De Maas.
De Maas.
ingezonden brief

'Lob van Gennep: Cynische opoffering'

  •   keer gelezen   Ingezonden

Het Lob van Gennep houdt de gemoederen bezig. De neutrale toeschouwer doet er goed aan zich te informeren middels uitspraken en teksten zo dicht mogelijk bij de bron. Wie dat doet, kan zomaar stuiten op een persbericht van het Waterschap Limburg uit november 2018. Drie zaken in dat persbericht vallen op.

Allereerst draagt dit persbericht de titel 'Groen licht voor Lob van Gennep'. Dit staat in schril contrast met de afgelopen periode, waarin Gennepse en Mookse politici verontruste burgers in slaap probeerden te sussen. Er zou nog niets zijn besloten en het zou slechts een concept betreffen. In het licht van dit persbericht zijn hun aanmatigende woorden des te ongeloofwaardiger.

Het tweede dat opvalt is dat het Waterschap Limburg openlijk toegeeft dat de dorpen in het Lob van Gennep in het geval van hoge waterstanden worden opgeofferd, zodat men verderop langs de Maas de dijken niet hoeft te verhogen. Letterlijk wordt gesteld: "Tot aan de Biesbosch, circa 200 km, is minder dijkverhoging nodig en kunnen landschappelijk bijzondere dijkvakken behouden blijven." Dit is grotesk. Omdat men in Brabant en Zuid-Holland vanuit de woonkamer op de Maas wil kunnen blijven kijken, wordt Noord-Limburg tot overstroomgebied verklaard.

Het derde opvallende element uit dit persbericht is het kenbare enthousiasme van onze lokale politici om hun eigen dorpen onder water te laten zetten. Wethouders Peperzak en Wienhoven spreken over "gemeentelijke meekoppelkansen" en een bestuurder van het Waterschap Limburg noemt het een "mooi compliment" dat zijn waterschap dit project mag trekken. De dorpen in het Lob van Gennep worden dus opgeofferd om verder aan de Maas mensen een mooi uitzicht te bieden. Blijkbaar helpen enkele lokale politici in Gennep en Mook, degenen die juist nu voor hun inwoners op zouden moeten komen, graag mee aan deze buitensporig, cynische afweging. Het zou lachwekkend zijn, als het niet zo ernstig was.

Jordy Rutten
Bestuurskundige, Utrecht

Meer berichten