LIVEBLOG

Het laatste (regio)nieuws rond het coronavirus

  •   keer gelezen   Gezondheid

Het laatste regionieuws rondom het coronavirus vanaf woensdag 25 maart. Via redactie@demaasdriehoek.nl zijn wij bereikbaar.

Donderdag 7 mei:

14:12 uur: Het RIVM meldt dat er 39 nieuwe corona patiënten in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest) in de afgelopen 24 uur. Dat zijn er meer dan de 27 die gisteren gemeld werden. in totaal zijn er in Nederland nu 11.192 mensen in het ziekenhuis opgenomen geweest. Het geregistreerde dodental als gevolg van het virus is vandaag toegenomen met 84. Gisteren werden er 36 overledenen gemeld. In totaal zijn er, voor zover bekend, 5288 mensen aan het virus overleden.


Woensdag 6 mei:

14:12 uur: De meest recente RIVM update laat zien dat er in de afgelopen 24 uur opnieuw 27 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). Dat zijn er minder dan de 89 patiënten die gisteren gemeld werden. In totaal zijn er in Nederland 11.153 patiënten opgenomen (geweest). Het geregistreerde dodental als gevolg van het virus is gestegen met 36. Gisteren werden er 86 overledenen geregistreerd. In totaal zijn er, voor zover bekend, 5204 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.


Dinsdag 5 mei:

14:09 uur: De meest recente RIVM-update vertelt dat er in de afgelopen 24 uur 89 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). Dat zijn er meer dan de 42 opnames die er gisteren gemeld werden. In totaal zijn er landelijk nu 11.126 mensen in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Het dodental als gevolg van het virus is toegenomen met 86. Gisteren nam dit nog toe met 26. In totaal zijn er nu, voor zover bekend, 5168 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.


Maandag 4 mei:

14:26 uur: De nieuwste update van het RIVM laat zien dat er op landelijk niveau 42 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis zijn opgenomen, in de afgelopen 24 uur. Dat zijn er twee minder dan gisteren. In totaal zijn er nu 11.037 mensen in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Het dodental als gevolg van het virus is toegenomen met 26 tot een totaal van 5082. Gisteren werd er een sterkere toename van 69 gemeld.


Zondag 3 mei:

14:29 uur: Uit de meest recente cijfers van het RIVM blijkt dat er in het afgelopen etmaal 44 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). Dat zijn er minder dan de 97 die gisteren gemeld werden. Het totaal aantal patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen staat momenteel op 10.995. Ook de toename in het dodental is vandaag lager dan gisteren. Waar er gisteren 94 overledenen gemeld werden, daar zijn het er vandaag 69. In totaal zijn er in Nederland, voor zover bekend, 5056 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.


Zaterdag 2 mei:

14:25 uur: De nieuwste RIVM-update laat zien dat er in de afgelopen 24 uur opnieuw 97 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest) in het ziekenhuis. Gisteren waren het er 85. Het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen, of opgenomen is geweest, staat nu op 10.951. Het sterftecijfer als gevolg van het virus is toegenomen met 94. Gisteren waren dit er 4 meer. Voor zover bekend zijn er nu 4987 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.


Vrijdag 1 mei:

14:08 uur: In het afgelopen etmaal zijn er 85 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Dat is er ééntje meer dan de 84 van gisteren. In totaal zijn er nu 10854 mensen in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Het dodental als gevolg van het virus is gestegen met 98 tot een totaal van 4893 mensen. Gisteren werden er nog 84 nieuwe coronadoden gemeld.


Donderdag 30 april:

14:17 uur: Het RIVM heeft bekend gemaakt dat van de 4795 geregistreerde overledenen, er 9 medewerker waren in de zorg. Van 6 van hen was bekend dat er andere medische klachten aanwezig waren. Ook is naar buiten gebracht dat 458 zorgmedewerkers zelf in het ziekenhuis zijn opgenomen in verband met coronavirus, wat neerkomt op 3 procent van de 10769 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). Naast dit blijkt dat er ook nog eens bij 13.884 zorgmedewerkers corona is vastgesteld. 

14:08 uur: In het ziekenhuis zijn 84 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen, aldus de laste cijfers van het RIVM. Dat zijn er meer dan gisteren, toen er 76 nieuwe patiënten werden gemeld. Het totaal aantal corona patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen, of opgenomen is geweest is momenteel 10769. Ook het dodental is met 84 toegenomen. Dat is een minder sterke toename dan gisteren, toen er 145 overledenen gemeld werden. In totaal zijn er nu 4795 geregistreerde overledenen gemeld, aldus het RIVM.

13:52 uur: Ook dit weekend zal de marechaussee een ontmoedigingsbeleid voeren bij de grensovergangen tussen Duitsland en Nederland. Het grenstoezicht start op vrijdag 1 mei, van oudsher een drukke Duitse dag in onze regio. Het beleid is nog steeds dat ontmoedigd wordt om de grens over te gaan voor alleen boodschappen of een dagje uit. De veiligheidsregio heeft gisteren ook kennis genomen van de oproep van de Duitse overheid om ook de komende weken alleen de grens over te gaan als dit strikt noodzakelijk is. Het doen van boodschappen of een dagje uit valt hier niet onder. Het beleid van de Duitse overheid sluit daarmee naadloos aan bij het beleid van de veiligheidsregio en de Nederlandse overheid als het gaat om het grensverkeer.


Woensdag 29 april:

14:10 uur: Het RIVM meldt dat er in het afgelopen etmaal 76 nieuwe ziekenhuisopnames zijn gemeld. Dat zijn er minder dan de 88 die er gisteren gemeld werden. In totaal zijn er in Nederland nu 10685 mensen in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Het dodental is daarentegen wel fors gestegen. Waar het er gisteren 48 waren, zijn er vandaag maar liefst 145 overledenen gemeld. Dat dit zo hoog uitvalt heeft mogelijk te maken met de vertraging die optreedt dankzij het (lange) Koningsdagweekend.


Dinsdag 28 april:

14:36 uur: Uit de nieuwste cijfers van het RIVM blijkt dat er in het afgelopen etmaal 88 nieuwe corona patiënten in het ziekenhuis zijn gemeld. Dit zijn meer opnames dan gisteren toen er 65 patiënten gemeld werden. Het totaal aantal patiënten dat in het ziekenhuis opgenomen is (geweest) staat op 10609. Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het virus is toegenomen met 48. Dit is een lichte stijging ten opzichte van gisteren toen er 43 overledenen gemeld werden. In totaal zijn er 4566 geregistreerde overledenen.


Maandag 27 april:

15:19 uur: In de afgelopen 24 uur zijn er volgens het RIVM 65 nieuwe corona patiënten in het ziekenhuis opgenomen geweest. Dat zijn er minder dan gisteren, toen er 75 gemeld werden. Het totaal aantal mensen dat in het ziekenhuis opgenomen is geweest bedraagt momenteel 10.521. Het dodental is toegenomen met 43. Dat zijn er ook minder dan de 66 die er gisteren gemeld werden. In totaal zijn er nu 4518 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.


Zondag 26 april: 

14:22 uur: Het RIVM meldt dat er in het afgelopen etmaal 75 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dat zijn er minder dan gisteren toen er 100 ziekenhuisopnames gemeld werden. In totaal zijn er in Nederland nu 10456 mensen in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Het geregistreerde dodental is gestegen met 66. Gisteren werden er 120 mensen overleden gemeld. In totaal staat het geregistreerde dodental op 4475.


