Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
De N264 voert dwars door de dorpskern van Sint Hubert.
De N264 voert dwars door de dorpskern van Sint Hubert. (Foto: Bas van Haren)
INGEZONDEN

'Reconstructie N264 verdeelt Sint Hubert'

  •   397 keer gelezen   Ingezonden

In 2018 liet de provincie een studie uitvoeren naar oplossingen voor de verkeersproblematiek in Sint Hubert. Er werden twee hoofdoplossingen bekeken: een randweg ten zuiden van de dorpskom en een reconstructie van het bestaande tracé. Uiteindelijk werd gekozen voor de tweede optie, o.a. omdat een randweg een te zware inbreuk zou betekenen op het Natuur Netwerk Brabant en omdat de verkeerscijfers en -prognoses nut en noodzaak van de aanleg van een randweg niet aantoonden.

Maar er is een groep bewoners die onder het motto 'deze weg moet weg' blijft ijveren voor een randweg. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat zij hun zin zullen krijgen. We zijn nu anderhalf jaar verder en wat duidelijk is geworden is dat de klimaatopwarming en de stikstofcrisis een aanzienlijk grotere rol zijn gaan spelen in besluiten op het gebied van infrastructuur. De tijd van 'meer asfalt' als stereotype antwoord op verkeersproblemen is voorbij. Het is slecht voor de leefomgeving en het helpt niet, zo blijkt uit tal van onderzoeken.

De aanpassing van de huidige weg moet door een rekenprogramma (Aerius) gehaald worden. Bij de herinrichting van de weg zal er stikstof vrijkomen, waar een compensatie voor gevonden moet worden. Bij een randweg zou dat een veelvoud daar van zijn. Als de aanleg van een randweg al om andere redenen niet zou gebeuren, dan wordt dat nu nog ingewikkelder en onwaarschijnlijker.
Het is heel erg jammer dat de meningen zo verdeeld liggen in Sint Hubert. Want verdeeldheid betekent altijd dat je buitenspel komt te staan in het besluitvormingsproces. Beter zou het zijn om realistisch te kijken naar wat er WEL mogelijk zou kunnen zijn.
Veruit de grootste problemen worden veroorzaakt door het vrachtverkeer dat dwars door Sint Hubert gaat. Dat is, na de intensieve veehouderij, de grootste vervuiler als het gaat om fijnstof en stikstof.
En dan hebben we het nog niet over geluids- en trillingshinder. Het verminderen van de hinder door (doorgaand) vrachtverkeer zou een punt kunnen zijn waar voor- en tegenstanders van een randweg elkaar kunnen vinden. Je zou je bijvoorbeeld gezamenlijk kunnen inzetten om - naast een vrachtwagenheffing, bedoeld om het doorgaande vrachtverkeer door Sint Hubert te ontmoedigen - het (doorgaand) vrachtverkeer te laten omleiden via de Middenpeelweg en Elsendorp naar de A73 bij Boxmeer. Daar is vermoedelijk geen vergunning voor nodig en het raakt dus de stikstofproblematiek niet. Dat zou een oplossing zijn die wellicht haalbaar is. En dus te verkiezen boven het strak vasthouden aan de eis dat er een randweg moet komen. Want dat is een heilloze weg.

Namens de Milieuvereniging Land van Cuijk,
Wygard Braspenning

Meer berichten