Meer dan 8.000 krijgsgevangenen stierven tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Jappenkamp in Nederlands-Indië..
Meer dan 8.000 krijgsgevangenen stierven tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Jappenkamp in Nederlands-Indië..

Grave staat 14 augustus stil bij beëindiging Japanse bezetting in Nederlands-Indië

  •   keer gelezen   Human Interest

GRAVE | Het Platform Indië-herdenking in Grave houdt op woensdag 14 augustus op het Torenplein een herdenking ter gelegenheid van de beëindiging van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië, 74 jaar geleden. De gemeente Grave ondersteunt deze herdenking.

Nederland is bevrijd op 5 mei 1945. Dat wordt jaarlijks herdacht en gevierd op 4 en 5 mei. In Nederlands-Indië is op 5 mei 1945 echter nog geen sprake van een bevrijding. De Japanse overheersing drukt nog tot 15 augustus 1945 op alle inwoners, Nederlands of inheems. Op die dag komt pas officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden. De geschiedenis van mensen met een Indische (oorlogs)achtergrond is zó anders verlopen, dat de jaarlijkse activiteiten op 4 en 5 mei niet genoeg bij de behoeften van deze inwoners blijken aan te sluiten. Het Platform Indië-herdenking in Grave wil met dit programma de aspecten van herdenken en gedenken vormgeven voor juist deze groep Indische Nederlanders. 

Programma
Belangstellenden zijn op woensdag 14 augustus van harte welkom op het Torenplein in het centrum van Grave. Aanvang van de herdenking is 19.00 uur. Het officiële programma, inclusief toespraken, bloemlegging, persoonlijke verhalen en muziek, duurt tot 20.00 uur.

Meer berichten