Ingezonden brief.
Ingezonden brief. (Foto: )
INGEZONDEN

'CDA Mill en Sint Hubert voorstander "eerlijk" referendum'

  •   keer gelezen   Ingezonden

Het CDA is voorstander van een referendum over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Mill en Sint Hubert, mits de uitslag onvoorwaardelijk door alle politieke partijen wordt gerespecteerd. Dat betekent voor het CDA dat het niet zou moeten uitmaken hoeveel inwoners hun stem uitbrengen.

Donderdag 12 december hebben de coalitiepartijen AB'90 en VKP nogmaals benadrukt geen gehoor te willen geven aan de wens van de gemeenschap om met onze gemeente toe te treden tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Eerder al was men niet onder de indruk van het advies van Berenschot. Ook de drukbezochte inwonersavond van 23 september kon de coalitie niet op andere gedachten brengen. En nu bleken ook de ruim 1800 handtekeningen van het burgerinitiatief niet voldoende om 'ja' te zeggen tegen het Land van Cuijk.
In plaats hiervan stellen AB'90 en VKP een referendum voor. Mede gelet op het burgerinitiatief vindt het CDA een referendum eigenlijk overbodig. Maar aangezien het erop lijkt dat dit de enige manier is om de coalitie op andere gedachten te brengen, is een referendum een goed alternatief.
Het CDA stemde echter tegen de wijze waarop de coalitie dit referendum vorm wenst te geven. Grootste struikelblok voor het CDA is het door de coalitie gewenste minimale opkomstpercentage van 40%. Indien dit percentage niet wordt gehaald, behoudt men zich het recht voor af te wijken van het resultaat van het referendum. Wanneer bijvoorbeeld maar 38% van de kiesgerechtigden een stem uitbrengt, dan zegt de coalitie dat zij alsnog zelf mag kiezen voor zelfstandigheid, ook al zou de meerderheid van deze 38% kiezen voor een herindeling. Het CDA vindt dit een minachting van de mening van de mensen die gaan stemmen. De uitslag zou te allen tijde onvoorwaardelijk gerespecteerd dienen te worden.
De coalitie houdt vast aan een minimale opkomstpercentage van 40%. Dat betekent maar één ding: er moeten zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Het CDA roept een ieder op zijn of haar stem niet verloren te laten gaan.

Maak op 23 januari 2020 gebruik van uw stemrecht!

CDA Mill en Sint Hubert

Meer berichten