Pantein start in mei met screeningcentrum

  •   keer gelezen   Gezondheid
BOXMEER – In het dienstencentrum bij het nieuwe Maasziekenhuis Pantein opent in mei het prenataal screeningscentrum ‘De Maasheggen’ de deuren. Aanstaande ouders kunnen hier terecht voor het maken van echografieën.

[image=164989]

Het Prenataal Screeningscentrum is een samenwerkingsverband van Maasziekenhuis Pantein en de vier verloskundigepraktijken in het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg en I. Pennings, mede-oprichtster van Prenataal Screeningscentrum de Peel in Helmond.

Onderzoek
Het maken van een echo in combinatie met bloedonderzoek kan rond de twaalfde week van de zwangerschap aangeven of er een verhoogde kans is op het Downsyndroom. Het tweede echo-onderzoek vindt plaats rond de twintigste week in de zwangerschap. Tijdens dit onderzoek is het mogelijk aangeboren afwijkingen bij het kindje op te sporen.
De krachtenbundeling moet leiden tot betere en efficiëntere dienstverlening. De lijn tussen de verloskundigen (eerstelijnszorg) en de gynaecologen (tweedelijnszorg) wordt korter, waardoor bij problemen sneller en beter medische hulp kan worden geboden. Het screeningscentrum kan dan ook worden gezien als een kwaliteitsslag in de landelijke discussie over de samenwerking binnen de verloskundige zorg in Nederland.

Afspraak
De vier verloskundigepraktijken van Boxmeer, Cuijk/Mill, Venray en Bergen-Gennep en het Maasziekenhuis hebben samen het initiatief genomen tot het opzetten van een Prenataal Screeningscentrum Dat betekent dat zij hun cliënten straks in principe naar het screeningscentrum zullen verwijzen voor het maken van echo’s.

Neutrale omgeving
Er is bewust voor gekozen het screeningscentrum onder te brengen in het dienstencentrum en niet in het ziekenhuis. Ook vrouwen met een normaal verlopende zwangerschap hebben immers de mogelijkheid tot prenatale screening. Een neutrale laagdrempelige omgeving heeft dan de voorkeur. Door de ligging van het Prenataal Screeningscentrum direct naast het ziekenhuis, bestaat de mogelijkheid om in voorkomende situaties snelle,en goede medische hulp te bieden door consultatie van de gynaecoloog.
Meer berichten