Een schrikbeeld voor velen: windmolens aan de horizon.
Een schrikbeeld voor velen: windmolens aan de horizon. (Foto: De Maas Driehoek)
INGEZONDEN

'Wat gaan we doen in Boxmeer: windmolens plaatsen of bomen planten?'

  •   keer gelezen   Ingezonden

Momenteel zijn alle gemeenten in Nederland druk bezig om concrete plannen te maken voor de energie-neutrale gemeente van de toekomst. De gemeente Boxmeer is hier ook druk doende mee. Hoe werkt dit? Nou, je huurt gewoon een adviesbureau in om een rapport hierover te schrijven. Vrijwel alle kleinere gemeentes doen dit overigens zo. Omdat ik ben zelf hoogleraar ben aan de TU Eindhoven bij de faculteit Electrical Engineering praat ik vaak met echte experts over onze toekomstige energievoorziening.

Mogelijk kan ik een bijdrage leveren aan de energiediscussie in onze gemeente door een aantal mogelijke scenario's voor U op een rijtje te zetten die ik met experts besproken heb. Dat we iets moeten doen is nu toch wel duidelijk voor de meeste Nederlanders, hoop ik. Niet alleen neemt de concentratie CO2 in onze atmosfeer dramatisch snel toe, maar ook worden op termijn fossiele brandstoffen simpelweg veel te duur. De toekomst is dan ook voor een groot deel elektrisch, aangevuld met grootschalige opslagmogelijkheden in bijv. waterstof of andere chemische verbindingen.

Wat moet Boxmeer nu doen om de CO2 concentratie in de lucht te reduceren? Ik heb zelf een drietal opties vergeleken. Twee daarvan heeft het adviesbureau van de gemeente ook bekeken. De meest omstreden optie is het plaatsen van windmolens. De meeste windmolens die op land worden geplaatst hebben een tiphoogte van 180 m en leveren circa 3 MW (Mega-Watt) aan vermogen wat overeenkomt met circa 7.5 GWh (Giga-Watt-hour) per jaar aan energie volgens mijn collega experts. In Nederland zijn windmolens op land omstreden en vrijwel afwezig, enerzijds omdat de inwoners van een gemeente er meestal alleen de nadelen van inzien, maar ook omdat de kosten/baten analyse van kleinschalige parken op land veel minder gunstig is in vergelijking met grootschalige windmolenparken op zee. Op de Noordzee wordt momenteel meer dan 60000 GWh/pj (Bron: ECN) aan capaciteit geïnstalleerd. Dus het zal niet meevallen om investeerders te vinden voor eventuele plannen in Boxmeer zonder daar heel veel gemeentelijke subsidie bij te doen. Bedenk dat nu al zonne-energie vanuit een land als Abu Dhabi wordt aangeboden voor een prijs van 2.2 cent/kWh.

De meest sympathieke oplossing voor een mooie en groene gemeente als Boxmeer, is het planten van veel bomen, in lijn met de recente plannen die Frans Timmermans in Europa heeft gelanceerd. Alle inwoners hebben hier profijt van, het is goed voor het toerisme en haalt CO2 uit de lucht. Momenteel is circa 7% van de gemeente bos of natuur, in totaal circa 750 hectare. Eigenlijk best weinig trouwens voor een gemeente met zo weinig inwoners. Nu valt de CO2-reductie die je kunt halen door het planten van nieuwe bomen jammer genoeg wel een beetje tegen. Per hectare bos kun je volgens experts uit Wageningen circa 10.000 kg CO2 per jaar uit de lucht halen. Als je dat vergelijkt met windmolens, dan moet je 480 hectare bos planten om hetzelfde effect te krijgen als één windmolen. Dus voor de gemeente is het zeker een optie voor de lange termijn, maar een verdubbeling van onze bossen tot 14% van het gemeente oppervlak zou al erg ambitieus zijn en levert nog minder op dan twee windmolens.

Gelukkig is er nog een optie, namelijk zonne-energie, waar al veel inwoners en bedrijven mee bezig zijn. Zonnepanelen worden jaarlijks steeds goedkoper en de plaatsing ervan levert in het algemeen geen maatschappelijke discussies op. Je hebt ongeveer 4.4 hectare aan zonnepanelen nodig om dezelfde hoeveelheid energie per jaar op te wekken als een windmolen van 3 MW. Nu lijkt 4.4 hectare best veel, maar onze gemeente heeft erg veel zeer grote daken, vooral in de agrarische sector. Nu ging het mij te ver om alle daken in de gemeente te tellen, maar met behulp van Google Earth is het een fluitje van een cent om in een paar uur het oppervlak van daken van bedrijven af te schatten in onze gemeente. Dan vind je dat alleen al in Overloon er circa 23 hectare aan dakoppervlak is op agrarische bedrijven, dus nog los van de daken op woningen. In het bedrijventerrein van Boxmeer is dit ongeveer 32 hectare. Nu zijn niet alle daken plat en 100% bruikbaar, maar op deze manier kun je gemakkelijk het equivalent van een behoorlijk aantal windmolens realiseren in onze gemeente op bestaande bebouwing. Verder zou je langs de A73 of langs de A77 ook lange stroken met zonneparken kunnen realiseren. Kijk je nog wat breder, dan vind je op een afstand van 5 km ten zuiden van Overloon een logistieke bedrijventerrein met meer dan 100 hectare dakoppervlak waar momenteel vrijwel geen zonnepanelen op liggen. Overigens daalt de prijs van zonnepanelen en bijbehorende elektronica ieder jaar: in de afgelopen 10 jaar met gemiddeld 20% per jaar (bron: Lazard 2019). Kortom, het lijkt me het beste dat de gemeente inzet op het faciliteren en stimuleren van het plaatsen van zonnepanelen op daken van bedrijven, woningen en andere gebouwen. Dit doen we al, maar kunnen we per direct verder uitbreiden. Niemand zal daar op tegen zijn en alle inwoners en bedrijven kunnen er in investeren en profijt van hebben.

Verder zou het toch ook geweldig zijn als Boxmeer iets unieks laat zien, iets wat goed past bij het imago van de gemeente, namelijk meer bossen gaan ontwikkelen. Maak hiervoor een lange termijn visie en implementeer deze stap-voor-stap. Hiermee creëer je iets zichtbaars waar iedereen blij van wordt, zoals onze kinderen en kleinkinderen, die over 50 jaar enorm veel woonplezier gaan beleven aan het klimaatbos van Boxmeer.

Bart Smolders
Overloon.

Meer berichten