Voor het eerst in lange tijd is er geen sprake van een toename in de hoeveelheid ziekenhuisopnames of sterfgevallen.
Voor het eerst in lange tijd is er geen sprake van een toename in de hoeveelheid ziekenhuisopnames of sterfgevallen.

Voor het eerst in lange tijd geen toename in sterfgevallen of ziekenhuisopnames

  •   keer gelezen   Gezondheid

REGIO | Voor het eerst sinds dagen is er in de regio geen toename in het aantal sterfgevallen door het coronavirus, noch het aantal ziekenhuisopnames gemeld. Mogelijk komt dit door het weekend waarin opnames of sterfgevallen later worden doorgegeven dan doordeweeks.

Dit betekent dat de gemeente Boxmeer momenteel 19 sterfgevallen kent en 18 ziekenhuisopnames. Uit gemeente Cuijk zijn er 11 mensen in het ziekenhuis opgenomen en 9 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Gemeente Mill en Sint Hubert kent 9 ziekenhuisopnames en heeft 4 overledenen te betreuren. Er zijn verder 19 ziekenhuisopnames en 10 sterfgevallen bekend uit de gemeente Sint Anthonis. De hoeveelheid ziekenhuisopnames uit gemeente Gennep staat momenteel op 16. Het aantal mensen dat aan de gevolgen van het virus is overleden bedraagt momenteel 10. Uit Mook en Middelaar zijn er 6 ziekenhuisopnames gemeld en 4 mensen overleden.

Ziekenhuisopnames
Dagelijks geeft het RIVM nieuwe cijfers vrij om de verloop en verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen. Voorheen werd dit gedaan aan de hand van het aantal besmettingen. Deze cijfers vertelden echter enkel iets over het aantal geregistreerde, positief geteste mensen. Enkel mensen met een verhoogd risico werden, wegens de hoge druk en het gebrek aan testen, nog op het virus getest. Daarbij melde lang niet iedereen met lichte klachten zich bij een arts. Om deze reden lag het werkelijke aantal besmettingen hoger, waarmee het bijhouden alsmaar moeilijker werd. Om deze reden vormt het aantal ziekenhuisopnames per gemeente een beter beeld over de verspreiding en het verloop van het virus.

In het opnamecijfer zit echter wel enige vertraging. Niet iedere patiënt die is opgenomen in het ziekenhuis, is per definitie in dat desbetreffende etmaal opgenomen. Het cijfer dat het totaal aantal mensen dat is bezweken onder het virus aangeeft, is ook enkel een afspiegeling van het werkelijke cijfer. Enkel op besmetting geteste mensen worden bij overlijden meegerekend. In werkelijkheid ligt het sterftecijfer dus ook hoger.

Landelijke cijfers
In de afgelopen 24 uur zijn er volgens het RIVM 65 nieuwe corona patiënten in het ziekenhuis opgenomen geweest. Dat zijn er minder dan gisteren, toen er 75 gemeld werden. Het totaal aantal mensen dat in het ziekenhuis opgenomen is geweest bedraagt momenteel 10.521. Het dodental is toegenomen met 43. Dat zijn er ook minder dan de 66 die er gisteren gemeld werden. In totaal zijn er nu 4518 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

Meer berichten