Zorgcoöperatie Sint Hubert in de steigers

  •   keer gelezen   Gezondheid
SINT HUBERT - De initiatiefgroep in Sint Hubert heeft eerder dit jaar een tweetal bijeenkomsten georganiseerd over de haalbaarheid van een zorgcoöperatie in Sint Hubert. Ruim 94% was voor het oprichten van een zorgcoöperatie. Daarnaast gaven ruim 80 inwoners aan dat ze bereid waren om de handen uit de mouwen te steken als vrijwilliger. Afgelopen week was er een eerste bijeenkomst met de vrijwilligers van de op te richten 'Zorgcoöperatie Sint Hubert'.

[image=295680]

Tijdens de drukbezochte avond heeft de initiatiefgroep nog uitgebreid stil gestaan bij de resultaten van de enquête. De huiskamer/dagbesteding en informatievoorziening waren de twee meest gekozen activiteiten. Die worden nu als eerste opgepakt. Naar aanleiding van de vraag: wat verstaan we onder een huiskamer/dagbesteding en aan welke informatievoorziening is behoefte ontstond een constructieve dialoog met de vrijwilligers. Bij de huiskamer/dagbesteding zijn er verschillende mogelijkheden die nader onderzocht moeten worden. Afhankelijk van het resultaat zal de benaming aangepast worden. Informatievoorziening is met name gericht op zorgvraagstukken (waar moet ik zijn?) en mobiliteit.

Ben jij een denker of een doener?
Bij elke vrijwilligersorganisatie heb je 'denkers' en 'doeners'. Beiden zijn van groot belang om tot een succes te komen. 'Denkers' zijn de mensen die mee willen denken over de invulling van huiskamer/dagbesteding en de informatievoorziening. 'Doeners' zijn de mensen die straks, bijvoorbeeld als gastheer of gastvrouw, actief willen zijn. De vraag is 'Wat ben jij?' Een 'denker', 'doener' of beiden? De initiatiefgroep is blij dat verschillende 'denkers' zich spontaan hebben aangemeld voor deelname in een werkgroep.

Opstarten werkgroepen
Begin april starten we met een drietal werkgroepen. Een werkgroep gaat aan de slag met huiskamer/dagbesteding. Een tweede werkgroep gaat de informatievoorziening opzetten. Een derde werkgroep gaat de zorgcooperatie oprichten. Voor het oprichten van de zorgcooperatie gaan we nog in gesprek met mensen die hebben aangegeven een bestuursfunctie te willen bekleden. Begin april gaan de werkgroepen aan de slag. Met een voorzichtige inschatting verwachtten we dat we voor de zomer gereed zijn. Maar kwaliteit gaat voor snelheid. Tijdens bijeenkomsten zullen de 'doeners' periodiek bijgepraat worden over de vorderingen van de werkgroepen.

Draagvlak en betrokkenheid
De inwoners van Sint Hubert worden natuurlijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkgroepen. En waar nodig nog gevraagd naar hun mening, ideeën of medewerking. Hiermee willen de werkgroepen draagvlak en betrokkenheid creëren in Sint Hubert.
Meer berichten