Ingezonden brief.
Ingezonden brief. (Foto: )
INGEZONDEN

'Burger moet de indruk krijgen dat er nooit iets aan de hand is geweest'

  •   keer gelezen   Ingezonden

Als inwoner van de Gemeente Sint Anthonis heb ik uiteraard de berichtgeving rond de bestuurlijke perikelen met aandacht gevolgd. Inmiddels zijn over Wethouder Bollen twee opeenvolgende krantenartikelen gepubliceerd waarop ik mij, als burger met een gewoon ontwikkeld norm- en rechtvaardigheidsgevoel, genoodzaakt voel te reageren….

In de loop van de zeer tendentieuze artikelen passeren vervolgens een aantal bekende politieke trucs de revue, waarbij het enige doel lijkt de schade voor Mw. Sijbers te maximaliseren.
De "vermoorde onschuld" spelen, feiten ontkennen, suggestieve uitspraken doen, inspelen op publieke emoties, halve ongenuanceerde waarheden debiteren, selectief weglaten van ongunstiger uitspraken en opmerkingen uit het rapport, en bagatelliseren van het uiteindelijke resultaat. De burger moet de indruk krijgen dat er eigenlijk nooit iets aan de hand is geweest.
Helaas voor de Heer Bollen is de werkelijkheid iets anders. Probleem bij een dergelijke rapportage is het volgende. Indien eindconclusies van een onderzoek uitsluitend met "Ja" of "Nee" beantwoord dienen te worden (dit mede op grond van ingewikkelde juridische argumentatie) , dan wil een uiteindelijke "Nee" conclusie niet zeggen dat er totaal geen sprake is geweest van enige onregelmatigheid, of van laakbaar en verwijtbaar handelen…Een en ander komt duidelijk aan de orde in de rapportage, wat een aantal zaken in een ander licht stelt.
Als het rapport de Heer bollen volledig vrij zou hebben gepleit, wat, in tegenstelling tot wat wordt beweerd, dus zeker niet het geval is, waarom werd het dan niet onmiddellijk in de openbaarheid gebracht!
Toen Mw. Sijbers destijds als burgemeester aantrad, werd zij ontvangen in een gemeentelijk bestuur met een behoorlijk belast verleden. Na een eerste ambtsperiode werd zij herkozen, wat op zichzelf al een bewijs vormde van haar kwaliteiten! Het provinciaal bestuur heeft overigens duidelijk gesteld dat Mw. Sijbers, als burgemeester, protocollair correct en zorgvuldig heeft gehandeld. Daarnaast heeft zij terecht opgemerkt dat het haar taak is de bestuurlijke integriteit te bewaken.
Desondanks stelt de raad ineens vast dat er sprake is van een "onfatsoenlijk protocollaire" situatie. Als nu na negen jaar ambtsperiode van Mw. Sijbers een dergelijke uitspraak door de raad wordt gedaan dan maakt de raad zich daarmee volkomen belachelijk , en geeft dat te denken over het niveau en kritisch vermogen van de raadsleden.

J.Frehé, Stevensbeek

 

Meer berichten