Foto:
INGEZONDEN

‘Gemeente Sint Anthonis drukt burgerinitiatief de kop in’

  •   keer gelezen   Ingezonden

Als familie willen wij een kleinschalig woningbouwproject realiseren in het centrum van Sint Anthonis. Als voorbereiding op dit initiatief bestudeer ik onder andere de structuurvisie Kernen van de gemeente waarin staat aangegeven waar de gemeente de komende 10 jaar naar toe wil op het gebied van wonen, werken en recreëren. Ik word meteen enthousiast!

Er staat:
- Sint Anthonis omarmt de initiatieven van haar inwoners.
- Conform de Ladder van Duurzame Verstedelijking geven we de voorkeur aan woningbouwlocaties binnen de bebouwde kom.
- Gezien het groeiend aantal ouderen hebben we een we een sterke voorkeur voor realisatie van nieuwe levensloopbestendige woningen.
- In 2030 wil de gemeente voldoende betaalbare woningbouw gerealiseerd hebben voor starters en jonge gezinnen.
- De gemeente biedt aan om initiatieven daarvoor te ondersteunen.

Dat geeft de burger moed hoor ik u denken. Helaas ik moet u teleurstellen, dit hebben wij als initiatiefnemers niet zo ervaren.

Teleurstellend
We hebben een stedenbouwkundig plan ingediend met tien woningen waaronder drie starterswoningen, een twee onder één kapper en vijf vrijstaande levensloopbestendige woningen. Dit vond de gemeente te veel van het goede op een kavel van 4800m².
We hebben nog voorgesteld om in overleg, samen tot ander plan te komen. Ook dat kon niet. Teleurstellend.

Weer niet goed
Als initiatiefnemers zijn we zeer flexibel en dienden daarom een nieuw plan in met ditmaal zes levensloopbestendige woningen. Weer niet goed! Minimaal 50% van de totale bouwgrond moet groen blijven. Herkent u deze regel bij de plannen die de gemeente zelf heeft? Of heeft de gemeente soms zelf nog teveel bouwgrond liggen en willen ze daarom niet meewerken? Dit opperde immers een ambtenaar al in een eerder stadium.

Daar komt bij dat als we mailen, we maanden moeten wachten op een antwoord. Als WIJ niet bellen gebeurt er niets! De communicatie is ronduit bedroevend en afspraken worden niet nagekomen. Mogelijk hebben wethouder Bollen en de ambtenaar daar geen actieve herinnering aan? 

Ik begrijp nu hoe woningnood kan ontstaan en kijk reikhalzend uit naar een nieuwe DESKUNDIGE gemeente. Mogelijk u ook? 

Namens de familie,

Hellen van der Heijden, Sint Anthonis

Meer berichten