Toenemende gezondheidsklachten onder boeren

  •   keer gelezen   Gezondheid
SINT ANTHONIS - Uit onderzoek door de ZLTO onder bewoners van agrarische bedrijven in de Peel is gebleken dat de gezondheid van agrarische ondernemers en haar gezinsleden de laatste jaren sterk onder druk staat. Bewoners melden in toenemende mate psychologische klachten, chronische hoofdpijn, negatieve onderbuikgevoelens en algemene stress te ervaren.

[image=304549]

Als belangrijke oorzaak wordt oa. de stroom van negatieve berichtgeving, toenemende regelzucht, complexe vergunningssystematieken en structureel lage opbrengstprijzen genoemd. Dit leidt volgens de onderzoekers tot frustratie en spanningen in de relationele sfeer zowel binnen het gezin als met de naaste omgeving. Deze spanningen worden mede gevoed door de onrust die op het platteland gezaaid wordt door persberichten die verbanden leggen tussen veehouderij en volksgezondheid. Uit het onderzoek blijkt ook dat de problemen niet leiden tot een verhoogd huisartsenbezoek. Men ziet het zoeken naar hulp als een drempel en wil niet als ‘klager’ te boek staan.
Meer berichten