Zaterdag 25 april:

14:33 uur: Het RIVM meldt dat er in de afgelopen 24 uur 100 nieuwe corona patiënten in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dit zijn er 23 minder dan gisteren. In totaal zijn er nu 10381 mensen in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Ook geeft het RIVM aan dat er 120 nieuwe sterfgevallen zijn bijgekomen in het laatste etmaal. Gisteren werden er 112 gemeld. In totaal staat het geregistreerd aantal coronadoden in Nederland nu op 4409.


Vrijdag 24 april: 

14:18 uur: Er zijn in de afgelopen 24 uur 123 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, aldus het RIVM. Gisteren waren dit er 137. In totaal zijn er nu 10281 mensen in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Het geregistreerde dodental is toegenomen met 112, naar een totaal van 4289. Gisteren werden 123 doden gemeld.


Donderdag 23 april:

14:31 uur: Er zijn 137 nieuwe coronapatienten in het ziekenhuis opgenomen, aldus de laatste RIVM cijfers. Dit is een lichte stijging ten opzichte van gisteren toen er 124 gemeld werden. Het totaal aantal patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen is 10158 mensen. Het dodental is als gevolg van het virus is met 123 gestegen naar een totaal van 4177. Gisteren werden er 138 doden gemeld.


Woensdag 22 april: 

14:19 uur: Uit de nieuwste cijfers van het RIVM blijkt dat er in het afgelopen etmaal 124 nieuwe coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dit zijn er meer dan de 118 die er gisteren gemeld werden. In totaal staat het aantal patiënten dat in het ziekenhuis opgenomen is (geweest) nu op 10021. Het geregistreerde dodental is toegenomen met 138 tot een totaal van 4054. Dit is een minder sterke toename dan gisteren, toen er 165 doden gemeld werden.

14:15 uur: De Truckrun Boxmeer wordt in verband met het coronavirus afgelast. De Truckrun zou plaatsvinden op 20 september. "Zoals inmiddels wel bekend, zijn de maatregelen omtrent evenementen verlengd t/m 1 september dit jaar. Omdat er nog veel onzekerheden zijn over wat er na 1 september wel en niet mag, hebben wij als bestuur gezamenlijk besloten om dit jaar de Truckrun Boxmeer niet door te laten gaan" schrijft de organisatie op hun Facebook pagina.


Dinsdag 21 april:

19:07 uur: De meeste maatregelen om het Coronavirus in te dammen zijn verlengd tot woensdag 20 mei. Evenementen worden verboden tot 1 september. Dat maakten premier Mark Rutte en RIVM-directeur Jaap van Dissel dinsdagavond bekend. Volgens beide heren staat de ontwikkeling van het virus in Nederland nog niet toe dat er heel veel versoepeling kan plaatsvinden. De basisschoolleerlingen gaan vanaf maandag 11 mei weer geleidelijk naar school. "Blijf zoveel mogelijk thuis. Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf'", aldus premier Rutte.

14:08 uur: De nieuwste update van het RIVM verteld dat er sinds 118 nieuwe corona patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er meer dan gisteren toen er 75 opnames gemeld werden. Het totaal aantal mensen dat in het ziekenhuis opgenomen is (geweest) staat nu op 9897. Het geregistreerde dodental is toegenomen met 165 mensen. Dat zijn er fors meer ten opzichte van de 67 overledenen die gisteren gemeld werden. In totaal zijn er, voor zover bekend, nu 3916 mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

Het is inmiddels een bekend fenomeen dat deze cijfers op dinsdagen hoger liggen dan de rest van de week. Dit omdat de in het weekend gemaakte meldingen vaak enige vertraging ondervinden.

10:21 uur: Door de COVID-19-maatregelen van het kabinet zijn de mogelijkheden om het rijbewijs te verlengen beperkt. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen komen, heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten dat er een tijdelijke oplossing komt: alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, blijven geldig tot 1 juni 2020. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.


Maandag 20 april: 

15:45 uur: "De gemeentelijke dodenherdenking die dit jaar in Westerbeek zou plaatsvinden, zal vanwege de maatregelen rondom het corona virus niet doorgaan". Dat meldt de gemeente Sint Anthonis op Twitter.

14:07 uur: De nieuwste update van het RIVM laat weten dat er in de afgelopen 24 uur 75 coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er minder dan de 110 meldingen van gisteren. Het totaal aantal opgenomen patiënten in Nederland bedraagt momenteel 9779. Ook de toename in het geregistreerde dodental ligt lager dan gisteren. Waar er gisteren 83 overleden gemeld werden, zijn er hier vandaag 67 bijgekomen. In totaal ligt het sterftecijfer, voor zover bekend, op 3751 mensen.

13:58 uur: Vanwege het coronavirus is het dit jaar niet mogelijk om Koningsdag te vieren op de gebruikelijk manier. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) heeft daarom een alternatief programma gemaakt om in tijden van social distancing op 27 april toch Koningsdag te kunnen vieren: https://www.kliknieuws.nl/regio/maasdriehoek/112/164949/koningsdag-wordt-woningsdag-

10:49 uur: De politie waarschuwt voor nep-sms berichten die verstuurd worden. De berichten zouden gaan over het coronavirus en dat het RIVM zorgpakketten zou aanbieden, aldus de politie. "Je wordt doorgestuurd naar een site welke lijkt op de huisstijl van het RIVM. Er staat in dat het RIVM zorgpakketten aanbied met 10 mondkapjes, 10 wegwerphandschoenen en 1,5 liter desinfectiemiddel. En dit voor 5 euro. Je moet ook eerst deze 5 euro overmaken en daarna zou je je persoonsgegevens kunnen invullen omdat er maar weinig pakketten zijn. Trap er dus niet in! " aldus de politie op Facebook.


Zondag 19 april:

14:10 uur: In de laatste 24 uur zijn er 110 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, een daling ten opzichte van de 129 opnames die er gisteren gemeld werden. Het totaal aantal mensen dat in het ziekenhuis opgenomen is (geweest) bedraagt nu 9704. Het geregistreerde dodental is gestegen met 83 mensen. Gisteren waren dit er 59 meer, toen er 142 overledenen vielen te betreuren. Het totaal aantal mensen waarvan bekend is dat aan het coronavirus zijn overleden bedraagt momenteel 3684. In werkelijkheid ligt dit getal dus hoger.


Zaterdag 18 april:

15:47 uur: In het afgelopen etmaal zijn er 129 nieuwe corona patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest), blijkt uit de nieuwe cijfers van het RIVM. Dat zijn er minder dan gisteren toen er 156 gemeld werden. Het totaal aantal opgenomen patiënten in Nederland is momenteel 9594. Het gemelde dodental is toegenomen met 142, waar het er gister 144 waren. In totaal ligt het dodental, voor zover bekend, op 3601 mensen.


Vrijdag 17 april:

14:35 uur: De nieuwste update van het RIVM laat zien dat het aantal ziekenhuisopnames is oplopen met 156 patiënten, tot een totaal van 9465. Dit zijn er minder dan gisteren toen er 182 mensen gemeld werden. Het geregistreerde aantal mensen dat is bezweken onder het virus is toegenomen met 144 mensen. Ook dit zijn er minder dan gisteren, toen ging het om 181 mensen. In totaal zijn er, voor zover bekend 3459 mensen aan het virus overleden.

