Jeugdzorg: 'Land van Cuijk goed voorbereid'

  •   keer gelezen   Gezondheid
LAND VAN CUIJK – De gemeenten in het Land van Cuijk beginnen volgens de Cuijkse burgemeester Wim Hillenaar, tevens bestuursvoorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg jeugd Brabant Noordoost (RBO BNO), goed voorbereid aan de hele transitie; gezamenlijk met 19 gemeenten in Noordoost-Brabant. Hillenaar: “Er doemen bij sommigen spookscenario’s op, maar mijn wedervraag is dan altijd: Is de jeugdzorg nu dan wel zo goed geregeld?”

[image=265347]

De jeugdzorg in Nederland staat aan de vooravond van enkele grootschalige veranderingen. Per 1 januari 2015 dragen letterlijk de gemeenten zorg voor alle zaken die bij (jeugd)zorg komen kijken. Inclusief de bekostiging. ‘2014’ geldt als opwarmjaar.
Hillenaar was vorige week te gast bij de Eerste Kamer in Den Haag. Om namens de kleinere gemeenten – en deels vanuit zijn bestuursfunctie bij het RBO BNO – in een speciale hoorzitting voor de Kamerleden tekst en uitleg te komen geven over de toekomstbestendigheid van gemeenten om de jeugdzorg in goede banen te leiden. “Mensen weten wat ze hebben en niet wat ze krijgen. Dat leidt automatisch tot angst voor het onbekende. Veelvuldig werd gevraagd of gemeenteraden de controle vanaf 2015 wel aankunnen. Maar mijn reactie is dan automatisch: ‘Kunnen de provinciale staten dat op dit moment dan wel?’ Het hele traject om de jeugdzorg anders in te richten, dateert alweer van tien jaar terug. We waren het er met zijn allen over eens dat de jeugdzorg op dit moment niet optimaal is ingericht. Daarom wordt het op het bordje van de gemeenten neergelegd, zodat de lijntjes korter worden. Toch heb ik leden van de Eerste Kamer een heleboel doemscenario’s horen schetsen. Maar we gaan het in deze regio straks met negentien gemeenten gezamenlijk oppakken, dat is echt wat anders dan wanneer Cuijk of Sint Anthonis het apart had moeten doen. Dan was het ondoenlijk geweest, maar de regio Noordoost-Brabant zal over een jaar goed toegerust zijn om de taken die op ons afkomen op te pakken.”

Jeugd en Gezin
De rekening komt in de toekomst dan wel bij de gemeenten te liggen, de eerste ‘balie’ wordt – voor gezinnen (cliënten) in het Land van Cuijk – in principe altijd het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Land van Cuijk. “De taken die voorheen bij verschillende instanties waren ondergebracht, komen straks allemaal bij het CJG”, weet Hillenaar. “De jeugdzorg is straks regionaal ingericht, met een mix van doorverwijzingen op lokaal niveau, bijvoorbeeld door huis- en kinderartsen of schoolmaatschappelijk werk. En bij hele complexe situaties is er de samenwerking met regionaal opererende instanties, zoals Oosterpoort, het Verdihuis en de GGZ.”

Financiële voordelen
Financiën en efficiency vormen de voornaamste reden om het kostenplaatje van de jeugdzorg vanaf 2015 bij de gemeenten neer te leggen. “Het eerste jaar krijgen de gemeenten vier procent minder gelden dan dat er nu door het Rijk voor jeugdzorg uitgetrokken wordt, het jaar erop tien en daarna 15 procent minder. Dat lijkt fors, maar door regionaal goede afspraken te maken, worden de financiële risico’s beperkt. Er is ook sprake van een financiële solidariteit. Iedereen betaalt zijn deel, waarbij het bedrag dat per gemeente betaald moet worden op basis van de historie wordt bepaald. Als er dan bijvoorbeeld ineens twee stevige probleemgezinnen bijkomen in Cuijk met een prijskaartje van 100.000 euro per gezin, dan dragen we met negentien gemeenten deze kosten, maar zal de toekomstige bijdrage van onze gemeente wel lichtelijk omhoog gaan. Noem het een voortschrijdend historisch gemiddelde. Het geld wat we vanuit de overheid krijgen, is niet strikt geoormerkt, maar het blijft wel goed herleidbaar. Het kan en zal niet zo zijn dat straks ineens een gemeente zegt: ‘Ik gebruik het geld liever voor een nieuwe rondweg.’ Maar laat voor iedereen duidelijk zijn: geen enkele gemeente pakt de jeugdzorg lichtvaardig op.”

Voordelen
Hillenaar neemt een voorbeeld uit de praktijk om inzichtelijk te maken dat de decentralisatie (de term voor het overdragen van alle zorgtaken naar de gemeenten, red.) voordelen oplevert voor de mensen die het aangaat. “Neem gezinnen uit het Land van Cuijk met kinderen met een (licht)verstandelijke beperking, die nu in Nijmegen naar school gaan. Op dit moment is het qua papierwerk en inzet van hulpverlening heel omslachtig. Dat wordt straks, zowel voor onze ambtenaren als de mensen die het aangaat, een stuk gemakkelijker!” Hillenaar vervolgt: “En een ander voorbeeld is het niet langer productgericht werken, maar juist het klantgericht werken. Nu wordt gekeken wat binnen het beschikbare potje mogelijk is, straks wordt veel meer gekeken naar wat een kind echt nodig heeft en aan de hand daarvan een ‘plan de campagne’ opgesteld. Doordat organisaties meer gaan samenwerken, moet in de toekomst ook vaker worden voorkomen dat mensen blijven doorverwijzen binnen hun eigen vakgebied. Een kinderarts is nu nog te vaak genegen om automatisch een pilletje voor te schrijven bij bepaalde gezins- of kindproblematiek, terwijl maatschappelijk werk vaak kiest voor een gezinscoach. Verder zorgen de wijkteams er vanaf 2015 voor dat ook de preventie beter wordt, want zij worden mede onze ogen en oren in de wijken en dorpen. Nogmaals, er gebeurt een heleboel en het Land van Cuijk is goed op alles voorbereid.”
Meer berichten