<p>Ingezonden brief.</p>

Ingezonden brief.

(Foto: De Maas Driehoek)
ingezonden

‘Kernendemocratie?’

  •   keer gelezen   Ingezonden

In de laatste editie van 2021 van De Maas Driehoek stond een artikel over de “Handreiking Kernendemocratie” die door twee trotse ‘oud’-bestuurders werd overhandigd aan de waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Deze “Handreiking” was het resultaat van de noeste arbeid van een groot aantal  bouwteams uit de kernen van deze nieuwe gemeente. Opzet: het duidelijk maken aan die nieuwe gemeente waar de verschillende kernen voor staan, hun sterke en zwakke kanten maar ook wensen voor de toekomst. Daarmee zou een basis moeten worden gelegd voor de vormgeving van de samenwerking tussen de nieuwe gemeente en haar verschillende kernen. Participatie dus, een op zich loffelijk streven dat nu echter enkel  bestaat uit heel veel papier, schema’s en systematiek. Tot ver achter de komma wordt die participatie geregeld!

Zelf ben ik betrokken geweest bij het bouwteam van de kern Boxmeer. Wat ik in alle, helaas digitale sessies, heb gemist maar wel steeds nadrukkelijk aandacht voor heb gevraagd is,  in welk stadium de gemeente haar inwoners wil betrekken bij zaken die voor de leefbaarheid van die inwoners van belang zijn. Zij weten dat immers het beste en mogen van de gemeente verwachten dat zij tijdig bij zulke zaken betrokken worden en niet alleen hoeven te “tekenen bij het kruisje”. Burgerbetrokkenheid noem ik zoiets!

Voor zover ik weet komt dit echter nergens in de Handreiking aan de orde terwijl het juist daar om zou moeten gaan. Wanneer, op welk moment en in welke mate betrek je burgers bij beleid dat voor hen van belang is? Daar heb je in mijn optiek geen grote rapporten voor nodig. Daarbij kan worden volstaan met een stroomschema en een paar spelregels  die voor ieder, gemeente en burger, helder zijn maar waar ook ieder zich aan dient te houden. Als je dat doet  houdt je als gemeente serieus rekening met je (groepen van) burgers en dat gaat verder dan de term kernendemocratie.

Ik zou het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad uit willen dagen om die handschoen op te pakken: burgers serieus betrekken = burgerbetrokkenheid!

Willem van de Rijdt
Boxmeer


Meer berichten