13:35 uur: Gemeente Gennep geeft opnieuw aan extra streng toezicht te houden bij de grensovergangen tussen Nederland en Duitsland, onder andere met behulp van de koninklijke marechaussee.


Donderdag 16 april:

16:32 uur: Voor het eerst maakt het RIVM per gemeente bekend hoeveel mensen er aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden. In totaal zijn er in de regio al 42 overledenen te betreuren. Van de 42 overledenen zijn er 12 afkomstig uit Boxmeer. 7 mensen komen uit Cuijk en 3 uit gemeente Mill en Sint Hubert. Uit zowel Sint Anthonis als Gennep zijn er 9 overledenen gemeld. In Mook en Middelaar zijn er vooralsnog 2 mensen overleden.

14:16 uur: Het RIVM meldt dat er in het afgelopen etmaal opnieuw 182 nieuwe corona patiënten in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest. Dat zijn er 6 minder dan gisteren, toen er dus 188 gemeld werden. In totaal staat het aantal mensen dat is opgenomen, of is geweest, op 9309. Het geregistreerde aantal overledenen is in het laatste etmaal toegenomen met 181 mensen. Ook dit is een lichte daling ten opzichte van gisteren, toen er 189 nieuwe overledenen te betreuren waren. Voor zover bekend zijn er nu 3315 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

12:27 uur: Maar liefst vijf spandoeken met daarop de leus 'Samen maken we Gennep! Ook nu.' zijn er in Gennep opgehangen. Het idee achter de witte spandoeken is dat iedereen er zelf een leuke boodschap op tekening op kan maken. Om zo elkaar een hart onder de riem te steken.

11:13 uur: De corona-check-app van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, heeft inmiddels 6500 actieve gebruikers en blijkt een effectieve digitale gezondheidscheck. De app is beschikbaar voor alle inwoners van de regio Nijmegen en omstreken, ook voor onze inwoners, aldus de gemeenten Mill en Cuijk op Twitter.

11:12 uur: De maatregelen om verspreiding van het Coronavirus in te dammen leiden tot sterk lagere omzetten voor bijna alle bedrijfssectoren in Nederland. Met name in de horeca, detailhandel, transport en food en agri sectoren is de omzetdaling groot. Dat meldt de Rabobank.

11:06 uur: Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant nam in maart 2020 toe. Vooral uitzendkrachten en horecapersoneel verloren hun baan. Daarnaast deden ook winkelpersoneel en chauffeurs vaker een beroep op een WW-uitkering. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken valt een groot deel van de werkzaamheden stil in sectoren als horeca, cultuur, detailhandel en vervoer & logistiek.


Woensdag 15 april: 

14:27: Uit de nieuwste RIVM update blijkt dat er 188 nieuwe corona patiënten opgekomen zijn (geweest) in het ziekenhuis. Dit zijn er iets minder dan gisteren toen er 210 patiënten gemeld werden. In totaal zijn er op landelijk niveau 9127 mensen opgenomen geweest. Het aantal overledenen als gevolg van het virus bedraagt momenteel, voor zover bekend, 3134 mensen. Dit is een toename van 189 mensen ten opzichte van gisteren. Tevens is dit, vergeleken met de hoeveelheid van gisteren, ook een forse toename. Toen werd er 122 doden gemeld.

12:31 uur: In de gemeente Gennep zijn er tot op heden al 303 unieke aanvragen gedaan. Van deze aanvragen hebben 168 ondernemers al een voorschot ontvangen en 23 daarvan zijn zelfs al definitief goedgekeurd. 15 aanvragen zijn echter ook al afgewezen omdat er niet aan de juiste eisen werd voldaan. Ondernemers moeten rekening houden met het feit dat, indien er achteraf blijkt dat er niet aan alle eisen voldaan is, een terugbetalingsregeling van kracht is.

11:44 uur: De 46ste editie van Daags na de Tour, welke op de planning stond voor maandag 20 juli, is helaas afgelast. Omdat de Tour de France dit jaar in elk geval niet op 27 juni van start kan geen vanwege de coronacrisis, heeft de Boxmeerse organisatie dit besluit moeten nemen.


Dinsdag 14 april:

14:34 uur: In zowel de hoeveelheid opgenomen patiënten als de hoeveelheid overledenen is er sprake van een stijging ten opzichte van gisteren, aldus de laatste cijfers van het RIVM. Waar er gisteren 147 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis, zijn dit er vandaag 210. Daarmee kent Nederland een totaal van 8939 corona patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). Het dodental als gevolg van het virus is gestegen met 122, waar het er gisteren 86 waren. In totaal zijn er, voor zover bekend, 2945 mensen aan het virus overleden.

12:08 uur: Gemeente Boxmeer is in overleg met lokale organisaties over een aangepaste vorm van de nationale dodenherdenking. "We willen mogelijk maken dat de samenleving ondanks de buitengewoon moeilijke omstandigheden op een waardige manier en in onderlinge verbondenheid kan herdenken en stil kan staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, dit jaar 75 jaar geleden", aldus burgemeester Karel van Soest. Over de daadwerkelijke uitvoering hiervan wordt later meer geïnformeerd. 

08:57 uur: Vanaf vandaag is het mogelijk om medische bescherm- en hulpmiddelen te doneren bij het gemeentehuis in Cuijk. Door het virus is er aan veel spullen een tekort ontstaan waardoor iedere bijdrage helpt. Achter de schuifdeuren van de hoofdingang is een centrale inzamelbak geplaatst voor dergelijke medische accessoires.


 Maandag 13 april:

16:12 uur: Het aantal mensen dat door de gevolgen van het coronavirus is overleden is toegenomen met 86, aldus de nieuwste cijfers van het RIVM. Gister was er een toename van 94 overledenen. In totaal zijn er, voor zover bekend, 2823 mensen aan het virus overleden. Het aantal patiënten dat in het ziekenhuis ligt, of heeft gelegen, is met 147 toegenomen tot een totaal van 8729. Gisteren was er een toename van 196 ziekenopnames gemeld.


Zondag 12 april:

15:00 uur: Ook gemeente Sint Anthonis komt, in samenwerking met Sociom, met een website om de vraag en aanbod in hulp samen te brengen. Op deze website, samensintanthonis.nl, kan iedereen een hulpvraag plaatsen of aanbieden om andere mensen te helpen.

14:29 uur: Sinds gisteren zijn er, aldus de nieuwste cijfers van het RIVM, 196 nieuwe corona patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Hiermee is de toename licht gestegen ten opzichte van gisteren, toen er 189 nieuwe opnames werden gemeld. Het totaal aantal mensen dat in het ziekenhuis opgenomen is (geweest) telt 8582. Het geregistreerde dodental is gestegen met 94. Dat zijn er minder dan gisteren, toen er 132 doden werden gemeld. Het totaal aantal geregistreerde overledenen staat nu op 2737 mensen.


Zaterdag 11 april:

14:31 uur: Er zijn in het afgelopen etmaal 189 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Ten opzichte van gisteren is dit een afname, toen was er immers sprake van een toename van 225 patiënten. Het geregistreerde dodental is in de laatste 24 uur gestegen met 132 tot een totaal van 2643, voor zover bekend. Gisteren werd er een dodental van 115 geregistreerd.


