'Het is erg zwaar voor de mensen'

  •   keer gelezen   Gezondheid
BOXMEER – “Het is erg zwaar voor de mensen. De druk is hoog en er is spanning over hoe het nu verder moet. Zeker op bedrijven waar Q-koorts is vastgesteld”, zegt Toon van Hoof van de ZLTO over de situatie op de geitenhouderijen.

[image=121701]

Ook in het Land van Cuijk, waar 16 grotere geitenhouderijen zijn, speelt dit. En bij drie daarvan is de voor mensen schadelijke dierziekte geconstateerd. De ZLTO onderschrijft de door de ministers Klink (Volksgezondheid) en Verburg (Landbouw) uitgevaardigde maatregel om besmette drachtige geiten (en schapen) op bedrijven vanaf 50 dieren te ruimen. Doel hiervan is miskramen te voorkomen en verspreiding van bacteriën die de koorts verspreiden tegen te gaan. “Sterker nog, wij hebben voorgesteld om ook de besmette niet-drachtige dieren op deze bedrijven te ruimen. Dan kan zo’n geitenhouder met een schone lei beginnen.” Van Hoof verwacht dat de ministers hierover deze week nog uitsluitsel geven.
De kosten van het ruimen van de dieren krijgt de geitenhouder vergoed. Anders is het met de vervolgschade (aankoop nieuwe dieren, verlies aan fokresultaten). “Het is allemaal nog niet duidelijk. Er heerst grote financiële onzekerheid.” Hij schat dat door het ruimen van besmette dieren de huidige veestapel van geiten in Nederland met een kleine 10% zal inkrimpen.
Meer berichten