.000 mantelzorgers voor deze mensen en zij doen dit gemiddeld vijf jaar. De meesten combineren dit met een gezin en hebben daarbij vaak ook een baan. De gemiddelde leeftijd van deze mantelzorgers is 65 jaar en 70% hiervan is vrouw.

"De dementievriendelijke beweging is 4 tot 5 jaar geleden overgewaaid vanuit België naar Nederland, vooral naar Noord- Brabant. Onze werkgroep is een aantal jaren geleden gestart en bestaat uit twaalf mensen die werkzaam zijn in uiteenlopende maatschappelijke branches, o.a. de gemeente, het bedrijfsleven, de winkelbranche, de zorg, de bibliotheek. De werkgroep DVG wil zorgen dat er bij de bevolking op alle vlakken kennis, en daardoor begrip komt voor mensen met dementie. De werkgroep gaat wijk- en dorpsraden, buurt- en sportverenigingen informeren hoe mensen getraind kunnen worden om dementerend gedrag te herkennen en hoe er mee om te gaan. De supermarkten in Cuijk zijn hier al ver mee."

"De werkgroep Cuijk heeft zich voornamelijk tot doel gesteld: inzicht geven in het probleem dementie waardoor het bekend wordt en daardoor uit de taboesfeer komt. Mensen met dementie moeten blijven meetellen in onze gemeenschap, hierop zijn de diverse activiteiten van de werkgroep gericht. Wij presenteren ons bijvoorbeeld op Cuijk Keigoed en op Cultuur aan de Maas. In onze stand is foldermateriaal e.d. te verkrijgen, maar vooral staan wij daar voor een goed gesprek over dementie en de ervaringen daarmee. Wij nodigen de mensen uit om lezingen bij te wonen, zelf over het onderwerp te lezen of deel te nemen aan diverse trainingen. Op 16 april a.s. is de werkgroep DVG in het OpinieCafé aanwezig om het publiek te informeren en begrip te vragen voor deze materie.
Nieuwe wetgeving maakt het nog meer noodzakelijk dat mensen met dementie maatschappelijk worden ondersteund. Het is een project van de lange adem. De werkgroep is begonnen op kleine schaal, de mensen kennen elkaar, de lijnen zijn kort. Daarna zullen grotere stappen worden gemaakt. De leefbaarheid van dementerenden moet op de kaart in Cuijk."

Informatiemateriaal is te verkrijgen bij gemeente, bibliotheek, Sociom, etc. Wilt u persoonlijk contact, bel naar de gemeente, 0485 – 396600, en vraag naar mevrouw Robin Barten. De werkgroep is op zoek naar versterking. Bel hiervoor naar bovenstaand telefoonnummer of stuur een mail naar gemeente@cuijk.nl. Voor informatie over trainingen, kijk op de website Samendementievriendelijk.nl/over-ons.

Meer berichten