Anne Derks, fractievoorzitter van de VierKernenPartij.
Anne Derks, fractievoorzitter van de VierKernenPartij. (Foto: VKP)

INGEZONDEN: 'Eén gemeente Land van Cuijk is niet de oplossing'

  •   keer gelezen   Ingezonden

Fuseren naar één gemeente Land van Cuijk zou kosten besparen? En de kwaliteit van dienstverlening vergroten? En het contact met inwoners blijft minstens zo goed via een 'kernendemocratie'?

U leest de laatste tijd alleen positieve geluiden, maar wij vinden dat onze inwoners ook het recht hebben om de tegenargumenten goed te kennen en te begrijpen. Die zijn er namelijk wel degelijk en naar onze mening zijn deze ook nog eens zwaarwegend én leiden ze daarmee tot een andere conclusie. Namelijk dat fuseren naar één gemeente Land van Cuijk NIET de oplossing is!

Minder zeggenschap
Eén gemeente Land van Cuijk zou dan in totaal 90.000 inwoners hebben! Onze inwoners zullen daarom slechts enkele zetels van de ongeveer 37 zetels vertegenwoordigen. Nu bekommeren zich nog 15 raadsleden heel gericht om de lokale behoeften van onze inwoners. Je kunt dus stellen dat we nagenoeg niets in te brengen zullen hebben als het er écht om zou gaan.

Ieder dorp heeft nu raadsleden in onze gemeenteraad. In één gemeente Land van Cuijk zal dat heel moeilijk, zo niet onmogelijk worden. Het bestuur komt dus veel verder van de inwoners af te staan. Als alternatief wordt 'kernendemocratie' aangedragen. Een verzonnen term die nog nergens aantoonbaar heeft gewerkt. Hier geloven wij dus ook niet in!

Voorzieningen en leefbaarheid
We hebben wel degelijk iets te verliezen! Onze gemeente heeft één van de hoogste kwaliteitsniveaus van lokale voorzieningen en ondersteuning van het verenigingsleven van de regio. Dat komt omdat wij lokaal over de verdeling van gelden beschikken en de gemeenteraad dicht bij de inwoners staat.
• De meeste gemeenten in Land van Cuijk laten gemeenschapsaccommodaties hun eigen broek ophouden. Mill en Sint Hubert niet. Hier draagt de gemeente in ruime mate bij. Verenigingen kunnen daardoor bijvoorbeeld contributies aantrekkelijker houden, omdat de zaalhuur laag is.
• Bij ons is er een jaarlijkse privatiseringsbijdrage voor verschillende buitensportverenigingen. In naburige gemeenten heeft men de verenigingen eenmalig een bedrag toegekend en daarna moesten ze het financieel zelf zien te redden.
• Er is in elk dorp een lagere school, omdat we dat belangrijk vinden en er zelf nauw bij betrokken zijn.
• Initiatieven vanuit de inwoners worden middels het Leefbaarheidsbudget ondersteund. Op initiatief van de VKP is dit budget meerdere malen aangevuld.

Je kan je afvragen of straks een gemeenteraad die daar 'minder gevoel bij heeft' het net zo belangrijk vindt om in ieder dorp een school, gemeenschapshuis, een sporthal, sportvelden et cetera in tact te laten en lokale verenigingen en initiatieven voldoende financieel te ondersteunen. Al zouden we naar het gemiddelde van de huidige gemeenten in het Land van Cuijk gaan, dan gaan we er nog steeds flink op achteruit.

Er is geen enkele noodzaak
Laat u niks wijsmaken! Door solide financieel beleid in de afgelopen jaren staan we er op dit moment als gemeente financieel goed voor. Er is dus geen enkele financiële noodzaak voor herindeling. Weliswaar zijn er taken die vanuit de landelijke overheid nu bij de gemeente vallen, waardoor we op sommige vlakken niet aan samenwerking met andere gemeenten ontkomen, maar zoals hierboven is aangegeven ontstaat er daarmee nog steeds geen directe noodzaak tot fuseren (en al helemaal niet naar zo´n véél te grote gemeente). Een fusie (zo blijkt uit onderzoek van het COELO) leidt ook niet tot lagere, maar juist tot hogere kosten! Er zijn alternatieven!

Anne Derks
Fractievoorzitter VierKernenPartij (VKP)

Meer berichten