Burgemeester Karel van Soest van de gemeente Boxmeer.
Burgemeester Karel van Soest van de gemeente Boxmeer.

'Burgemeester dient hoeder van de openbaarheid van bestuur te zijn' (ingezonden)

  •   keer gelezen   Ingezonden

Geachte reactie,

Eind maart 2016 mocht ik in De Maas Driehoek commentaar leveren op de voorgenomen beslissing van de burgemeester van Boxmeer, de heer van Soest, inzake een uitbreiding van de noodopvang van vluchtelingen binnen het Land van Cuijk. Na mijn artikel in uw krant werd ik door de burgemeester op het stadhuis ontboden. In het gesprek wat hierop volgde verweet hij mij via de pers te communiceren. Ik heb hem er fijntjes op gewezen dat hij daar zelf mee begonnen is. Inmiddels heeft het College van Boxmeer ingestemd met een uitbreiding van de opvang in het AZC Maashegge in Overloon van 700 vluchtelingen naar 900. De Raad van Boxmeer is hier niet aan te pas gekomen. De burgemeester heeft dat in achterkamertjes met de fractievoorzitters geregeld. Om de besluitvorming met de fractievoorzitters enig cachet te geven noemt hij dit overleg het presidium. Er is geen openbaarheid over de gemaakte afspraken in het presidium en er worden ook geen notulen van gemaakt, geen openbaarheid van bestuur.

De burgemeester dient als voorzitter van de Raad hoeder van de openbaarheid van bestuur te zijn. Ik heb over de handelwijze van onze burgemeester met betrekking tot het onttrekken aan de openbaarheid van bestuur op meerdere dossiers een schriftelijke klacht ingediend bij de Commissaris van de Koning van Noord Brabant.
Erger vind ik nog dat de door ons gekozen raadsleden niet dwars gaan liggen en deze achterkamertjespolitiek allemaal laten gebeuren. Wie kan zich nu nog gekozen volksvertegenwoordiger noemen en heeft een rechte rug?

Nu heeft het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers recent besloten om de opvang van vluchtelingen in Overloon terug te brengen van 700 naar 400, bij gebrek aan instroom.
Als de heer van Soest karakter heeft, trekt hij zijn reeds genomen besluit om de opvang toe te staan tot 900 vluchtelingen in en gaat hij terug naar het maximum van 700.
Op een bevolking van nog geen 30.000 mensen is de opvang van 700 vluchtelingen een hoge bijdrage. Voor de gemeente Eindhoven met een inwoneraantal van 216.000 zou dat verhoudingsgewijs neerkomen op een opvang van 5000 vluchtelingen, dat is in het geheel niet het geval.

Als de Raad van Boxmeer zijn verantwoording neemt en naar de achterban gaat luisteren zal het achterkamertjesoverleg stoppen en geen voeding geven aan een toekomstige uitbreiding met de PVV. De PVV heeft in Boxmeer en behoorlijke aanhang (2010: 11%; 2012: 7% van de stemmen). Ik roep de door ons gekozen raadsleden op om het achterkamertjesoverleg en alles wat daar bij hoort te stoppen en de fractievoorzitters tot de orde te roepen.

Fred Eggink, verontruste burger te Boxmeer.

Meer berichten