<p>VVD Gennep pleit voor terugkeer van ambulancepost in Gennep. </p>

VVD Gennep pleit voor terugkeer van ambulancepost in Gennep.

(Foto: Martijn Schwillens)
INGEZONDEN

In reactie op ‘Menselijke maat niet aanwezig in discussie over ambulancepost Gennep’

  •   keer gelezen   Ingezonden

Beste meneer Rodoe,

Eigenlijk zou ik willen zeggen dat ik met stijgende verbazing uw ingezonden brief over de ambulancezorg in de kop van Noord-Limburg in deze krant las (Maas Driehoek editie 34, publicatiedatum 24 augustus 2021). Ik ben ambulanceverpleegkundige bij de dienst die u meent ter verantwoording te moeten roepen over hun houding. Ik ben meer jaren werkzaam bij deze organisatie dan u jaren leeft. Ik denk enig inzicht te hebben in de activiteiten van ambulancezorg in de regio Gennep en voel mij ook persoonlijk door u aangesproken.

De regio waarin u woont is een geografisch lastige regio. Die regio hoort bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord, die zijn uitloper heeft in het noorden naar Gelderland-Zuid en grenst aan Brabant Noord-Oost. Dat is de reden waarom de aangrenzende ambulancediensten met elkaar afspraken maken over de te leveren diensten in de regio. Het zogenaamde ‘Burenhulp’-principe. Bepalend daarbij is dat de dichtstbijzijnde ambulance in principe de inzet verzorgt. En dat gebeurt ook.

De verdeling van ambulances in Nederland wordt door verschillende componenten bepaald. Bevolkingsdichtheid, relatie met de Veiligheidsregio, de invloed van infrastructuur met zijn consequenties zijn daar voorbeelden van. Het RIVM maakt hierom modellen, om met de beschikbare schaarse middelen, een verantwoord spreidingsmodel in te richten. Dit is het zogenaamde ‘Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid ’. U vindt deze op de website van Ambulancezorg Nederland. Hierin kunt u lezen hoe de verdeling van standplaatsen tot stand komt. Vanuit dit schaarstemodel moet een ambulancedienst een verantwoorde keuze maken hoe zij de ambulances en standplaatsen verdelen over de regio. Dat is een uitdaging.

Daarbij neemt aantal inzetten al jaren toe. Deels doordat er steeds meer aanspraak wordt gemaakt op de ambulancezorg. Burgers bellen bijvoorbeeld steeds laagdrempeliger met 112 maar ook huisartsen weten steeds vaker gebruik te maken van onze dienst. Daar waar we vroeger amper zorg ter plaatse leverden is dat nu een groot deel van onze dienstverlening. Dat vraagt al met al veel meer tijd. Verder zien we dat zorg meer gecentraliseerd wordt en het dichtstbijzijnde ziekenhuis niet altijd de beste keuze is voor de patiënt. Dat betekent dat we regelmatig langer uit de regio zijn waardoor de ambulance bij een oproep in uw regio mogelijk van verder moet komen.

Enkele jaren geleden heeft de Ambulancedienst, waar ik met trots werkzaam ben, in Gennep een post ingericht bij de brandweer. Toen nog geopend door uw partijgenoot Ivo Opstelten. Dat initiatief werd financieel grotendeels gedragen door onze dienst. AmbulanceZorg Limburg-Noord was zich van de verantwoordelijkheid voor de regio bewust en hoopte dat er gelden door de zorgverzekeraars vrijgemaakt zouden worden, zodat Gennep een eigen post kon houden. Helaas bleek dat ijdele hoop en was de mening van de zorgverzekeraars dat ‘Burenhulp’ zou moeten voldoen. Helaas leidde dat uiteindelijk tot sluiting van de post in Gennep. Om toch tegemoet te komen aan de behoefte is de post van Well opgeschoven naar Bergen. Vanuit dat perspectief kan ook gesteld worden dat de medewerkers van de ambulancedienst er veel aan gelegen is om naast goede zorg ook snelheid te bieden. Dat wij de menselijke maat belangrijk vinden lees ik ook uit de bezorgde opmerking van mijn collega. Wij zijn er namelijk liever eerder, dan later in geval van nood.

U schrijft dat u hoopt dat de komende tijd de focus op de ambulancezorg in de kop van Noord-Limburg wordt gelegd. Ik denk dat u via uw politieke kanalen beter de landelijke politiek en de zorgverzekeraars kunt aan spreken op hun verantwoordelijkheden dan uw burgemeester of de ambulancediensten die in de regio actief zijn.

Vanuit uw politieke ambitie heeft u mijn inziens de verantwoordelijkheid om niet op basis van aannames te reageren maar op basis van onderzochte en geverifieerde feiten.

Ik vind het overigens, met o.a. de recente ‘toeslagenaffaire’, enigszins ongepast én zelfs cynisch dat u als volksvertegenwoordiger van de VVD het argument van ‘de menselijke maat’ durft te hanteren. Mijn beleving is dat met name uw partij er voor verantwoordelijk is dat gezondheidszorg steeds minder toegankelijk wordt voor de mensen waar u zich zorgen over maakt. Mijn indruk van uw schrijven is dat het vooral symboolpolitiek is van een ambitieuze jongeman die nog moet ontdekken hoe de werkelijkheid echt in elkaar zit.

Henk van der Woude, Boxmeer
Ambulanceverpleegkundige AmbulanceZorg Limburg-Noord

Meer berichten