Zes bureaus komen later deze maand hun visie op Grave 'als historische vestingstad' presenteren.
Zes bureaus komen later deze maand hun visie op Grave 'als historische vestingstad' presenteren.

'Impuls Grave vesting, Tracévarianten N321' (ingezonden brief)

  •   keer gelezen   Ingezonden

Beste lezer(s),

Vorige week woensdag 7 december 2016 was ik in eerste instantie aangenaam verrast. De gemeente Grave nodigt de burgers uit om mee te denken en praten over de eerste resultaten van de Studiekamer Impuls Grave Vesting, Tracévarianten N321 (Elisabethstraat).

Onmiddellijk heb ik de beschikbare Eindrapportage van 17 november 2016 met bijlagen via de website gedownload en geprint, deze bestudeerd en woensdagavond naar het gemeentehuis getogen. De organisatie was niet voorbereid op het aantal mensen dat aan de uitnodiging gehoor had gegeven. Van alle kanten werden extra stoelen aangesleept, tafels werden verwijderd. Dit nadat al 1 toehoorder, die op een tafel was gaan zitten, door de tafel was gezakt en op de grond gevallen.

Het luisterend publiek werd duidelijk gemaakt dat deze avond zeer bijzonder was: de burger werd deze avond gevraagd naar zijn mening, ideeën en verdere opmerkingen. Sterker nog: die zouden worden meegewogen in de te maken keuze door het collega c.q. advies aan de Provincie. Dat verraste mij: we hebben het hier toch om doodgewone democratie en behoorlijk bestuur en een gang van zaken die bij 'dagelijkse bedrijfsvoering' van een gemeente hoort? Uit de antwoorden van de burgemeester, de wethouder van verkeer en dhr. Marcus van de Studiekamer maak ik op dat de gemeente nog geen standpunt heeft ingenomen c.q. geen voorkeur heeft voor één van de voorgestelde Tracévarianten. Das nou mooi denk ik: dan ligt ook de inrichting van het Visio terrein nog helemaal open en zal gewacht moeten worden op de definitieve beslissing van het college (ergens half 2017) welke Tracévariant zij zullen adviseren aan de provincie. Verder is mij geheel onduidelijk hoe de inspraakprocedure verder verloopt; ik mis een aanpak die aangeeft wie, wanneer, op welke wijze betrokken kan zijn.

Dan valt De Maas Driehoek van vorige week in mijn bus. Op de voorpagina wordt aangekondigd dat zes bureau's eind december een presentatie gaan geven over "hun visie op hoofdlijnen" op de stedenbouwkundige en landschappelijke mogelijkheden van de stad Grave als historische vestingsstad". Begin januari volgt besluitvorming. Deze presentaties zijn openbaar maar gepland op tijdstippen waarop een normaal werkende burger niet aanwezig kan zijn. Ligt het aan mij dat ik het niet meer snap? Wat gebeurt hier? Waar wordt wanneer, door wie, binnen welk traject/project/proces een besluit genomen op het advies m.b.t. de Tracevarianten en de overige stedelijke/landschappelijke ontwikkelingen (inclusief Visioterrein). Volgens mij kan het een niet los van het ander worden gezien.

Kortom, ik constateer c.q. ben van mening dat de gevaarlijke verkeerssituatie op de Elisabethstraat voorlopig blijft bestaan, wat onverantwoordelijk is. De capaciteit om verkeer op te nemen op de Elftweg onvoldoende blijft. Al gestart is met onze ooit prachtige gracht aan te passen aan iets wat ooit was en wat naar mijn mening door niemand gezien kan worden (behalve de bewoners van de Lovendaalsingel). Hiervoor al veel geld is uitgegeven wat ook gebruikt had kunnen worden om samen met de provincie de veiligheid en kruispunt Elisabethstraat/Elftweg aan te pakken. De behoefte om Grave aan te passen aan de middeleeuwen niet mag gaan ten koste van woongenot, landschapsvernietiging, gevaarlijke verkeerssituaties. De wijk Estersveld en Escharen niet in staat zijn om de verkeersdrukte op te vangen op het moment dat het verkeer uitwijk zoekt ingeval van files/opstoppingen/gebrek aan opnamecapaciteit van verkeer op de Elftweg. Het Visioterrein is nooit in gebruik geweest als stadspark of wat dan ook. Iets wat je niet hebt gehad ga je ook niet missen. Gebruik dit terrein om het verkeersprobleem op te vangen. En op het Visioterrein kan ook een stadscamping worden gerealiseerd met een goed uitgerust camperterrein. Dit laatste heeft zeker aantrekkingskracht van camperaars, gezien eerdere reacties op de website. Bezint eer begint.

Graag word ik betrokken bij/wil ik deelnamen aan werkgroepen/klankbordgroepen die de plannen en reacties verder gaan uitwerken.

Wilma Dorussen, Grave

Meer berichten