Gezondheidsconferentie voor Land van Cuijk

  •   keer gelezen   Gezondheid
SINT ANTHONIS - In de Wet publieke gezondheid is vastgelegd dat elke gemeente om de vier jaar haar beleid ten aanzien van de publieke gezondheidszorg moet vastleggen. In 2011 hebben de vijf gemeenten in het Land van Cuijk besloten om een gezamenlijke regionale gezondheidsnota op te stellen voor de beleidsperiode 2013-2016.

[image=225239]

Als voorbereiding hierop werd door de vijf gemeenten vorige week in De Weijer te Boxmeer een gezondheidsconferentie gehouden met als titel 'Samen in beweging met het gezondheidsbeleid in het Land van Cuijk'. Diverse genodigden zoals college-, raads- en commissieleden, burgerparticipatieraden, welzijns- en onderwijsinstellingen, ambtenaren, eerstelijnszorgverleners en ouderenorganisaties waren hierbij aanwezig.
Nadat wethouder Bollen van de gemeente Sint Anthonis de conferentie had geopend, ging de avond van start met een presentatie van de GGD Hart voor Brabant over de gezondheidstoestand van de inwoners van het Land van Cuijk. Vervolgens werden de resultaten van het alcoholpreventie project 'Alcohol 16min, geen goed begin' plenair uiteengezet.

Eén gezondheidsbeleid
In werkgroepverband werd er gediscussieerd over twee hoofdthema’s voor het regionale gezondheidsbeleid: preventie overgewicht en preventieve ouderenzorg. Alle tijdens deze workshops verzamelde informatie wordt meegenomen in de verdere beleidsontwikkeling en dient uiteindelijk te resulteren in een nieuw regionaal gezondheidsbeleid 2013-2016 Land van Cuijk. Het is de bedoeling dat de gezondheidsnota medio 2013 door de afzonderlijke gemeenteraden wordt vastgesteld.
Meer berichten