Vrijdag 10 april:

16:28 uur: In verband met het coronavirus is het parkeren nu tijdelijk gratis in de parkeergarage van het centrum in Cuijk. Dit voorkomt dat mensen met hun handen aan de knoppen van de betaalautomaten hoeven te komen. Deze worden namelijk niet met genoeg regelmaat gereinigd. Zo wordt de verspreiding van het virus weer verder voorkomen. 

16:26 uur: Reddingsbrigade Erica gaat vanaf dit weekend, in opdracht van de gemeente, helpen met toezicht houden op de Kraaijenbergse Plassen. De reddingsbrigade gaat letten op het naleven van de anderhalve meter afstand regel en het samenscholingsverbod.

15:38 uur: In het afgelopen etmaal zijn er opnieuw 225 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, aldus de meest recente cijfers van het RIVM. Dat is een daling ten opzichte van gisteren toen er 237 nieuwe opnames gemeld werden. Het totaal aantal mensen dat in het zieken opgenomen is (geweest) is nu 8197. Het geregistreerde dodental is volgens de nieuwste cijfer gestegen met 115. Dat zijn er minder dan gisteren toen er 148 overledenen gemeld werden.  Hiermee komt het totaal aantal te betreuren overledenen op 2511. Dat aantal ligt in werkelijkheid hoger, doordat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting.

14:58 uur: De Mookerplas is dit paasweekend afgesloten voor bezoekers. De gemeente wil hiermee voorkomen dat er met het mooie weer te veel mensen wandelen op de Mookerplas.

14:12 uur: Ook burgemeester Willibrord van Beek van gemeente Gennep heeft een videoboodschap gemaakt. In deze video wijst hij mensen er op om, ondanks het voorspelde prachtige paasweekend, de regels van het RIVM niet uit het oog te verliezen.

 

12:56 uur: De burgemeesters van Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert zijn positief over de manier waarop hun inwoners zich ook het afgelopen weekend weer hebben gehouden aan de RIVM-richtlijnen. Ondanks het mooie weer hield nagenoeg iedereen zich aan de regels.

9:33 uur: Gisteravond is het herindelingsontwerp gemeente Land van Cuijk is op digitale wijze vastgesteld. Dit kon in verband met de maatregelen natuurlijk niet op fysieke wijze. Om dergelijke besluiten geldig te maken, is er afgelopen woensdag 8 april een spoedwet aangenomen om dit mogelijk te maken. Hiermee is het digitale besluit, genomen door de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert én Sint Anthonis een primeur, nog nooit eerder is een herindelingsontwerp op digitale wijze vastgesteld.


Donderdag 9 april: 

15:20 uur: Omdat de papierinzameling op 4 april niet door kon gaan vanwege de Corona-richtlijnen, kunnen inwoners hun oud papier in de week na Pasen hun oud papier wegbrengen naar twee plekken. De eerste plaats wordt het parkeerterrein van Eendracht (Bovensteweg 61 te Mook). Ook centrum Middelaar worden papiercontainers opgesteld waar men het papier in kan doen.

13:53 uur: In de afgelopen 24 uur zijn er, blijkt uit de nieuwste update van het RIVM, opnieuw 244 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Dat zijn er 64 minder dan gisteren. Het totaal aantal coronapatiënten dat is opgenomen, of opgenomen is geweest, is 7972. Wat betreft het aantal te betreuren overledenen is er een stijging in de toename van 2. Gisteren werden er 147 doden gemeld, vandaag 149. Het totaal aantal mensen dat door de gevolgen van het virus is gestorven komt hiermee, voor zover bekend, uit op 2396.

13:17 uur: In verband met de landelijke coronamaatregelen heeft de gemeente Cuijk besloten dat supermarkten de deuren mogen openen op zowel tweede áls eerste Paasdag.

10:35 uur: Gemeente Mook en Middelaar: "Het is bijna paasweekend. Ondanks de vreemde tijd waarin we nu leven, wensen we u goede dagen toe. Blijf wel beseffen dat we onze strijd tegen Corona niet tijdelijk even op pauze kunnen zetten. Vaak gaan mensen met Pasen er op uit. Dat kan nu niet. Plaatsen waar toeristen normaal gesproken veel komen, gaan we controleren. Ook zullen we bij de grens streng controleren op verkeer dat het land in wil gaan én verkeer dat het land uit wil gaan. Blijf zoveel mogelijk thuis en stop de verspreiding van het coronavirus."

10:32 uur: Ook in de gemeente Sint Anthonis is de coronacrisis een serieus probleem. Daarom heeft burgemeester Fränzel een videoboodschap gemaakt, dit keer speciaal voor de jongeren in de gemeente. 


Woensdag 8 april: 

14:14 uur: Ten opzichte van de cijfers van gister is op landelijk niveau het aantal doden, naar aanleiding van het coronavirus, licht gedaald. Het dodental nam gister toe met 234, vandaag is het opgelopen met 147. Voor zover bekend zijn er nu 2248 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

De toename in ziekenhuisopnames is vandaag wel hoger dan gister. Waar er gister 292 nieuwe patiënten werden opgenomen, zijn dit er vandaag 292. Het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen, of opgenomen is geweest, is 7735.

12:03 uur: Wijkraad Boxmeer Noord fleurt mensen op door een bloemetje bij inwoners van Boxmeer achter te laten met de bemoedigende woorden 'Blijf gezond en let goed op elkaar' op het aanhangende kaartje geschreven. 

11:36 uur: De politierechter heeft een 34-jarige man uit Wanroij veroordeelt tot 8 weken celstraf voor het beledigen en bedreigen van agenten. Hij deed dit door te zeggen dat hij corona heeft, aldus Rechtbank Gelderland op Twitter. Naast de celstraf moet hij een schadevergoeding van 400 euro aan de agenten betalen. 

08:43 uur: Het pluk & Oogstfeest op Landgoed Tongelaar te Mill is wegens de coronamaatregelen uitgesteld. Het jaarlijkse evenement stond op de planning voor 18 oktober. "Om te beginnen lijkt het ons niet veilig om in de omstandigheden van deze wereldwijde pandemie zo'n groot event te organiseren. Daarnaast gaat er elk jaar enorm veel tijd en geld in de voorbereidingen zitten. Het  is onverantwoord om nu te investeren in een festival waarvan het nog maar de vraag is of dat in oktober wel door kan gaan. Dat risico kunnen en willen we als non-profit organisatie niet dragen." De nieuwe datum voor het evenement staat op zondag 24 oktober 2021.


Dinsdag 7 april:

20:05 uur: In de persconferentie deze avond geeft premier Rutte aan dat de getroffen maatregelen een licht, positief effect lijken te hebben. Hij vervolgt de boodschap direct met het verzoek deze maatregelen nog wel even vol te houden. "De cijfers laten voorzichtig zien dat de maatregelen werken. Het risico is dat mensen denken dat we er wel wat losser mee om kunnen gaan. Een grotere fout kunnen we niet maken."

Tevens benadrukt de premier dat er nog geen sprake is van het versoepelen van de maatregelen na 28 april. Pas een week van te voren gaat het kabinet hierover in conclaaf. Als er daaruit blijkt dat er enige versoepeling kan plaatsvinden, dan zal dit heel erg stapsgewijs gebeuren.

Volgens Rutte is er geen tegenstelling in de economie en de gezondheid maar zijn het twee kanten van de medaille. Wat we doen voor de gezondheid draagt ook bij aan de economie. Als we te vroeg afschalen en het virus grijpt weer om zich heen, dan worden veel mensen ziek en dat heeft ook grote gevolgen voor de economie."

