De Kwel.
De Kwel.

Ingezonden brief: 'Aantal weetjes over De Kwel'

  •   keer gelezen   Ingezonden

"Een ingezonden stuk lijkt ideaal om eens lekker om je heen te slaan. Dan komt u in dit geval bedrogen uit. Ik schrijf dit stuk namelijk mede namens Liberaal LVC en (om in sporttermen te blijven): wij verfoeien (na)trappen. Toen ik pas iemand trof (met de nodige politieke kennis) die niet meer precies wist hoe het zat met De Kwel, bedacht ik dat de tijd rijp was om u deelgenoot te maken van een aantal weetjes die de kranten en raadstafel maar amper gehaald hebben.

20 jaar geleden vormden PvdA, CDA, D66 en VVD de coalitie van gemeente Cuijk. Zij besloten (in de veronderstelling dat zij er goed aan deden) dat De Kwel na 20 jaren voor 1 gulden verkocht zou worden aan LACO. Hier is juridisch gezien geen speld tussen te krijgen! Vanaf 1 januari 2019 is LACO eigenaar. We mogen in dit geval dus blij zijn als LACO met ons wil overleggen om een aangepast contract vast te leggen. Zonder een nieuwe deal met LACO wordt het contract voor telkens 5 jaren onder dezelfde condities verlengd. Zes verenigingen hebben pro-actief gereageerd. Twee verenigingen zijn kritisch. Echter 4 verenigingen (waarvan twee als grootverbruiker van het zwembad en de sporthal) melden ons dat zij, behoudens enkele aandachtspunten, tevreden te zijn over de exploitatie door en de samenwerking met LACO sportcentrum Cuijk! Ook vele gebruikers die niet aan een vereniging zijn verbonden, spreken zich positief uit over De kwel.

Wethouder Jilisen heeft getracht een nieuwe deal te realiseren waardoor er in De Kwel voor 15 jaren, tegen een redelijke prijs, volop gezwommen en gesport kon worden. De nieuwe deal gaf juist mogelijkheden om afspraken te maken op het gebied van duurzaamheid en onderhoud. Die laatste deal heeft het niet gehaald in de gemeenteraad van Cuijk…met alle risico's van dien. Natuurlijk hadden we al graag eerder een aangepaste deal gezien. Maar bij een dergelijk dossier zijn we ook afhankelijk van derden. Maar dan komen we langzaam in de verwijtende sfeer te zitten. Doen we niet. Vindt u het erg als we hier gewoon zeggen dat we trots zijn op onze wethouder, Maarten Jilisen, die in alle openheid, vooraf, alle fracties van Cuijk heeft uitgenodigd om ervoor te zorgen dat ieder de kans heeft gehad om goed geïnformeerd te zijn? Uiteindelijk heeft het college van de twee opties, de beste uitonderhandeld en aan de gemeenteraad ter instemming voorgelegd. Voor ons was en is er maar één belang: garantie voor een zo lang mogelijke periode van een sporthal en een zwembad voor Cuijk en dat onder goede condities! Laten we hopen dat 2019 voor De Kwel en haar sporters geen woelig jaar wordt."

Namens Liberaal LVC en de raadsleden Han van Oort, Marcel Jansen, Nevzat Karakus en Annoesjka Wintjes,
Liesbeth van Heeswijk (fractievoorzitter Liberaal LVC)

Meer berichten