INGEZONDEN: 'N264 Sint Hubert: De weg moet weg!'
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
Aanwonenden van de N264 in Sint Hubert klagen over overlast.
Aanwonenden van de N264 in Sint Hubert klagen over overlast. (Foto: SK-Media.nl)

INGEZONDEN: 'N264 Sint Hubert: De weg moet weg!'

  •   871 keer gelezen   Ingezonden

Op woensdag 9 oktober gaat de provincie na onze verwachting een succesvol verhaal presenteren over de N264. Samen met de werkgroep heeft men een herstructurering voor de weg uitgedacht die ons moet verlossen van de problemen m.b.t. de leefbaarheid in het dorp veroorzaakt door het vele verkeer.

Dit is enkel een illusie, de werkgroep heeft zich een beetje kunnen bemoeien met de loop van het wegvlak en aanplant van groen maar grofweg blijft de weg liggen waar die nu ligt, simpelweg omdat er géén ruimte is tussen de huizen om een significante verandering mogelijk te maken.
De provincie speelde tijdens de bijeenkomsten "mooi weer" en vaak werd benadrukt "we geloven erin". Wij geloven er dus niet in want waar geloven begint eindigt het verstand en dus stapt de provincie gewoon heen over de huidige feiten: 12.000 motorvoertuigen met meer dan 20% zwaar vrachtverkeer per etmaal op werkdagen. De provincie gaf zelf al aan tijdens de bijeenkomsten dat het twijfelachtig was dat de overlast weggenomen wordt door de plannen maar wellicht wat verminderd. Als vertegenwoordigers van buurtschap de Tipstaart hebben wij onder protest deelgenomen aan de bijeenkomsten, enkel alléén om de belangen van onze aanwonenden zo goed mogelijk te behartigen. Waarom onder protest? Het door de provincie opgelegde herstructurering is GEEN oplossing van het probleem, de bronoorzaak is te veel verkeer door de kern blijven persen en deze wordt niet weggenomen. Sterker nog: de prognoses laten nog een verdere stijging van verkeer zien de komende jaren.

Afgelopen maanden zijn wij als "De weg moet weg" op de achtergrond bezig gebleven met het ijveren voor een structurele oplossing: de doorgaande N264 moet gewoon weggehaald worden uit ons dorp om ons dorp leefbaar te houden! Dag in dag uit worden wij als aanwonenden geconfronteerd met enorme overlast van het verkeer en als je zelf niet aan de weg woont, heb je ook géén ervaring met de consequenties. Tijdens de bijeenkomsten met de provincie zaten ook dorpsgenoten aan tafel die ver weg wonen van de weg en iedere keer weer als wij tegenargumenten ter sprake brachten ageerden zij tegen ons. Hier was toch duidelijk sprake van eigen belangen want een iedere andere oplossing voor de weg buiten de dorpskern, kan inderdaad gevolgen hebben voor mensen die nu niet aan de weg wonen. Maar moeten wij wel als aanwonenden dan tot in lengte van jaren opgescheept blijven met enorme hoeveelheden verkeer voor onze deur waardoor ons woongenot en de leefbaarheid blijvend kapot gemaakt wordt?

Er is contact geweest met de lokale politiek, met de provinciale politiek en ook op landelijk vlak zijn we nu bezig: wij geven NIET op want wat de provincie nu door onze strot duwt is gewoon onaanvaardbaar en ondanks de vele handtekeningen weigert men de genomen beslissing m.b.t. het opkalefateren van de huidige weg opnieuw te bezien. Zijn wij soms minder dan de inwoners van Haps die na jaren van ellende nu wel verlost zijn van die enorme verkeersstroom door hun dorp?

Verder willen we ook nog benoemen dat er een veiligheidsrapport is opgesteld door de brandweer over het vervoer van gevaarlijke stoffen door ons dorp en hoewel de kans op een ongeluk daarmee niet groot wordt geacht, wordt wel degelijk benoemd dat de gevolgen zeer ernstig zullen zijn omdat er zoveel woningen rondom de N264 staan. En aangezien het alsmaar drukker blijft worden met zwaar vrachtverkeer, neemt de kans hierop gewoon toe: is dat dan aanvaardbaar? Nee, dus!

Wij gaan door en alle support is welkom in onze strijd tegen de provinciale politiek!

Huub, Hans en Henri
N264sinthubert@gmail.com


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5092957&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661552&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087098&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099673&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>