Gemeentehuis in Boxmeer.
Gemeentehuis in Boxmeer.

Ingezonden brief: Boxmeerse Doodzonde

  •   keer gelezen   Ingezonden

Dit verhaaltje tekende ik tijdens een mooi concert in de Mariakapel in Holthees op uit de mond van Alice van Hest. Toen ik in de raad in Boxmeer kwam, was van Hest SP-raadslid. Altijd gedegen voorbereid. In haar verdere leven is zij juriste en staat zij regelmatig mensen bij die bestuurlijk een probleem hebben met de gemeente Boxmeer. Zo ook 1 november tijdens een zitting van de bezwaarschriftencommissie. Ze had de gemeente vooraf al drie keer verzocht om een reactie. Geen enkel inhoudelijk antwoord. Toen ze tijdens de zitting de ambtenaar die namens het college aanwezig is vroeg of hij de reactie van het college kon geven, hief deze de armen in de lucht en zei niets. Zoals een trouw volgeling van gemeentesecretaris Harry van der Loo betaamt deed hij dit vervolgens drie maal. Van Hest heeft daarop een doodzonde begaan. Ze heeft deze brave ambtenaar toegevoegd: "Man, je lijkt wel een pias". Het woordenboek kent vele synoniemen: Clown, Dwaas, Harlekijn, Malloot, Nar.

Van Hest en haar cliënt werden vanwege deze enorme belediging van een ambtenaar in functie uit het gemeentehuis gezet. Daarmee was de kous echter niet af. In een brief werd Van Hest opgedragen excuus aan de arme Hansworst te maken en een verklaring te tekenen. Dit mocht nooit meer gebeuren! De eerstvolgende uitnodiging stond Guus Reintjes, 1e locosecretaris, haar al op te wachten. Hij eiste excuses en ondertekening. Anders zou hij de politie bellen! Ze is maar uit zichzelf gegaan. Nu heeft crimineel Van Hest een schrijven gekregen waarin haar de toegang tot alle gemeentelijke locaties voor onbepaalde tijd is ontzegd en alle dienstverlening aan haar wordt stopgezet. Ze mag alleen via een zaakwaarnemer met de gemeente communiceren.

Een paar jaar geleden noemde Burgemeester Karel van Soest mij als raadslid een aantal malen 'Nestbevuiler'. Gewoon in het gemeentehuis. Reden: Ik vond dat het college van Boxmeer in de samenwerking in het Land van Cuijk geen fijne rol heeft gespeeld en kritische reacties van buurgemeenten aan zichzelf te danken heeft. Vond hij blijkbaar niet leuk. Heeft Karel ooit zijn excuses gemaakt? Hebben Harry en Guus briesend voor zijn neus gestaan en met de politie gedreigd?

Ik mijmer even bij de gedachte aan Hansa en roep nu iets waarvoor ik binnenkort vast een aangetekend schrijven ga krijgen. Karel, Harry, Guus: 'Jullie hebben boter op het hoofd!'

Maarten Wiggers de Vries,
Inwoner Land van Cuijk.

Meer berichten