Fractieleiders Grave
Fractieleiders Grave
INGEZONDEN

'Land van Cuijk heeft recht op een stad'

  •   keer gelezen   Ingezonden

Grave, stad in het Land van Cuijk, naast 33 dorpen. Beschreven in het boek van Rien van den Brand en Harm Douma. In dit boek staat de wordingsgeschiedenis van het Land van Cuijk beschreven. De historische verbanden zijn overduidelijk. Samen vormen Grave en de dorpen de noordoostelijke rand van de Peel. Kenners van de Graafse gemeentepolitiek moesten dan ook lachen toen door coalitiepartijen LPG en CDA onlangs werd voorgesteld ambtelijke samenwerking te zoeken met Oss of Wijchen. Het zijn wilde sprongen van een coalitie die zichzelf in het nauw heeft gedreven. Men kiest willens en wetens voor bestuurlijke zelfstandigheid, en moet nu de gevolgen onder ogen zien.

Uit het onderzoek door Bureau Berenschot enkele jaren geleden, kon de conclusie worden getrokken dat er maar één goede oplossing is voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk: een fusie. De raden van Mill & St. Hubert en Grave vonden de argumenten in dit rapport destijds niet valide en gingen hun eigen weg.
Meerdere onderzoeken volgden en steeds was de conclusie dat een grote gemeente nodig is om haar taken goed uit te kunnen voeren. De resultaten werden echter anders gelezen door de voorstanders van zelfstandigheid. In elk onderzoek werd dogmatisch de bevestiging gezocht dat Grave zelfstandig kan blijven. Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis (de CBA gemeenten) hebben besloten niet langer te wachten; zij gaan fuseren om klaar te zijn voor de toekomst.

Grave is daarmee niet het slachtoffer van een verraderlijk Cuijk, zoals de coalitie ons wil doen geloven. Het is eerder omgekeerd: deze coalitie laat het Land van Cuijk in de steek en benadeelt daarmee de inwoners van Grave. Want de lasten gaan omhoog, de dienstverlening verslechtert en onze reserves raken op. Grave wordt steeds minder gewild als samenwerkingspartner. Je kunt wel dapper stand willen houden zoals het dorp van Asterix en Obelix, maar dan heb je een toverdrank nodig en die heeft Grave niet.
De CBA gemeenten blijven de hand uitsteken, ze nodigen Grave en Mill & St. Hubert opnieuw uit voor bestuurlijk samengaan of in elk geval ambtelijke samenwerking. Onlangs werd door college- en raadsleden van de LPG de vlucht vooruit gekozen en verontwaardigd gesteld dat we met de rug tegen de muur worden gezet. Je moet maar durven. Al jaren zien we deze situatie aankomen. En nu de CBA gemeenten aandringen bij Grave en Mill & St. Hubert om haast te maken, voelen we ons onder druk gezet. Eigenlijk schaamteloos.
Of dat al niet genoeg is, heeft het college zonder de Raad daar vooraf in te kennen opdracht gegeven tot weer een onderzoek. Afgezien van de vraag of het budgetrecht van de Raad hiermee niet geschonden wordt, is het ronduit onfatsoenlijk de Raad bij zoiets te passeren. Het heeft er alle schijn van dat de coalitie met dit onderzoek opnieuw een vertragingstactiek toepast om zo feitelijk te zorgen dat Grave zelfstandig blijft. Wij houden deze coalitie verantwoordelijk voor de gevolgen van deze koers en distantiëren ons hier volledig van.
Als oppositiepartijen blijven wij strijden voor aansluiting van Grave bij de voorgenomen fusie van gemeenten in het Land van Cuijk. Dat is noodzakelijk omdat de bestuurskracht van Grave zienderogen afneemt en het ambtelijk apparaat uit elkaar valt. Grave dreigt bovendien in grote financiële nood te geraken. Zo nemen de door de gemeente opgelegde belastingen en heffingen in 2020 een enorme vlucht. Voor huiseigenaren gaan de lasten met 11% omhoog en voor huurders met maar liefst 14%. Terwijl er op subsidies en voorzieningen wordt bezuinigd. Ook de provincie Noord Brabant is voor één gemeente Land van Cuijk.

Onze oproep voor een opiniepeiling over de toekomst van gemeente Grave werd ondersteund door bijna 1200 kiesgerechtigde inwoners (circa 16% ). Toch is die door de coalitie van CDA en LPG weggestemd. De oppositiepartijen hebben inmiddels een zienswijze opgesteld waarin staat waarom Grave zich bij de fusie van de CBA gemeenten zou moeten aansluiten. Als u het met ons eens bent, kunt u zich aansluiten door een vergelijkbare zienswijze in te dienen (zie ook www.zegjaookwijbijcba.nl).

Jacques van Geest (Verenigd Progressief Grave)
Marion Wierda (D66 Grave)
Hennie Bongers (Liberaal Land van Cuijk afdeling Grave).

Meer berichten