<p>Het asielzoekerscentrum in Overloon.</p>

Het asielzoekerscentrum in Overloon.

(Foto: De Maas Driehoek)
ingezonden brief

‘Wat is er niet duidelijk aan de antwoorden van onze burgers over sluiting AZC?’

  •   keer gelezen   Ingezonden

Bij de steeds terugkerende vraag van het College van B&W “Onder welke voorwaarden kan het in 2022 aflopende contract met het COA inzake het AZC in Overloon verlengd worden?” vraag ik me iedere keer af wat er niet duidelijk is aan de antwoorden van onze burgers?

Er ligt een representatieve enquête op tafel met daarin expliciete uitkomsten van direct en indirect omwonenden van het AZC. Daarnaast zijn ook vele uitingen van persoonlijke ervaringen en meningen van burgers kenbaar gemaakt. Zelfs een krantenartikel van onze burgemeester Van Soest waarin hij met krachtige bewoording kenbaar maakt een harde opstelling te zullen hanteren inzake de voorwaarden voor een eventuele verlenging. Voorwaarden, zoals invloed op de bewonerssamenstelling, waarvan zowel het COA als de verantwoordelijk staatssecretaris nu al stellen daaraan niet te kunnen voldoen. Zo stelde de verantwoordelijk staatssecretaris, in een door VVD Boxmeer gehouden zoom-meeting met inwoners van Overloon en Stevensbeek, dat zij gebonden en beperkt is in haar handelen door Europese wetgeving.

Wederom vraag ik mijzelf af wat er niet duidelijk is aan de antwoorden uit de enquête, de ingebrachte standpunten van de Raadsfracties, ervaringen van inwoners en meningen van de dorpsraden van Overloon en Stevensbeek? Waarom een herhaling van zetten? Waarom steeds die repeterende vraag: “Onder welke voorwaarden kan het contract met het COA dan toch verlengd worden?” Terwijl de huidige voorwaarden, waarvan gemeente, provincie, Rijk en COA al jaren stellen deze zo goed als mogelijk te handhaven, dusver géén enkel aantoonbaar resultaat opleveren voor de veiligheid van onze burgers! Iedere instantie wijst met de beschuldigende vinger naar elkaar zodra zich er – wederom – een incident heeft voorgedaan. Onmacht én onwil staan centraal voor de houding van toezichthoudende instanties.

‘Het AZC in Overloon dient haar poort te sluiten’

Als raadslid en burgerraadsleden hebben we de eed of belofte uitgesproken om naar eer en geweten als volksvertegenwoordiger de belangen van onze inwoners zo maximaal mogelijk te behartigen. VVD Boxmeer neemt hierin haar verantwoordelijkheid! De rek is eruit, de koek is op, het draagvlak is weg! Er is de laatste jaren te veel gevraagd van omwonenden van het AZC en er is te weinig gedaan om de problemen aan te pakken.

Essentieel in ons oordeel is dat onze burgers in alle vrijheid en openheid gesproken hebben. Met dit absolute recht heeft de democratische meerderheid van onze inwoners zich uitgesproken tegen het verlengen van de overeenkomst met het COA. Het College van B&W dient deze grondwettelijke vrijheid van meningsuiting dan ook te eerbiedigen en te respecteren.

Wij zullen in de Raadsvergadering van 8 juli a.s. tegen verlenging van het contract met het COA stemmen. Het AZC in Overloon dient haar poort te sluiten.

Namens de voltallige fractie van VVD Boxmeer,

Ron de Bakker, Overloon

Meer berichten