Archieffoto.
Archieffoto. (Foto: Aileen van Tilburg)
INGEZONDEN

'Inwonersraadpleging toekomst Grave: serieus of voor spek en bonen?'

  •   keer gelezen   Ingezonden

Het was een aaneenschakeling van bizarre gebeurtenissen in het gemeentehuis de afgelopen weken. Een bloemlezing voor wie het gemist heeft. 

Op 23 januari kozen de inwoners van Mill in grote meerderheid voor herindeling bij de peiling in hun gemeente. Het CDA liet daarop in de pers weten dat zij ook voor herindeling in het Land van Cuijk zijn, inclusief Grave. De LPG zegde prompt het vertrouwen op in haar coalitiepartner. Oppositiepartijen D66 Grave, VP Grave en Liberaal Land van Cuijk Grave vroegen gezamenlijk een extra raad aan op 30 januari. Een nieuwe situatie vraagt immers om een nieuwe afweging. 
In die raadsvergadering was er overeenstemming over nut en noodzaak van een inwonersraadpleging dit voorjaar. Een stap vooruit, want in november werd dat voorstel nog weggestemd ondanks een petitie met bijna 1200 handtekeningen. Helaas werden de partijen het niet eens over enkele cruciale voorwaarden. Jammer, want een compromis leek eventjes dichtbij. De stemmen staakten op alle voorstellen (7-7) omdat Ben Litjens van Keerpunt 2010 ziek thuis zat. 

"Een goed compromis is voor iedereen ongemakkelijk" (Marion Wierda, D66 Grave)

Op 4 februari was er opnieuw een extra raad, na bericht van Litjens dat hij zou komen. Toch meldde hij zich vlak van tevoren weer ziek. De vergadering werd afgelast; bespreking schuift door naar de reguliere raad van 18 februari tenzij er eerder weer een extra raad komt. Besluiteloosheid regeert en de klok tikt door; de zoveelste impliciete keuze voor zelfstandigheid.
Een motie van de VVD om de wethouders van LPG en CDA te laten zitten, is overigens aangenomen. Blijkbaar kan men (voorlopig?) toch samen doorgaan ondanks de vertrouwensbreuk. In Grave is alles mogelijk.

"Alle raadsleden hebben de sleutel om uit deze impasse te komen, niet alleen Ben Litjens" (Hennie Bongers, LLvC) 

Kunt u het nog volgen? Wij vinden het belangrijk dat u als inwoners weet wat er gebeurt. Raadsleden zijn verplicht zich te verantwoorden. Wat betekent al dit gedoe? 
De discussie over procedures en termijnen draait eigenlijk om de vraag, of je inwoners wel of niet serieus neemt. LPG en VVD willen een peiling op 14 mei, waarbij de uitkomst pas in 2026 gevolgen heeft. De oppositie wil een peiling in maart of desnoods wat later, waarbij de uitkomst nog meetelt voor de lopende herindeling per 1 januari 2022. Daarvoor moet Grave op 26 maart het herindelingsontwerp vaststellen net als de andere gemeenten in het Land van Cuijk. Met de ontbindende voorwaarde dat Grave kan uitstappen als blijkt dat een meerderheid van de inwoners het toch niet wil. 

"Met de peiling van LPG en VVD hou je inwoners voor de gek" (Jacques van Geest, VP Grave)

Wat ons betreft een uitgemaakte zaak. Je kunt niet zeggen: bedankt voor jullie mening inwoners, maar we doen er de komende zes jaar niks mee. Partijen hebben verschillende standpunten over de herindeling, dat mag, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat inwoners een stem krijgen en dat die meetelt. Bij een zo diep verdeelde raad, moeten inwoners het zelf kunnen zeggen. De situatie vraagt daar om. Die is fundamenteel anders dan bij de verkiezingen en de vorige peiling nu Cuijk en Mill vertrekken uit CGM. Democratie is meer dan na de verkiezingen besluiten doordrukken. Als oppositie blijven wij ons inzetten voor een inwonersraadpleging die WEL uitmaakt. Nu en niet pas in 2026. 

Marion Wierda (D66 Grave)
Hennie Bongers (Liberaal Land van Cuijk Grave)
Jacques van Geest (VP Grave)
 

Meer berichten