Laarakker in Haps.
Laarakker in Haps. (Foto: Henny Lenkens)
INGEZONDEN

'Ontwikkelen van het plan Noord West op Laarakker is niet noodzakelijk en gewenst'

  •   keer gelezen   Ingezonden

Onlangs heeft de Cuijkse wethouder Maarten Jilisen (Liberaal LvC) de aankondiging gedaan dat twee nieuwe bedrijven "onder voorbehoud" zich op Laarakker gaan vestigen. Dan is 75% van het huidig plan verkocht.

Ongeveer 10 jaar geleden werd de afspraak gemaakt dat indien dit zou gebeuren, het gedeelte Noord-West ook als bedrijventerrein ontwikkeld zou gaan worden.
De gemeente werkt nu aan het voorontwerp bestemmingsplan. Het is de verwachting dat dit in het voorjaar 2020 in de commissie ruimte komt, vervolgens gaat het naar de raad, die beslist.

Nu zijn wij vanuit de Dorpsraad Haps bezorgd: Het is onze stelling dat het ontwikkelen van het plan Noord West niet noodzakelijk en gewenst is.

Nut en Noodzaak
NW is 14 ha voor max. categorie 3, relatief kleine verkaveling. Momenteel zijn dergelijke percelen ook al op het terrein Laarakker te koop, maar worden amper verkocht, enkel aan de zuidkant G.W. Damen Trucks. Alle verkoop wordt nu gedaan voor grotere percelen met hogere milieucategorie, denk aan Nutricia, Nuvita maar ook metaalhandel Kremers, afvalbedrijf van Elst en bouwmachinehandel Altcon.
Veelal betreft het verplaatsing van arbeidsplaatsen dan wel kleine uitbreiding. Simpelweg de meeste bedrijven werken met relatief weinig werknemers in vergelijking met de gronduitgifte.
Daarom bezit Laarakker weinig werkgelegenheidsgroei, zeker in de lagere milieu-categorie.
De basis van nut en noodzaakonderzoeken zijn inmiddels ook ruim 10 tot 15 jaar oud. De wereld is in de tussentijd op vele fronten veranderd.

Het ontwikkelen van NW zal nauwelijks bijdragen aan werkgelegenheidsgroei. De percelen direct aan de Oeffeltseweg in dezelfde klasse en omvang zijn niet in trek geweest de afgelopen 10 jaar. Middels nieuwe nut- en noodzaak onderzoeken moet duidelijk gaan worden waar wel behoefte naar is.

PAS afspraken stikstof + PFAS bodemonderzoek
Deze recente maatregelen zorgen voor een rem op grondontwikkelingen en bouw.
Vanuit de gemeente Cuijk wordt geen uitleg gegeven wat precies de consequentie is op middellange- alsook lange termijn. Wij vragen om deze onduidelijkheid weg te nemen.

Herstructurering gemeente Land van Cuijk, dit onder andere met Sint Anthonis, Boxmeer momenteel.
Samen met deze gemeente dient een beleid opgesteld te worden met betrekking tot uitgifte en regulering. Denk aan de onderwerpen:
• Financieel haalbaarheidsonderzoeken.
• Nut en noodzaak + Duurzaam herontwikkeling oude terreinen.
• Huidige ontwikkelingen in de verschillende beschikbare bedrijventerreinen.
• Kwaliteit met betrekking tot omgeving; beschermen van de natuur en de bestaande habitat.
• Doelstellingen bepalen met betrekking tot werkgelegenheid.
• De economie verandert, Land van Cuijk moet mee veranderen. Wat is de visie en het thema?

Belemmering gemeente
De gronden voor NW zijn 10 jaar geleden al gekocht. Indien besloten wordt het plan niet te ontwikkelen, zal hiervoor een afschrijving moeten plaatsvinden. Echter de waarde voor de natuur en het buitengebied rechtvaardigen in de huidige maatschappij en leefomgeving een prijs. Dit past in het landelijk beleid dat iedereen een bijdrage moet leveren aan de beperking (van de toename) van de aantasting van de natuur.
De ecologische verbindingszone is precies aan de noordzijde gesitueerd.

Leefbaarheid
Het thema overlast naar het dorp is afdoende besproken in het verleden. De dorpsraad spreek periodiek met de gemeente maar dat zorgt bijvoorbeeld niet voor het stoppen van de ontwikkelplannen. Leefbaarheid houdt niet op bij de komgrens. De uitbreiding NW heeft een onevenredige aantasting van het karakteristieke buitengebied alsook woongenot van Hapsenaren tot gevolg.

De gemeente Cuijk dient in deze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en in haar expansiedrang te heroverwegen . Nu is het de mogelijkheid het beter te doen.

Het provinciaal beleid momenteel geeft ook een indicatie dat er een halt wordt geroepen aan de ongebreidelde uitbreiding van industrieterrein met nog meer blokkendozen.

Dorpsraad Haps

Meer berichten