De overheid denkt tevens na over het ontwikkelen en inzetten van bepaalde slimme apps om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan. Bijvoorbeeld een app die gebruikers wanneer ze in de buurt zijn geweest van een besmet persoon en dus in zelfquarantaine kunt gaan. Ook een app die het contact met de arts moet vergemakkelijken, is in de persconferentie besproken.

17:14 uur: Het RIVM heeft een lijst opgesteld met een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden, wilt het een verstandige keuze zijn om de maatregelen te versoepelen.

Allereerst moet de besmettingsgraad voor geruime tijd onder de één liggen. Daarnaast moeten de druk op het Nederlandse zorgsysteem omlaag zodat er geen overvraag meer is én er voldoende testcapaciteit is. Volgens het RIVM moeten er ook "voldoende capaciteit en mogelijkheden voor bron- en contactopsporing beschikbaar zijn, inclusief de capaciteit om grote datastromen te analyseren, ook op regionaal niveau.". Als laatste voorwaarde moeten er "meetinstrumenten beschikbaar zijn die de effecten van de transitie snel op kunnen pikken"

Of Nederland aan deze voorwaarden kan voldoen voor 28 april, vooralsnog de uiterste datum voor de huidige kabinetsmaatregelen, is niet bekend.

16:58 uur: De burgemeesters van Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert zijn positief over de manier waarop hun inwoners zich ook het afgelopen weekend weer hebben gehouden aan de RIVM-richtlijnen. Ondanks het mooie weer hield nagenoeg iedereen zich aan de regels."Enkele uitzonderingen daargelaten is het weekend goed verlopen", aldus burgemeester Antoine Walraven van Mill en Sint Hubert

14:42 uur: Het RIVM meldt dat er sinds gister 234 nieuwe doden gemeld zijn. Ook het aantal ziekenhuisopnames is opnieuw toegenomen en wel met 292 patiënten. De totale hoeveelheid overleden personen komt hiermee , voor zover bekend, te staan op 2101. In Nederland zijn er nu 7427 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

14:15 uur: Burgemeester Willem Gradisen van gemeente Mook en Middelaar heeft voor alle inwoners van de gemeente een videoboodschap opgenomen. Met deze video wilt de burgemeester de mensen een hart onder de riem steken.

11:27 uur: De Duitse Deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft in totaal 107 IC-bedden beschikbaar weten te stellen voor Nederlandse coronapatiënten. Deze bedden zijn verspreid over 68 ziekenhuizen in de hele deelstaat.

9:13 uur: In verband met de maatregelen rondom het coronavirus, is besloten de 63ste jeugd vierdaagse in Ottersum niet door te laten gaan. 


Maandag 6 april:

17:04: De grens tussen Nederland en Duitsland gaat niet dicht, maar de Duitse regering wil dat de quarantainemaatregelen verscherpt worden. Niet noodzakelijk verkeer mag de grens niet meer oversteken. Duitsers die uit het buitenland weer in eigen land terugkeren moeten verplicht twee weken in quarantaine. 

13:49 uur: In het afgelopen etmaal zijn er opnieuw 101 patiënten overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Uit de nieuwste cijfers van het RIVM blijkt dat dit er 14 minder zijn dan gister. In totaal zijn er in het land momenteel 1867 overledenen te betreuren. Op landelijk niveau is de hoeveelheid ziekenhuisopnames sinds gister toegenomen met 260. Een lichte stijging ten opzichte van de 253 opnames van gister. Daarmee staat de totale hoeveelheid opnames op 7135.

13:44 uur: Oostenrijk gaat als eerste land in Europa de strenge maatregelen tegen corona versoepelen. Na de Paasdagen mogen kleine winkels en parken weer open.

11:55 uur: Om ondernemers zo veel en gemakkelijk mogelijk te informeren hebben gemeenten Cuijk en Mill en Sint Hubert aparte internetpagina's opgesteld met daarin zoveel mogelijk algemene informatie. Voor ondernemers uit de gemeente Cuijk is dit https://www.cuijk.nl/corona-ondernemers-en-zzp-ers. Ondernemers uit Mill en Sint Hubert worden doorverwezen naar https://www.gemeente-mill.nl/corona-ondernemers-en-zzp-ers. Overige vragen of zorgen kunnen, voor beide gemeenten, per email gesteld worden via economischezaken@cgm.nl. Met betrekking tot de landelijke regels kunnen ondernemers met vragen terecht bij het landelijke informatienummer 0800-1351 of bij de Kamer van Koophandel 0800-2117

11:23 uur: Duitsland overweegt om de grenzen met Nederland voor niet noodzakelijk verkeer te sluiten. Halverwege maart is dit al gedaan voor Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland. Vandaag overlegt het Duitse kabinet over eenzelfde maatregel voor Nederland, België, Polen en Tsjechië. Het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen vindt een uitbreiding van die maatregel naar de Nederlandse grens overdreven. De deelstaat vreest voor nog meer economische problemen als vrachtwagens met geïmporteerde voedingswaren uit Nederland en uit de haven van Rotterdam vast komen te staan in lange files aan de grens.


Zondag 5 april: 

16:26 uur: Volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg lijkt de groei in IC-patiënten af te vlakken. "We zien een stabiel beeld, in lijn met de voorgaande dagen en met de cijfers van het RIVM. Dat komt doordat de instroom afvlakt en er langzamerhand ook meer patiënten herstellen en de IC verlaten".

14:21 uur: De meest recente cijfers van het RIVM laat in zowel de hoeveelheid sterfgevallen als ziekenhuisopnames een daling zien. Waar gister 164 mensen aan het virus overleden, zijn dit er vandaag 115. In totaal zijn er voor zover bekend 1766 mensen aan het coronavirus overleden. In het afgelopen etmaal zijn er 253 mensen opgenomen in het ziekenhuis waarmee het totaal uitkomt op 6875 mensen. Gister werden er 336 ziekenhuisopnames gemeld.

12:03 uur: Enkele bewoners van de Cuijkse wijk Heeswijkse Kampen hebben een idee met 'signaal-smileys' bedacht voor ouderen om buurtbewoners attent te maken op een eventuele hulpvraag. Een rode smiley achter de ruit betekent hulp gevraagd, groen niet. https://www.kliknieuws.nl/regio/maasdriehoek/opmerkelijk/164450/cuijkse-bedenkt-signaal-smileys-voor-achter-de-ruit-rood-is-hulp-gevraagd-


Zaterdag 4 april:

19:40 uur: De politie Boxmeer meldt op Facebook dat afgelopen avond actief gecontroleerd hebben op de noodverordering en het naleven van de coronamaatregelen. Hierbij zijn er 14 waarschuwingen gegeven en twee boetes a €390 euro (exclusief 9 euro administratiekosten) uitgedeeld. De politie drukt mensen dan ook opnieuw op het hart dat de ander halve meter afstand van groots belang is, niet alleen voor jezelf maar juist ook voor anderen. 

13:21 uur: Uit de laatste cijfers van het RIVM is gebleken dat er in het afgelopen etmaal 164 overlijdensgevallen zijn gemeld als gevolg van het coronavirus. Daarmee staat de totale hoeveelheid overledenen in Nederland op 1651 mensen. Het aantal patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen is in de afgelopen 24 uur opgelopen met 336. Het totaal aantal ziekenhuisopnames staat daarmee op 6622.


