<p>Archieffoto van de kermis in Cuijk.</p>

Archieffoto van de kermis in Cuijk.

(Foto: Frank Weren)

‘Wonen in het centrum heeft consequenties, daarvan zijn de aanwonenden zich bewust’

  •   keer gelezen   Ingezonden

‘Beste buurtbewoner’ zo luidt de veelbelovende aanhef van de brief die Taurusuitbater uit de Grotestraat kort voor de kermis doet toekomen aan het voorste deel van de Kaneelstraat. In het schrijven deelt hij mee dat de traditionele kermisparty’s in zijn tuin als gevolg van de geldende coronamaatregelen dit jaar geen doorgang kunnen vinden. Dit heeft hem (?) ertoe doen besluiten de activiteiten naar het Schouwburgplein te verplaatsen. De vraag is onder welk gezag dit particuliere besluit tot stand is gekomen.

Blijkbaar ziet de gemeente Cuijk er geen been in juist in deze tijden vergunningen te verlenen aan een nieuwe locatie waarvan de grootte en de capaciteit de oude vele malen overtreffen. Met andere woorden: de plaatselijke overheid verbiedt op grond van de covidmaatregelen een relatief kleine activiteit om daarvoor in ruil ruimte te geven aan een veel groter evenement. De logica hierachter lijkt ver te zoeken. Natuurlijk wordt er dan dus ook uitbundig feest gevierd door de massaal opgekomen jonge doelgroep die nota bene op de facebookpagina van de betreffende ondernemer kan lezen dat op het terrein ‘iedereen zoveel mag knuffelen als je maar wilt’, een aanmoediging die haaks staat op de door de landelijke overheid gepropageerde maatregelen.

Bij de gemeentelijke afwegingen schijnt evenmin een rol te spelen, dat de voor het blok gezette beste buurtbewoner bovendien maar liefst vijf avonden tot twaalf uur ’s nachts wordt geterroriseerd met oorverdovende feestmuziek waarvan de bassen de ruiten in de sponningen doen trillen en de huizen op hun grondvesten doen schudden. De meermaals hierop aangesproken organisator belooft weliswaar beterschap en verklaart zich te houden aan wettelijke normen voor geluidsoverlast. Uit metingen door buurtbewoners blijkt dit echter bij lange na niet het geval. De gedane aanpassingen blijken uiteindelijk in de praktijk te minimaal om als enig begrip voor de klacht van de geplaagde aanwonenden serieus te kunnen worden genomen. Nieuwe geluidsoverlast ontstaat na beëindiging van de feestelijkheden, wanneer de afterparty nog ruim anderhalf uur luidruchtig op straat wordt ‘gevierd’ (inclusief het in gebruik nemen van portieken en inritten als openbaar toilet). Van toezicht of handhaving geen spoor.

Wonen in het centrum heeft consequenties, daarvan zijn de aanwonenden zich bewust, bovendien gunnen zij iedereen zijn feestje. Toch zijn er grenzen voor deze buurt die in de toekomst geen veelvuldig gefrequenteerd evenementenplein voor de deur wenst te hebben. Het verlenen van een vergunning aan een particuliere ondernemer wordt dan ook als een gevaarlijk precedent ervaren, terwijl er voldoende alternatieven aanwezig zijn.

Een breder overleg in een veel vroeger stadium had bovendien veel kou uit de lucht kunnen halen tot grotere tevredenheid van alle betrokken partijen. Met name de gemeente lijkt in dit geval op verschillende terreinen behoorlijk in gebreke te zijn gebleven.

T. Heijl namens enkele bewoners, Cuijk

Meer berichten