Het 'Hart van Mook' blijft de gemoederen bezighouden in Mook en Middelaar. (archieffoto: De Maas Driehoek)
Het 'Hart van Mook' blijft de gemoederen bezighouden in Mook en Middelaar. (archieffoto: De Maas Driehoek)

'Feitenvrij moddergooien'

  •   keer gelezen   Ingezonden

Als betrokken inwoner van deze gemeente volg ik met veel interesse de lokale politiek. De ingezonden brief van Stan Brinkhoff (VVD) in de Maasdriehoek van 21 februari prikkelde dan ook mijn nieuwsgierigheid. Alweer een boze brief van de heer Brinkhoff. En dit keer niet zomaar een boze brief, maar eentje met zeer zware aantijgingen aan het adres van de Mookse coalitie. Zijn aantijgingen zijn onjuist en gevaarlijk.

De beschuldigingen van Brinkhoff betreffen een folder die de coalitie van DGP, PvdA en GL enige tijd terug heeft verspreid. Volgens Brinkhoff worden hierin grove onwaarheden verkondigd. Verder gebruikt hij termen als 'pertinente leugens' en 'leugens op de mouw spelden'. Bij navraag blijkt het te gaan om de volgende zin uit de folder: Rekening houdend met de direct aanwonende moest het gebouw compacter worden. Daarom is voor een deel van het gebouw een vierde woonlaag gepland.
Door aanwonenden is gepleit voor een compacter gebouw. Door aan die wens tegemoet te komen moest er over een deel van het gebouw een laag toegevoegd worden. Immers om het geheel exploitabel te maken en te houden is een zeker volume nodig. Dat dit stukje gelezen wordt alsof de bewoners voor een vierde laag hebben gepleit, heeft eerder met een overgevoeligheid van de heer Brinkhoff c.s. te maken dan met de tekst zelf.

De tegenstanders van het Mookse zorgcomplex hebben mensen gemobiliseerd om de plannen te torpederen. Hierbij hebben zij hen slechts half voorgelicht. Er werd niet aangegeven wat de consequenties zijn van het cancelen van dit project. Ook is er door hen geen enkel haalbaar alternatief gepresenteerd. Zoals zo vaak werpt de Mookse VVD zich op als tegenmacht. Met veel kabaal, zware aantijgingen en politieke sabotage denkt zij zo in de gunst bij de kiezer te komen.

Bij de afgelopen twee gemeenteraadsverkiezingen heeft de Mookse VVD steeds een bikkelharde campagne gevoerd. Hierbij zijn diepe wonden geslagen in de lokale samenleving. Opnieuw probeert zij onrust en verdeeldheid te zaaien, teneinde electoraal gewin te behalen. De moeilijke politieke verhoudingen in Mook en Middelaar komen zo opnieuw op scherp te staan. Dit keer wordt zij ondersteund door het lokale CDA en de eenmansfractie van Jan Boot, ZZP.

Na vele jaren stagnatie is er eindelijk een college dat het Mookse dorpshart structureel opknapt. Hierbij wordt zij steeds tegengewerkt door Boot, VVD en CDA. De Mookse oppositie lijkt momenteel vooral te bestaan uit bozige politieke brandstichters, die zelf geen enkel initiatief tonen om onze mooie gemeente toekomstbestendig te maken. Hopelijk zal de Mookse kiezer onthouden welke fracties electorale tactieken verkiezen boven het bouwen aan een betere leefomgeving.

Jordy Rutten
Middelaar

Meer berichten