Vrijdag 3 april:

16:42 uur: Gemeente Boxmeer maakt het mogelijk om melding te doen van mensen die zich niet (voldoende) aan de veiligheidsregels houden. Op de mijngemeente app en de button 'melding doen' op www.boxmeer.nl,  kun je nu ook terecht voor meldingen van overtredingen op de coronaregels.

14:14 uur: In het afgelopen etmaal zijn er volgens het RIVM opnieuw 148 sterfgevallen gemeld. Daarmee staat de landelijke, totale hoeveelheid overledenen op 1487 mensen. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten is met 502 toegenomen tot een totaal van 6286.

12:18 uur: In verband met de coronamaatregelen werd de weekmarkt in Gennep vanaf 19 maart afgelast. De recent aangescherpte noodverordening heeft het verbod op weekmarkten versoepeld. Zolang de juiste maatregelen in acht genomen worden, mogen voedselkramen weer op de markt staan. Vanaf zaterdag 4 april vind de markt in Gennep dus weer plaats, hetzij in aangepaste vorm.

8:04 uur: Burgemeester Fränzel van Sint Anthonis: 'Ik roep u  op om ook dit weekend weer zoveel mogelijk thuis te blijven en zeker geen plekken met veel andere mensen op te zoeken. Gaat u op pad, houd dan afstand. We blijven daar de komende tijd ook toezicht op houden. Het is belangrijk de maatregelen goed te blijven naleven. Omdat Brabanders dat massaal doen, zien we nu de eerste positieve signalen, maar we zijn er nog lang niet. Hou dus vol!" 


Donderdag 2 april:

19:47 uur: Ondernemers in de gemeente Boxmeer wordt uitstel verleend van hun betaling van de gemeentelijke heffingen. Ook de huurvergoeding voor terrassen op gemeentegrond niet te worden betaald dit jaar.

15:28 uur: De medewerkers van het Maasziekenhuis kregen donderdagmorgen een zoete traktatie. Marco Gommers, van het Beugense bedrijf OptiCool, leverde zo'n 250 tompoucen af aan de balie van het Beugense ziekenhuis. "Als ondernemer en naaste buurman met mijn bedrijf wil ik alle hulpverleners en medewerkers in het ziekenhuis een hart onder de riem steken in deze crisistijd. Als één beroepsgroep steun verdient, dan zijn het wel de mensen in de zorg." aldus Gommers.

14:10 uur: Uit de dagelijkse cijfers van het RIVM is gebleken is dat er in de afgelopen 24 uur maar liefst 166 mensen zijn overleden aan de gevolgen van de coronavirus. Gister waren dat er 134. Daarmee is het totale dodental gestegen tot tenminste 1339 mensen. Ook het aantal ziekenhuisopnames is sterk toegenomen sinds gister. In het afgelopen etmaal zijn er 625 mensen opgenomen in het ziekenhuis, waar het er gister nog 447 waren. De totale hoeveelheid mensen die tot nu toe in het ziekenhuis opgenomen is (geweest) staat op 5784. De totale hoeveelheid geregistreerde besmettingen is momenteel 14697, een toename van 1083 ten opzichte van gister.

Volgens het RIVM lijken de cijfers aan te tonen dat de door het kabinet getroffen maatregelen effectief zijn. "Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten."

8:43 uur: Wegens de strenge maatregelen rondom het coronavirus is de organisatie genoodzaakt de Lammetjesdag op 1e paasdag af te gelasten. Ook het Schaapscheerdersfeest 'Het evenement in het Bos' van 14 juni, komt helaas te vervallen. Gezien alle maatregelen kunnen de organisatoren Stichting het Schaap van de St. Tunnisse Heide, Staatsbosbeheer en Scouting St. Patrick niet samenkomen om alles rondom dit grote evenement te organiseren.


Woensdag 1 april: 

14:11 uur: Volgens de laatste cijfers van het RIVM zijn er sinds gister 134 mensen overleden aan het coronavirus. Daarmee is het aantal opgelopen tot een totaal van 1173 mensen. Het aantal nieuwe gemelde besmettingen is 1019 waarmee er in het land nu een totaal van 13614 besmettingen geregistreerd zijn. In het afgelopen etmaal zijn er 447 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Het totaal aantal patiënten dat hiermee in het ziekenhuis opgenomen is (geweest) bedraagt is momenteel 5159.

Zowel de toename in het aantal doden als in ziekenhuisopnamen ligt aanzienlijk lager dan gister. Toen was er nog sprake van een toename 175 overledenen en 722 ziekenhuisopnames. De hoeveelheid besmettingen bedroeg gister 845, wat flink minder is dan vandaag. De toename in besmettingen zegt echter enkel iets over het aantal positief geteste mensen. Gezien enkel mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen, en zorgpersoneel, getest worden, ligt de totale hoeveelheid besmettingen hoger.

13:03 uur: Het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis heeft een app ontwikkeld waarin men gemakkelijk zichzelf kan testen op corona. Aan de hand van een aantal eenvoudige vragen als 'Heb je last van de onderstaande symptomen?' kan eenvoudig worden bepaald of de huisarts ingeschakeld moet worden of niet. De ETZ Behandelwijzer 2.0, zoals de app heet, is gratis te downloaden in de App Store en Play Store.

10:56 uur: "De Coronamaatregelen hebben een gunstig effect gehad op het voorkomen van de verspreiding van het virus", dat zei RIVM-baas Jaap van Dissel afgelopen woensdagochtend in de Tweede Kamer. Volgens hem blijft de belasting van de intensivecareafdelingen nog wel even voortduren.


Dinsdag 31 maart: 

19:25 uur: Burgemeester Willem Gradisen van Mook en Middelaar deelt via Facebook zijn medeleven met iedereen die dankzij het coronavirus een dierbare is verloren:

'Met pijn in mijn hart deel ik u helaas mede dat recent enkele mede-inwoners van onze mooie gemeente Mook en Middelaar als gevolg van het coronavirus zijn overleden. We beseffen in deze absurde tijd meer dan ooit hoe broos en kwetsbaar het leven is. Mijn oprechte deelneming aan alle nabestaanden, familie en vrienden van de overledenen. Ik wens u allen veel sterkte om dit verlies te dragen.' 

19:03 uur: De maatregelen om het Coronavirus in te dammen zijn verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat maakte premier Mark Rutte dinsdagavond bekend. De scholen blijven tot en met de meivakantie dicht. "Ik hoop dat iedereen in Nederland dat begrijpt", aldus de premier.

15:52 uur: Speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking de website https://corona.steffie.nl/nl/ vandaag gelanceerd. Uitleghulp Steffie probeert op een eenvoudige wijze de complexe informatie rondom het coronavirus uit te leggen.

15:47 uur: De landelijke lintjesregen zal in aangepaste vorm doorgang vinden. In de ochtend van 24 april zullen alle burgemeesters van het land telefonisch contact opnemen met hen die door Zijne Majesteit de Koning tot de Ridderorde benoemd worden Daarnaast zullen die dag de namen van de gedecoreerden te lezen zijn in een speciale editie van de Staatscourant. In verband met de maatregelen kan de daadwerkelijke uitreiking van de lintjes niet plaatsvinden op die dag. Om deze reden wordt dit uitgesteld naar een nog niet bekend moment.

