<p>Zo moet de Romeinse tempel in Cuijk eruit komen te zien.</p>

Zo moet de Romeinse tempel in Cuijk eruit komen te zien.

(Foto: Gemeente Cuijk)
INGEZONDEN

D66 kiest niet voor Romeinse tempel: ‘Durf je te richten op ontwikkelingen die wél kansrijk zijn’

  •   keer gelezen   Ingezonden

Het is een van de minste leuke dingen in de politiek: bevlogen mensen, die veel tijd en energie in een plan hebben gestoken, vertellen dat je hun enthousiasme niet deelt. Dat jouw partij niet achter de plannen kan staan. Toch is dit de keuze van D66 als het gaat om de Romeinse tempel, die de gelijknamige werkgroep graag wil bouwen in de tuin bij de pastorie.

Weinig instemming
Voor D66 spelen er twee belangrijke argumenten. Ten eerste blijkt er weinig draagvlak voor de tempel. Buiten de direct betrokkenen hebben we weinig instemmende reacties gehoord ten aanzien van het plan om een replica van de Romeinse tempel te plaatsen. Een aantal reacties is zelfs uitgesproken negatief: de tempel zou misstaan en disproportioneel zijn op de beoogde locatie, er is onduidelijkheid over de functie ervan na de bouw en geen bijdrage leveren aan de culturele en toeristische ontwikkeling van Cuijk.

Knauw
Een tweede argument om niet in te stemmen met de plannen, heeft te maken met de kosten. De tempel gaat de gemeente Cuijk in het meest gunstige geval een investering van zo’n 265.000 euro kosten.

En dat, terwijl Cuijk hard geld nodig heeft om onze huidige culturele voorzieningen, die een flinke knauw hebben gekregen in coronatijd, op de been te houden. Dat kan bijvoorbeeld door de bieb een plek te geven in de Schouwburg, die daardoor verder kan groeien als het levendige ‘culturele huis van Cuijk’. En een belangrijke impuls geeft aan de levendigheid van het centrum voor alle inwoners. Een kansrijke actie, die echter óók investering vergt. En politiek is keuzes maken…

Buizen
D66 wil niet alleen ‘nee’ roepen, maar ook meedenken over alternatieven. Zo’n alternatief zou zijn om terug te gaan naar de oorsprong van de plannen rond het zichtbaar maken van de Romeinse geschiedenis. Die plannen zijn enkele jaren gelden begonnen met ideeën om via een buizenconstructie de contouren van de tempel zichtbaar te maken. Een dergelijke transparante constructie past beter bij de locatie en is veel goedkoper.

Wat D66 betreft bespaart het college zichzelf en andere betrokkenen de tijd en energie om de plannen verder uit te werken en te onderbouwen. Durf nu al heldere keuzes te maken en je te richten op ontwikkelingen die wél kansrijk zijn.

Marielle van Zuilen,

Fractievoorzitter Cuijk van D66 Land van Cuijk

Meer berichten