Het dorp Overloon.
Het dorp Overloon.

Historische lezing over Overloon en de Peel

  •   keer gelezen   Historie

OVERLOON | Regiohistoricus Jan Nillesen geeft op zondag 9 april een historische lezing over Overloon en de Peel.

De lezing verhaalt over het ontstaan van de landschappen, de tektoniek, de rol van Rijn en Maas en de vestiging van de eerste mensen. We volgen hun weg door de tijd. De wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en een bestaan wisten op te bouwen.

Overloon kent lange en tumulteuze geschiedenis


Aan de rand van de Peel
De aardkundige verschijnselen die het landschap modelleerden en die een beslissende rol speelden bij de wijze waarop de mensen het landschap inrichtten staan centraal. Speciaal aandacht gaat uit naar het leven van de mensen aan de rand van de Peel. De culturele codes die het leven van de bevolking beheersten en van grote invloed waren op de beslissingen die werden genomen. Zij bepaalden de demografische veranderingen en de wijze waarop het landschap vorm kreeg.

Tumultueuze geschiedenis
Overloon kent een lange en zeer tumultueuze geschiedenis. Natuurkrachten van tectoniek, water en wind droegen bij aan de vormgeving. De mens voegde er elementen aan toe, maar de mens deed er soms ook afbreuk aan. De lezing geeft een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de regio: een gevarieerd gebied van terrassen, beken, beekdalen, dellen, rijten, broeken, goren en krochten. Met hoogvenen, bossen, graslanden, heidevelden, en landduinen.

Informatie
Iedereen is zondag 9 april van 14.30 tot 16.00 uur welkom in gemeenschapshuis De Pit in Overloon. De toegang is gratis.

Meer berichten