14:04 uur: Het aantal mensen dat aan de gevolgen van het coronavirus is overleden is in de laatste 24 uur opgelopen tot 1039 mensen, een stijging van 175. Ook zijn er in het afgelopen etmaal 845 nieuwe besmettingen geregistreerd, aldus het RIVM.  In totaal staat de hoeveelheid besmettingen nu op 12595 mensen. Sinds de laatste update van gister zijn er 722 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Het totaal aantal mensen met coronaklachten dat opgenomen is (geweest), bedraagt daarmee 4712.  

11:43 uur: Wie verdient het om in het zonnetje gezet te worden? Heb jij iemand om iets liefs tegen te zeggen? Wil je iemand een hart onder de riem steken? Of heb je een andere positieve boodschap? Schrijf een lief stukje tekst (max 40 woorden) en mail dit, samen met de woonplaats, naar redactie@demaasdriehoek.nl. Dan plaatsen wij het volgende week gratis in het speciale zonnetjes-overzicht in de krant!

9:46 uur: De avondvierdaagse van Boxmeer is definitief afgelast. Het evenement zou plaatsvinden van 2 t/m 5 juni, wanneer de coronamaatregelen mogelijk al weer versoepeld zijn. Het bestuur heeft desondanks besloten het af te gelasten omdat er tot op heden nog te weinig bekend is over het verdere verloop van de maatregelen.


Maandag 30 maart: 

18:08 uur: Op de afrit van de A73 bij Vierlingsbeek is een Intensive-Care bus met daarin zes coronapatiënten stil komen te staan met pech. De bus is in de loop van de avond afgesleept, en wordt helemaal naar de eindbestemming in Groningen gebracht.

15:18 uur: Sinds gister zijn er opnieuw 93 nieuwe sterfgevallen te betreuren als gevolg van het coronavirus. In totaal zijn er nu 864 mensen aan het virus overleden. Ook het aantal besmettingen blijft toenemen. In het afgelopen etmaal is deze hoeveelheid met 884 toegenomen tot een totaal van 11750. Het aantal ziekenhuisopnames is vandaag opgelopen tot 3990, een toename van 529 mensen. Ook de in de regio blijft de hoeveelheid besmettingen toenemen.

13:19 uur: Morgen zal het kabinet bekend maken dat de maatregelen omtrent het coronavirus, welke momenteel tot maandag 6 april zouden gelden, verlengd worden. Tot wanneer deze verlenging zal duren is tot op heden nog niet bekend.


Vrijdag 27 maart:

14:08 uur: Het aantal mensen dat sinds gister positief is getest op het coronavirus, is toegenomen met 1172 mensen. In totaal zijn er 8603 geregistreerde besmettingen. Het dodental in Nederland is met 112 mensen toegenomen. Er vallen daarmee 546 doden te betreuren. Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis opgenomen is (geweest), is met 349 toegenomen tot 2500. 

11:48 uur: De maatregelen vanuit de overheid omtrent de coronapreventie hebben ervoor gezorgd dat Theater en restaurant De Weijer te Boxmeer, na 7,5 jaar deels failliet gaat. 'De maatregelen vanuit de overheid zijn natuurlijk begrijpelijk, maar ze hebben een enorme impact op onze organisatie en als particulier theater zonder structurele subsidie is dit niet te dragen. Dit betekent dat De Weijer deels failliet gaat', aldus De Weijer in een persbericht. 

10:23 uur: De eerste coronapatiënt van de intensive care afdeling van het Maasziekenhuis te Boxmeer wordt per ambulance overgebracht naar Groningen.

10:17 uur: Eerder deze week stond er in de Maas Driehoek een uitgebreid artikel over de unieke spaaractie bij Albert Heijn Familie van de Ven te Mill. Men kon daar sparen voor de unieke schilderijen van surrealistisch schilder Jo Willems. In verband met de coronamaatregelen is besloten de spaaractie uit te stellen tot later dit jaar. 


Donderdag 26 maart: 

19;11 uur: Bij restaurant Smaak in Cuijk hebben ze een heuse Drive-Through gecreëerd. Men kan vanuit de auto veilig een bestelling doen, het betalen en afhalen. Precies zoals het bekende Amerikaanse fenomeen.  

14:47 uur: Waar er gister gevreesd werd voor een tekort aan een landelijk IC-bedden, komt minister De Jonge nu met de melding dat er per 1 april alsnog voldoende intesive care bedden beschikbaar zijn om de piek van coronapatiënten op te vangen. Eerder vandaag kon deze garantie nog niet gegeven worden, maar na contact met collega Van Rijn van Medische Zorg kan minister De Jonge dit alsnog garanderen. Van Rijn van Medische Zorg heeft contact gehad met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor IC-artsen, Diederik Gommers, welke bevestigd dat het totaal aantal IC-bedden in Nederland opgeschaald kan worden naar 1600. Hiervan zijn er 1037 beschikbaar voor coronapatiënten.

14:13 uur: Het aantal mensen die positief getest zijn op het coronavirus is sinds gister landelijk gestegen met 1019. Het totaal aantal bekende besmettingen ligt daarmee op 7431. In de afgelopen 24 uur zijn er 78 mensen overleden aan de gevolgen van het virus, waarmee het totaal aantal overleden patiënten op 434 is komen te liggen. In totaal zijn er 2151 patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

11:58 uur: Toneelvereniging Matigheid en Genoegen uit Gennep heeft besloten het stuk 'Midzomernachtdroom' van Shakespeare, wat gepland stond op 5,6 en 7 juni, te laten vervallen. Dit in verband met de coronamaatregelen. 'We kunnen tot 1 juni niet repeteren. Dat betekend dat minstens 10 repetitie avonden wegvallen' aldus de vereniging. 'Wij willen alleen maar iets op de planken brengen als we zeker weten dat het kwalitatief goed is. Die garantie kunnen wij natuurlijk nu niet geven.

11:28 uur: Vanaf maandag 30 maart gaat regiovervoerder Arriva nog maar één trein per uur laten rijden in de provincie Limburg. Door het virus zijn er nog maar weinig mensen die gebruik maken van de trein. Daarnaast is er ook minder personeel in te zetten. Ook bussen van Arriva rijden voortaan volgens de weekendregeling.

10:33 uur: Hotel de Kroon in Gennep biedt gratis kamers aan voor het zorgpersoneel. Door het virus staat het hotel leeg. Daarom willen de eigenaren het graag gratis aanbieden aan de zorgverleners die wel een momentje van rust kunnen gebruiken. Enkel voor het linnengoed wordt een kleine bijdrage gevraagd. Ken of ben jij iemand die hiervan graag direct gebruik wenst te maken boek dan vanaf een kamer via: www.hotelshelpen.nl of reserveer via nena@hoteldekroon.com

10:25 uur: De deuren van Buitengewoon Kado aan de Hoogstraat in Mill zullen de komende periode minder vaak open zijn dan gebruikelijk. Ook zal eigenaresse Marianne van Hal van Kempen er minder aanwezig zijn. Op dit moment kan de zorg in de strijd tegen het coronavirus namelijk wel wat extra hulp gebruiken. Omdat Marianne zo'n 27 jaar actief was als longverpleegkundige, gaat zij haar voormalige vak de komende periode oppakken. Op de Facebookpagina van Buitengewoon Kado zijn de actuele openingstijden te vinden. Ook telefonisch is dit te checken via tel. 0485-451510. 

