Ingezonden brief.
Ingezonden brief. (Foto: )
INGEZONDEN

'Wie heeft medeschuld aan de ontstane chaos in Grave?'

  •   keer gelezen   Ingezonden

Veel Graafse inwoners kennen hem als een welkome gast. Hij rekent het tot zijn taak om alle Graafse gouden bruidsparen te bezoeken maar ook om persoonlijk alle lintjes uit te reiken rond koningsdag eind april. Ik ken nogal wat mensen die het een of het ander is overkomen en sommigen daarvan zijn zeker enthousiast over hem. Ook allerlei manifestaties of jubilea staan op zijn bezoekprogramma alsook openingen van tentoonstellingen, recepties e.d. Ook daarvan zie ik foto's in de krant en krijgt hij vaak alle lof.

Dat verdient hij ook. Het ligt hem wel. Prima dus. Ik heb hem ook kort na zijn aantreden als burgemeester tijdens een langdurig gesprek face-to-face eveneens leren kennen als een amicale kerel.
Juist daarom is het voor mij (extra) moeilijk om ook zijn andere taken te bespreken. Dat zijn vooral wettelijke taken, die aan zijn functie zijn verbonden. Zoals toezicht op het handhaven van openbare orde en veiligheid, eventuele rampenbestrijding en misschien wel de belangrijkste taak, die met betrekking tot de bestuurlijke toekomst van Grave. Daarover gaat dit stuk.

Uitgerekend dit laatste punt is 'een zorgenkindje' voor hem gebleken. Meerdere keren zei hij dat hij wel een mening hierover heeft maar dat hij die alléén wil delen met zijn vrouw. Naar mijn mening heeft hij met dit standpunt onbewust en ongewild het bestuurlijke apparaat van Grave daardoor mede in de thans ontstane chaos gestort.

Partijen als de LPG, VVD en Keerpunt 2010 konden daardoor vrijelijk en niet gehinderd door enige kennis omtrent de van toepassing zijnde regelgeving hun eigen weg gaan. Zonder zich bewust te zijn wat het beste voor de inwoners van Grave zou zijn, waarbij feitelijk rekening moest worden gehouden met de noodzaak van een robuuste bestuurskracht, een gezonde financiële situatie en een kwalitatief op niveau staand adequaat ambtenarenapparaat.

Misschien weet wel de vrouw van de burgemeester van zijn ideeën hieromtrent, maar hebben de raadsleden daar nog nooit van gehoord. Zo ja, dan zou dat met name de ogen van de LPG hebben kunnen openen om een beter inzicht in de toekomst te krijgen. Vooralsnog zitten we met de 'gebakken peren'.

De burgemeester zegt dat zijn mening er helemaal niet toe doet. Privé heeft hij daarin gelijk. Maar in zijn functie als burgemeester heeft hij de wettelijke taak om een proces tot bestuurlijke hervorming van een gemeente adequaat te begeleiden. Dat vergt bestuurskracht en niet alleen maar een vergadering voorzitten. Daar heeft het tot dusver aan ontbroken.

Louis Sparidans, Grave

Meer berichten