Kinderen, ouders, docenten en medewerkers Biblioplus protesteren op 5 november in de hal van het stadhuis tegen bezuinigingen op de schoolbibliotheek.
Kinderen, ouders, docenten en medewerkers Biblioplus protesteren op 5 november in de hal van het stadhuis tegen bezuinigingen op de schoolbibliotheek. (Foto: Annelies Graafsma)
INGEZONDEN

'Waar moet het met Grave naartoe?'

  •   keer gelezen   Ingezonden

Hoe is het mogelijk dat een duidelijk op democratie gerichte actie, namelijk een door 1161 mensen ondertekende vraag om een opiniepeiling, zo niet constructief benaderd kan worden? Dat is een van de vragen die me sinds 5 november jongstleden bezighouden.

Het, in mijn ogen, democratische initiatief dat de fracties van progressief Grave namen tot een opiniepeiling over de toekomst van Grave ten aanzien van het zelfstandig blijven of samengaan met Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis, was een belangrijk item tijdens de gemeenteraadsvergadering. Dat er 1161 mensen tekenden voor deze opiniepeiling, waar ik er een van was, stemde mij hoopvol, ook in het vertrouwen, dat met deze stemmen serieus zou worden omgegaan. Persoonlijk voel ik mij zeer betrokken bij mijn geboorte- en woonplaats Grave en wil ook, nu het nog zin heeft, op een democratische wijze, mijn stem voor de toekomst van Grave inzetten.

Wat mij heeft verbijsterd deze avond, waar ik als belangstellende aanwezig was op de publieke tribune, was de vooringenomenheid en de arrogantie van met name de fracties van de LPG en het CDA. Waar de afkeer cq. weerstand, van deze fracties, vandaan komt? Ik vraag het mij af. Het kwam op mij over alsof men zich bedreigd voelde. Wat bij mij weer de vraag oproept; welke belangen kunnen hieraan ten grondslag liggen?
Frappant was dat, dezelfde avond, het sluiten van de schoolbibliotheek en het stoppen met het geven van subsidie aan 7 sportverenigingen, op de agenda stonden. En dat, terwijl onlangs is besloten, een groot bedrag vrij te maken voor voetbalverenigingen.

Voor mij als burger wordt het wel heel ingewikkeld, in de wetenschap dat Grave ook financieel zwak staat, te blijven geloven in de bestaansrechten van een zelfstandig Grave. Op mijn vragen zal ik waarschijnlijk geen antwoord krijgen. Waar ik me, als betrokken burger, ongerust over maak is, dat tegen de tijd dat we onze stem aan een democratisch besluit kunnen gaan geven, er nog weinig te kiezen zal zijn. Jammer dat er zo weinig ruimte is in Grave voor een debat waarin alle partijen echt gehoord worden.

Yvonne Peters, Grave

Meer berichten