9:01 uur: Ondanks alle maatregelen van het kabinet, gaat de coronacrisis ons land in een recessie trekken, aldus het Centraal Planbureau (CPB). De duur van de crises heeft invloed op de mate waarin ons land in een recessie terecht komt.
Het kabinet heeft verschillende maatregelen getroffen om bedrijven en mensen te ondersteunen in deze tijden waarin de economie nagenoeg stil ligt. Ondanks deze maatregelen is de verwachting dat er meer werkloosheid ontstaat door de crises. Momenteel bedraagt dit met 274,000 werklozen, 2,9 procent. In het ergste geval, 12 maanden aan beperkende maatregelen, kan het werkloosheidspercentage stijgen tot 9,4 procent, de economie zal dan krimpen tot wel 7,3 procent. In de meest gunstige scenario, 3 maanden van beperkende maatregelen, krijgen we te maken met een krimp van 1,2 procent en een werkloosheidspercentage van 4,5 procent. 


Woensdag 25 maart:

17:15 uur: Burgemeester Fränzel van Sint Anthonis roept op om met elkaar in deze coronacrisis, in contact te blijven via radio, televisie en social media. Er zijn groepen mensen die geen gebruik maken van die sociale media. Die mensen wilt Fränzel persoonlijk bereiken door hen te bellen of een kaartje te sturen. Fränzel: 'Ook wil ik mijn belangstelling tonen voor hen die nu direct te maken hebben met de gevolgen van de coronabesmetting in eigen familie'. Indien u hier behoefte aan heeft, of iemand kent met die behoefte, laat het weten via bestuurssecretariaat@sintanthonis.nl of telefoonnummer via 0485 20 81 20 (bestuurssecretariaat). 

14:45 uur: In de afgelopen 24 uur zijn er opnieuw 80 mensen overleden aan het coronavirus. 341 mensen zijn sinds gister opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal besmettingen is in het afgelopen etmaal toegenomen met 852. Volgens het RIVM ligt het totaal aantal sterfgevallen nu op 356. Het aantal besmettingen in het land ligt op 6412, waarvan de meeste, 1915 patiënten, geconstateerd zijn in Brabant. Het RIVM benadrukt dat niet iedereen meer getest wordt en dat het totaal aantal besmettingen dus hoger ligt.
In de gemeente Boxmeer zijn er op het moment van schrijven 9 mensen met het virus besmet. De gemeente Cuijk kent 8 besmettingen en gemeente Gennep 7. In Sint Anthonis blijft het aantal besmettingen ook vandaag staan op 13 mensen. In gemeentes Mill en Sint Hubert en Mook en Middelaar zijn op dit moment 5 besmettingen geconstateerd.

12:49 uur: In het rioolwater in Tilburg is het coronavirus aangetroffen. Sommige patiënten met het COVID-19 virus kunnen het in de ontlasting hebben, wat vervolgens dus in het riool terechtkomt. Zolang de afvalwatermedewerkers zich houden aan de afspraken is er voor hen geen gevaar. Het RIVM meldt dat het virus niet is aangetroffen in het Nederlandse drinkwater. Dit omdat er in ons land strenge wetgeving en toezicht is op het drinkwater. Het hamsteren van flessen water is dus niet nodig.

12:45 uur: Op 30 maart vindt er een interactieve live uitzending plaats namens gemeente Cuijk. Omdat de reguliere bijeenkomsten door de maatregelen niet door konden gaan, en de gemeente de besluitvorming niet wilt laten stagneren is hiervoor gekozen. De gemeente gaat, vooralsnog op proef, de reguliere thema bijeenkomsten per zogenaamde webinar houden. De webinar start maandag 30 maart om 19:30 met een bericht van burgemeester Hillenaar. Om 20:00 staat Rob van der Wijst op de planning namens Cuijk Beweegt. Om 20:30 bespreekt Rik Eijkelkamp het evaluatierapport uitvoering centrumvisie door. Via sms (06-23385646) kunnen vragen aan de sprekers worden gesteld. Het webinar is te volgen via https://channel.royalcast.com/cuijkgravemill/#!/cuijkgravemill/20200330_1

11:53 uur: De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care verwacht dat er volgende week een tekort aan IC-bedden zal ontstaan. Deze verwachting is gebaseerd op de voorspellingen van het RIVM. 'Als we kijken naar de voorspelling van het RIVM dan kunnen we uitgaan van 1600 patiënten op de intensive care op 1 april. Die bedden hebben we niet', aldus Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. De echte piek wordt pas later verwacht, zo rond het einde van mei. 'Dat is fijn, want in de tussentijd worden er veel stappen gezet. Daarmee kopen we tijd', aldus Gommers.

10:32 uur: Volgens Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding (CIB) van het RIVM, lijken de ingestelde maatregelen te werken. De groei van de uitbraak lijkt af te vlakken. 'Er is in ieder geval sprake van een positieve trend' aldus van Dissel.
Volgens van Dissel ligt de huidige besmettingsgraad op één. Dat betekent dat ieder besmet persoon gemiddeld ook één ander persoon besmet. Eerder lag deze graad nog op twee. Van Dissel: 'De exponentiële groei van de uitbraak is daardoor naar alle waarschijnlijkheid tot stilstand gebracht.'
Van Dissel geeft wel direct aan dat het gaat om een schatting. Er blijft veel onzekerheid wegens het gebrek aan data. De afvlakking van de uitbraak wordt 'wellicht veroorzaakt doordat niet alle gehospitaliseerde patiënten getest worden' aldus van Dissel.

9:20 uur: Gemeente Gennep heeft bekendgemaakt dat de periode voor het indienden van een zienswijze wordt verlengd. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Lob van Gennep zou tot en met 24 maart ter inzage liggen zodat een zienswijze ingediend kon worden. Door de maatregelen tegen het coronavirus zijn de mogelijkheden voor onderling overleg beperkt. Daarom wordt de periode voor het indienen van een zienswijze verlengd. Zienswijzen die tot en met 21 april 2020 worden ingediend, worden in behandeling genomen.

9:12 uur: Gemeente Gennep vraagt via Twitter om het grensverkeer met Duitsland zo veel mogelijk te beperken, en zo de verspreiding tegen te gaan. Er werd geconstateerd dat door het verschil in wetgeving tussen beide landen, mensen geneigd waren de grens over te steken. Bijvoorbeeld toen de markten in Duitsland niet meer plaatsvonden maar hier (destijds) nog wel. De gemeente roept op dit grensverkeer zoveel mogelijk te beperken.

9:07 uur: De jaarlijkse Dag voor Gedecoreerden, welke op de planning stond voor 27 april aanstaande, is komen te vervallen. Dit meldt de gemeente Cuijk op Twitter. In de tweet vraagt de gemeente om begrip voor de afgelasting.

8:01 uur: De kerk heeft op advies van het kabinet en het RIVM, alle bijeenkomsten en missen voorlopig geschrapt. Dat geldt dus ook voor de parochies in Gennep, Gennep-Zuid, Heijnen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelfderheide. Om een alternatief te bieden zijn de missen binnenkort te zien op TVL TV en Gennep.News. De zondagmissen vanuit de Sint-Martinuskerk in Gennep worden 29 maart (5e zondag Veertigdagentijd), 5 april (Palmzondag) en 12 april (Pasen) uitgezonden. De Blijde Boodschap van Pastoor Kessels is op deze data vanaf 15.00 uur te horen en te zien op TVL TV en (terug) te bekijken op Gennep.News.

TVL TV is in de gemeenten Bergen en Gennep te ontvangen via Ziggo op kanaal 44 en via KPN op kanaal 1374

Meer berichten