<p>Schets van de oprijlaan in Linden.</p>

Schets van de oprijlaan in Linden.

(Foto: Familie Heijnen)
ingezonden

‘Bouwen en Bewaren in Linden’

  •   keer gelezen   Ingezonden

In de samenvatting ‘Bouwen en Bewaren’ staat, dat Linden een prachtig, cultuurhistorisch interessante kern heeft, met een agrarisch karakter.

(Zie www.grootlinden.nl – Dorpsraad – 2021 -Dorpsraad archiefstukken – 2021.o5.26 (nr.6) – Bouwen en Bewaren.) De boerderijen zijn dusdanig verbouwd, dat er weinig agrarisch karakter over is. Dus rest het cultuurhistorische karakter, dat gedeeltelijk door een heg aan het zicht is onttrokken en waarvan de voorkant achterom bereikbaar is. Er is echter een mogelijkheid, om de cultuurhistorische kern met een oprijlaan te bereiken, zoals op de bijgaande impressie is te zien. Daarop is ook te zien, dat de voorkant van de kerk via een trap te bereiken is.

Er zijn wensen, om het gebied voor de kerk en de pastorie niet te bebouwen. Vandaar mijn voorstel van een oprijlaan, die zo breed is, dat er meerdere activiteiten kunnen plaatsvinden.

Fam. Heijnen
Linden

Meer berichten